Protokol o zkoušce vody - 9. 7. 2024
více
Pošta
v pátek 26. 7. 2024 bude pošta z důvodu dovolené uzavřena.
více
Biokontejner
od 26. – 28. 7. bude přistaven kontejner na bioodpad v ulici nad Bezovkou.
více
Pozvánka na veřejné zasedání - 24. 7. 2024
více
Lékaři
Od 29.7. do 9.8. proběhne v celém středisku Žebrák rekonstrukce vody. Ordinace MUDr. Flemra bude mimo provoz a ordinace MUDr. P. Šmída bude fungovat včetně zástupu, ale v omezeném provozu.
více
Velkoobjemový kontejner
Do areálu velkoobjemového kontejneru lze nově ukládat i elektrozařízení (ledničky, pračky, bojlery, elektrické nářadí apod.)
více
Zápis ze závěrečného jednání v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bzová u Hořovic
více
Výběrové řízení na pozici "Garant sociální práce" MěÚ Hořovice
více
Plánovaná odstávka elektřiny - 24. 7. 2024 od 8:00 do 14:30 hod.
více
Plánovaná odstávka elektřiny - 23. 7. 2024 od 8:00 do 15:00 hod.
více
Oprava místní komunikace
Od 2. do 4. července (popřípadě 8. července) proběhne oprava místní komunikace " Za bránou" (ulice k rybníku Hlinovka). Žádáme spoluobčany, kteří v ulici bydli, aby své automobily parkovali na návsi. Provoz pro tyto dny bude omezen.
více
Schválený závěrečný DSO za rok 2023
více
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Hořovicko za rok 2023
více
Komplexní pozemkové úpravy - pozvánka na závěrečné jednání
více
Nebezpečný odpad
v sobotu 22. 6. od 9 hod. proběhne sběr nebezpečného odpadu před Bezovkou.
více
Biokontejner
od 14. – 16. 6. bude přistaven kontejner na bioodpad v ulici nad Bezovkou.
více
Pozvánka do Divadla A. Dvořáka Příbram - Chvála bláznovství aneb Elling a Kjell Bjarne - 1. října 2024
více
Závěrečný účet obce Bzová za rok 2023
více
Rozpočtové opatření č. 4 - 2024
více
Protokol o zkoušce vody - 21. 5. 2024
více
Monitoring eroze zemědělské půdy
více
Obecně závazná vyhláška obce Bzová, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 03/2019, o evidenci označených psů a jejich chovatelů, ze dne 10. 12. 2019
více
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Hořovicko za rok 2023 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MH za rok 2023
více
Pozvánka na pohádkový les - 8. 6. 2024 od 14 hod.
více
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2023
více
Pozvánka na setkání důchodců - 9. 6. 2024
v případě zájmu se prosím přihlaste na OÚ.
více
Pozvánka na veřejné zasedání - 29. 5. 2024
více
Volby do EP 2024 - oznámení o době a místě konání voleb
více
Volby do EP 2024 - vyrozumění členů OVK o termínu školení
více
Volby do EP 2024 - Svolání prvního zasedání OVK
více
Rozpočtové opatření č. 3 - 2024
více
Bazény
V případě zájmu o napouštění bazénu z veřejného vodovodu, prosíme o nahlášení napouštění na OÚ nebo na tel.: 606 516 792.
více
Návrh závěrečného účtu obce Bzová za rok 2023
více
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023
více
Veřejná vyhláška
více
Zákaz pálení
Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin. V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení. V souladu s Nařízením je proto celoplošně Z A K Á Z Á N O: používání zábavní pyrotechniky, vypouštění „lampionů štěstí“, používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení, vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování, vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř, zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod. mimo uvedená opatření je dále v následujících místech: lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m, souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru, zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m, stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m Z A K Á Z Á N O: rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství), kouření (s výjimkou elektronických cigaret), jízda parní lokomotivy, povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona. Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!
více
Volby do Evropského parlamentu - informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Protokol o zkoušce vody - 2. 4. 2024
více
Sběr železného šrotu - 4. 5. 2024
více
Pozvánka na pálení čarodějnic - 30. 4. 2024
více
Veřejná vyhláška
více
Dementia -Centrum pro seniory a pečující - akce v květnu
více
Kominické služby
více
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bzová u Hořovic - oznámení o zrušení závěrečného jednání
více
Informace o zápise do MŠ v Žebráku pro školní rok 2024 - 2025
více
Biokontejner
Kontejner na bioodpad bude přistaven v ulici nad Bezovkou v termínech: 12. -14. 4. a 10. - 12. 5. 2024
více
Rozpočtové opatření č. 2 - 2024
více
Lékaři
Dovolená v ordinaci lékaře MUDr. Petra Šmída od 11. 4. do 24. 4. 2024. Zastupuje MUDr. Lubomír Flemr ve své ordinaci a ordinačních hodinách.
více
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024
více
Pozvánka na "Velikonoční trh"
Obecní knihovna ve Bzové vás zve na "Velikonoční trh", který se koná v sobotu 9. března od 13 do 16 hod. v zasedací místnosti OÚ.
více
Velkoobjemový kontejner
Od soboty 9. 3. 2024 lze využít velkoobjemový kontejner každou sudou sobotu od 10 - 11 hod.
více
Rozpočtové opatření č. 1 - 2024
více
Odstávka elektřiny
Upozornění na odstávku elektřiny - 22. 3. 2024 od 8:00 do 12 hod.
více
Komplexní pozemkové úpravy
Pozvánka na závěrečné jednání - 29. 4. 2024 v 15 hod. v zasedací místnosti OÚ Bzová
více
Bruslení
Další termíny bruslení na stadionu v Hořovicích jsou: sobota 2. 3. 2024 od 11:15 do 12:45 hod. sobota 23. 3. 2024 od 12:45 do 14:00 hod.
více
Pozvánka na Dětský maškarní bál - 2. 3. 2024 od 15 hod.
více
Finanční přehled odpadového hospodářství za rok 2022 a 2023
více
Informace k placení poplatků za odpady a psy pro rok 2024
více
Pozvánka na Hasičský bál - 17. 2. 2024
více
Výroční zpráva za rok 2023
Výroční zpráva za rok 2023 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obec Bzová vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona: •počet podaných žádostí o informace : 0 •počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0 •opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0 •výčet poskytnutých výhradních licencí: 0 •počet stížností: 0 •další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : V roce 2023 nebyla podána žádná další informace vztahující se uplatňování zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím. Ve Bzové, dne 24. 1. 2023
více
Bruslení
Další termín bruslení na stadionu v Hořovicích je: sobota 10. 2. 2024 od 11:15 do 12:45 hod.
více
Pozvánka na veřejné zasedání 29. 1. 2024
více
Schválený rozpočet Mikroregionu Hořovicko na rok 2024
více
Rozpočtové opatření č. 8 - 2023
více
Pozvánka na Valnou hromadu SDH Bzová - 20. 1. 2023 od 16 hod.
více
Bruslení
Další termín bruslení na stadionu v Hořovicích je: sobota 20. 1. 2024 od 10:15 do 11:45 hod.
více
Veřejná vyhláška
více
Záměr obce - prodej Liaz Š 706 RTHP CAS 25
více
Záměr obce - prodej Zetor 5718
více
Schválené rozpočtové výhledy na rok 2025 a 2026
více
Schválený rozpočet na rok 2024
více
Mimořádná informace
Podle novely Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se mění od 1. 1. 2024 sazba DPH u vodného a stočného z 10% na 12%. Pokud máte zájem o vystavení mimořádného vyúčtování se sazbou 10%, proveďte prosím odečet stavu vodoměru k 31. 12. 2023. Tento stav nahlaste nejpozději do 5. 1. 2024, pouze prostřednictví e-mailové adresy vodomery@vakberoun.cz nebo na tel. čísle 800 100 663. Stavy nahlášené po tomto datu již budou fakturovány se sazbou 12% DPH.
více
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 02/2023 o místním poplatku ze psů
více
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 01/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Pozvánka na Vánoční zpívání - 22. 12. 2023 od 17 hod.
více
Protokol o zkoušce vody - 27. 11. 2023
více
Pozvánka na veřejné zasedání 13. 12. 2023
více
Rozpočtové opatření č. 7 - 2023
více
Bruslení
Další termíny bruslení na stadionu v Hořovicích jsou: sobota 9.12.2023 od 11:30 do 13:00 hod. čtvrtek 28. 12. 2023 od 15:15 do 16:30 hod.
více
Odečty vodoměrů 2023
více
Návrh rozpočtu na rok 2024
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025-2026
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2025 - 2027
více
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2024
více
Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2024
více
Záměr obce - prodej traktoru Zetor 5718
více
Záměr obce - prodej vozidla Liaz Š 706 RTHP CAS 25
více
Pozvánka na Vánoční jarmark - sobota 2. prosince 2023 od 14 hod.
více
Protokol o zkoušce vody - 31. 10. 2023
více
Druhé kolo čipování nádob na komunální odpad
Druhé kolo čipování nádob na komunální odpad proběhne v pondělí 27. 11. 2023. Prosíme Vás o vyndání nádob před Váš dům v čase od 6 do 18 hod.
více
Upozornění !!!
V naší obci se vyskytl případ, že na zahradě byl nalezen špekáček se zapíchanými hřebíky. Prosíme občany, aby byli v tomto případě obezřetní a hlídali si své psy a kočky.
více
Prodej stromků ve Bzové
Prodej se uskuteční ve čtvrtek 16.11.2023 od 14h u OÚ. Český rodinný podnik Z Přírody přijede prodávat ovocné stromky a keře prémiové kvality za velice příznivé ceny. Všechny stromky jsou krásně živé a vhodné pro podzimní výsadbu. K prodeji na místě budou: letní i zimní JABLONĚ A HRUŠKY, pozdní i ranné MERUŇKY, odolné BROSKVE A NEKTARINKY, ŠVESTKY klasické, velkoplodé i vhodné k pálení, VIŠNĚ a TŘEŠNĚ srdcovky, různé druhy RYBÍZŮ, rezistentní ANGREŠT i ANGREŠT bez bodláků, velkoplodé RYNGLE, MALINY a KANADSKÉ BORŮVKY Ovocné stromky a keře jsou určeny pro podzimní výsadbu ve vaší oblasti. Součástí prodeje je i odborné poradenství. Ceny od 50 do 200 Kč za kus.
více
Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu proběhne naposledy v roce 2023 v termínu 25. - 26. 11. 2023 v ulici nad Bezovkou.
více
Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 11. 11. 2023 od 9 hod. u Bezovky.
více
Pozvánka na veřejné zasedání 13. 11. 2023
více
Veřejná vyhláška
více
Objednávka- Mikuláš, čert a anděl
více
Pozvánka na Lampionový průvod - 27. 10. 2023
více
Bruslení
Další termín bruslení na stadionu v Hořovicích - sobota 11. listopadu 2023 od 10:15 do 11:45.
více
Velkoobjemový kontejner v zimních měsících
Využití velkoobjemového kontejneru od 4. 11. 2023 - 2. 3. 2024 pouze po domluvě na OÚ nebo s panem Přibylem, tel: 724 537 694.
více
Rozpočtové opatření č. 6 - 2023
více
Cvičení pro děti a ženy
Cvičení na sále Bezovky s paní Evou Drábkovou: Děti: Pondělí - 16:30 - 18:30 Čtvrtek - 17:30 - 19:00 Ženy: Čtvrtek - 19:00 - 20:00
více
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
více
Bruslení
První letošní termín bruslení na stadionu v Hořovicích - sobota 28. října 2023 od 12:45 do 14:15.
více
Pozvánka do divadla v Líšné
více
Pozvánka na veřejné zasedání 9. 10. 2023
více
Veřejná vyhláška - návrh OOP
více
Protokol o zkoušce vody - 11. 9. 2023
více
Strategický rozvojový dokument obce Bzová 2023 - 2027
více
Čipování nádob
V rámci čipování nádob na komunální odpad, vás prosíme o vyndání popelnice v termínu 2. 10 - 4. 10. 2023 v čase od 6 - 18 hod. Popelnice, které chcete očipovat, nechte před domem po dobu celého termínu. Neočipované popelnice nebudou do budoucna vyváženy. Děkujeme.
více
Pozvánka do Divadla A. Dvořáka Příbram - STOCKHOLM - 11. listopadu 2023
více
Odvoz komunálního odpadu
Upozornění - od 2. října 2023 bude komunální odpad svážen opět každé pondělí.
více
Nabídka kominických služeb
více
Rozpočtové opatření č. 5 - 2023
více
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků - Bzová
více
Rozpis zápasů SK Březová - Bzová (podzim 2023)
více
Pozvánka na 19. Memoriál F. Šímy v požárním sportu
více
Pozvánka na veřejné zasedání 22. 8. 2023
více
Veřejná vyhláška
více
Odečet elektroměrů
Od pondělí 7. 8. do středy 9. 8. 2023 proběhne odečet elektroměrů.
více
Nalezené kotě!!!
V naší obci bylo nalezeno kotě. Pro více informací volejte 776 839 335.
více
Zákaz pálení
V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000210 vstupuje dnem 7.7. 2023 v 12:00 hod. v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, na jehož základě pálení do odvolání zakazujeme a jeho porušení podléhá sankci.
více
Schválený závěrečný účet za rok 2022
více
Rozpočtové opatření č. 4 - 2023
více
Pozvánka na akci " Všechno pro všechny" - 9. 9. 2023
více
Schválený závěrečný účet DSO Mikroregion Hořovicko za rok 2022
více
Schválený závěrečný účet DSO regionu Hořovicka za rok 2022
více
Protokol o zkoušce vody - 6. 6. 2023
více
Pozvánka na veřejné zasedání 28. 6. 2023
více
Žádost SDH Bzová o podporu
více
Plánovaná odstávka elektřiny - 29. 6. 2023
více
Návrh závěrečného účtu DSO regionu Hořovicka za rok 2022
více
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Hořovicko za rok 2022 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MH za rok 2022
více
Zpráva o výsledku hospodaření obce Bzová za rok 2022
více
Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 17. 6. 2023 od 9 hod. u Bezovky.
více
Pozvánka na "Pohádkový les"
Vážení spoluobčané, v sobotu 10. 6. 2023 od 14 hod. do 16 hod. se koná "Pohádkový les - Hurá na Divoký západ" u rybníku Hlinovka. Všichni jste srdečně zváni.
více
Návrh závěrečného účtu obce Bzová za rok 2022
více
Pozvánka na veřejné zasedání 31. 5. 2023
více
Pozvánka na vystoupení Základní umělecké školy z Dobříše
v neděli 28. 5. 2023 od 15 hod. u kapličky ve Bzové.
více
Pozvánka na Okrskové závody v požárním sportu
Sobota 20. května 2023 od 9 hod. na fotbalovém hřišti.
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
více
Pozvánka na tradiční setkání seniorů
které se koná 25. 6. 2023 od 14 hod. do 18 hod. v Hospodě U Menclů. Prosíme zájemce, aby se přihlásili na OÚ.
více
Odvoz komunálního odpadu
Upozornění - od 5. června 2023 do 30 . září 2023 bude komunální odpad svážen pouze jedenkrát za 14 dní (lichý týden).
více
SPÚ - Monitoring eroze zemědělské půdy
více
Rozpočtové opatření č. 3 - 2023
více
Plánovaná odstávka elektřiny
V částech obce Bzová proběhne 16. 5. 2023 od 7:30 do 17:30 hod. plánovaná odstávka elektřiny. Podrobnější informace naleznete v příloze.
více
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Rozpočtové opatření č. 2 - 2023
více
Nařízení Státní veterinární správy
více
Veřejná vyhláška
více
Sběr železného šrotu
SDH Bzová pořádá sběr železného šrotu a použitých autobaterií. V sobotu 6. května 2023 od 9 hod.
více
Pozvánka na pálení čarodějnic
SDH Bzová pořádá v neděli 30. dubna 2023 od 18 hod. pálení čarodějnic na Hlinovce.
více
Biokontejner
Biokontejner bude poprvé přistaven 28. 4. 2023 v ulici na proti Bezovce. A následně každý poslední víkend v měsíci do října 2023.
více
Prodej ovocných stromků a keřů
Prodej ovocných stromků a keřů se uskuteční v sobotu 15.4.2023 od 15:30 do 16h u OÚ Bzová. K prodeji na místě budou: letní i zimní JABLONĚ A HRUŠKY, pozdní i ranné MERUŇKY, odolné BROSKVE A NEKTARINKY, ŠVESTKY klasické, velkoplodé i vhodné k pálení, VIŠNĚ a TŘEŠNĚ srdcovky, různé druhy RYBÍZŮ, rezistentní ANGREŠT i ANGREŠT bez bodláků, stáleplodící MALINY, velkoplodé RYNGLE JAHODY KDOULE a KANADSKÉ BORŮVKY
více
Pozvánka na divadelní představení "Mise"
Líšná - pátek 28. 4. 2023 od 19 hod. Předprodej vstupenek je zahájen, a to na OÚ Líšná.
více
Pozvánka na veřejné zasedání 17. 4. 2023
více
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.3
více
Kominík - možnost objednání kominických služeb
v případě zájmu se přihlaste na OÚ nebo na tel. č. 606 516 792
více
Příjem přihlášek (zápis) do Mateřské školy v Žebráku
dne 3. května 2023 od 9 hod. do 11 hod. dne 4. května 2023 od 13 hod. do 17 hod. v ředitelně mateřské školy (přízemí)
více
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2022 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obec Bzová vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona: •počet podaných žádostí o informace : 0 •počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0 •opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0 •výčet poskytnutých výhradních licencí: 0 •počet stížností: 0 •další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : V roce 2022 nebyla podána žádná další informace vztahující se uplatňování zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím. Ve Bzové, dne 21.1.2023
více
Uzavírka silnice
UPOZORNĚNÍ !!! Od 24. 4. 2023 do 26. 4. 2023 bude uzavřena silnice č.III/2359 mezi obcemi Bzová – Točník.
více
Velkoobjemový kontejner
Od 8. 4. 2023 lze využít velkoobjemový kontejner každou sudou sobotu od 10 - 11 hod.
více
Revolution train
více
Nařízení Státní veterinární správy
Vážení spoluobčané, kvůli nařízení Státní veterinární správy (výskyt ptačí chřipky - Libomyšl) je potřeba vyplnit a odevzdat sčítací list - drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí. Formulář naleznete vedle dveří obecního úřadu. Vyplněný formulář odevzdejte nejpozději do 30. 3. 2023 na totéž místo.
více
Protokol o zkoušce vody - 13. 3. 2023
více
Pozvánka na Velikonoční trh - 18. 3. 2023
více
Pozvánka na veřejné zasedání - 22. 3. 2023
více
Rozpočtové opatření č. 1 - 2023
více
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
více
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
více
Záměr prodeje nemovitých věcí
více
Bruslení
Další termíny bruslení na stadionu v Hořovicích - sobota 4. března od 10:30 do 12:00 hod. a neděle 26. března od 12:45 do 14:15.
více
Poplatky za odpady a psy - 2023
Splatnost od 8. 3. 2023 do 30. 6. 2023
více
Seznam nedostatečně identifikovaných osob
více
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023
více
Bruslení
Další termín bruslení na stadionu v Hořovicích - sobota 18. 2. 2023 od 12:45 do 13:45.
více
Pozvánka na Hasičský bál - 18. 2. 2023 od 20 hod. na Bezovce
více
Online katalog knih místní knihovny ve Bzové
https://pribram.tritius.cz/library/bzova/
více
Cvičení pro děti
Cvičení pro děti na Bezovce: Pondělí: 16:30 - 17:30 (předškolní děti), od 17:30 - 18:30 (školní děti) Čtvrtek: 17:00 - 18:00 (školní děti) Pro více informací, kontaktujte paní Evu Drábkovou, tel.: 732 949 715
více
Pozvánka do Divadla A. Dvořáka Příbram - JENTL - 13. března 2023
více
Kulturní zařízení Bezovka
Obec Bzová nabízí možnost využití kulturního sálu, Bzová 167, pro různé oslavy, plesy a jiné akce. Ceník viz příloha. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
více
Bruslení
Další termíny bruslení na stadionu v Hořovicích: sobota 21. 1. 2023 od 9:15 do 10:45 hod. a neděle 5. 2. 2023 od 15:00 do 16:30 hod.
více
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
více
Pozvánka na Valnou hromadu HS - 17. 2. 2023
více
Schválený rozpočet Mikroregionu Hořovicko na rok 2023
více
Telefonní číslo pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku
více
Volba prezidenta - volební stanoviště ve Středočeském kraji
více
Pozvánka na veřejné zasedání - 11. 1. 2023
více
Rozpočtové opatření č. 9 - 2022
více
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
více
Rozpočtové opatření č. 8 - 2022
více
Dovolená
Z důvodu dovolené bude OÚ 28. 12. 2022 uzavřen.
více
Schválený rozpočet na rok 2023
více
Obecně závazná vyhláška obce Bzová o místním poplatku z pobytu
více
Volba Prezidenta České republiky 2023 - oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
více
MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ
více
Bruslení
Další termín bruslení na stadionu v Hořovicích - pátek 30. 12. 2022 od 14:30 do 16:00 hod.
více
Protokol o zkoušce vody - 29. 11. 2022
více
Pozvánka na "Vánoční zpívání" -18. prosince od 16:00h před OÚ
více
Schválený rozpočet DSO na rok 2023
více
Pozvánka na veřejné zasedání 14. 12. 2022
více
Odečty vodoměrů
více
Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2023
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024-2025
více
Návrh rozpočtu na rok 2023
více
Volba prezidenta ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Velkoobjemový kontejner
Od 1. prosince lze využít velkoobjemový kontejner pouze po domluvě na tel. čísle 724 537 694 nebo na OÚ.
více
Bruslení
Další termín bruslení na stadionu v Hořovicích - sobota 26. 11. 2022 od 10:15 do 11:45 hod.
více
Pozvánka na "předvánoční jarmark"
Sobota 3. prosince 2022 od 13 hod. do 16 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Mikroregion Hořovicko
Informace o svazku.
více
OBJEDNÁNÍ - ČERT, MIKULÁŠ, ANDĚL
V případě zájmu kontaktujte Šárku Malcovou, tel: 604 305 815.
více
Volba Prezidenta České republiky 2023
více
Návrh rozpočtu DSO na rok 2023
více
Veřejná vyhláška- MZE
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Bruslení
Další termín bruslení na stadiónu v Hořovicích je v sobotu 12. 11. 2022 od 12:30 do 14:00 hod.
více
Rozpočtové opatření č. 7 - 2022
více
UPOZORNĚNÍ - UZAVÍRKA SILNICE
Upozorňujeme spoluobčany, že od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022 bud uzavřena silnice III/ 2351 (od výjezdu z obce Bzová - Březová - křižovatka "pod hrází") z důvodu opravy povrchu silnice.
více
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bzová - 19. 10. 2022
více
Pozvánka na dětské maškarní odpoledne - 30. 10. 2022 od 14 hod v hospodě U Menclů
více
Veřejná vyhláška - Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
více
Pozvánka na lampiónový průvod - 27. října 2022
více
Kominík - možnost objednání kominických služeb
více
Volné pracovní místo - Smíšené zboží Březová
Smíšené zboží Březová přijme na hlavní pracovní poměr prodavačku/pro­davače. Nástup možný ihned. V případě zájmu kontaktujte provozovatele obchodu na tel. č. 602 411 654.
více
Bruslení
Další termín bruslení na stadionu v Hořovicích se uskuteční v sobotu 22. října od 10:15 do 11:45.
více
Nebezpečný odpad
Sběr nebezpečného odpadu proběhne dne 12. listopadu mezi 9 - 10 hod. před Bezovkou.
více
Kontejnery na tříděný odpad
Vzhledem k nárůstu tříděného odpadu jsme rozšířili místa pro kontejnery u obce a Bezovky. Některé kontejnery u Bezovky byly přesunuty za zeleň, která je okolo místa sběru. Místo u horní bytovky zůstává ve stejné ulici, pouze o 100 metrů dále.
více
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
více
Pozvánka na ustavující zadání - 19. 10. 2022
více
Protokol o zkoušce vody ze dne 26. 9. 2022
více
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
více
Bruslení
První letošní bruslení na stadiónu v Hořovicích proběhne v sobotu 8. října 2022 od 10:15 do 11:45 hod.
více
Pozvánka na koncert
více
Pozvánka do Divadla A. Dvořáka Příbram - MARYŠA - 20. října 2022
více
Rozpočtové opatření č. 6 - 2022
více
Pozvánka na cirkus ve Bzové - 26. 9. 2022 od 17 hod. na fotbalovém hřišti
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
Bzová - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - aktualizace k 1. 8. 2022
více
Pozvánka na veřejné zasedání 14. 9. 2022
více
Volby 2022 - svolání prvního zasedání okrskové volební komise
více
Pozvánka na 18. Memoriál F. Šímy v požárním sportu
více
Plánovaná odstávka elektřiny 5. 9. 2022 od 10:00 - 12:00
více
Plánovaná odstávka elektřiny 5. 9. 2022 od 8:00 - 10:00
více
Pozvánka na "Pouťové setkání" - 27. 8. 2022
více
Pozvánka na "Pouťové setkání" - 27. 8. 2022
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
více
Elektroměry
Vážení spoluobčané, od pondělí 8. srpna do středy 10. srpna 2022 proběhne odečet elektroměrů pracovnicí ČEZ.
více
Rozpočtové opatření č. 5 - 2022
více
Jak správně třídit? - Tříděný odpad
více
Prodej kompostu - skládka Stašov
více
Schválený závěrečný účet MH za rok 2021
více
Obecní úřad
Dne 20. 7. 2022 bude obecní úřad otevřen pouze do 11:30.
více
Rozpočtové opatření č. 4 - 2022
více
Schválený závěrečný účet obce Bzová za rok 2021
více
Oznámení počtu členů do zastupitelstva obce Bzová na volební období 2022 -2026
více
Závěrečný účet DSO Hořovicka za rok 2021
více
Dovolená
V pondělí 4. 7. 2022 bude obecní úřad z důvodu dovolené uzavřen.
více
Pozvánka na veřejné zasedání 29. 6. 2022
více
Upozornění
Žádáme spoluobčany, aby po svých psech sbírali exkrementy a využili papírové pytlíky a koše rozmístěné po obci. Děkujeme.
více
Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 18. 6. 2022 od 9:00 hod do 10:00 hod před Bezovkou.
více
Záměr obce prodat pozemek
více
Návrh závěrečného účtu MH za rok 2021
více
Návrh závěrečného účtu DSO Hořovicka za rok 2021
více
Protokol o zkoušce vody- 24. 5. 2022
více
Protokol o zkoušce vody - 17. 5. 2022
více
Pozvánka na tradiční setkání důchodců Bzová a Březová
V sobotu 25. června 2022 se koná setkání důchodců Obcí Bzová a Březová od 14 hod. v Hostinci Na Zelené louce ve Březové.
více
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bzová u Hořovic
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bzová u Hořovic - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
více
Návrh závěrečného účtu obce Bzová za rok 2021
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bzová
více
Nově otevřená lékárna v Žebráku
více
Pohádkový les - 4. 6. 2022
V sobotu 4. 6. 2022 od 14 hod se koná Pohádkový les " Cesta do pravěku" u rybníka na Hlinovce. Všechny děti jsou srdečně zvány.
více
Pozvánka na besedu s Mgr. Olgou Annou Markowitz (*1949)
Vážení spoluobčané, zveme Vás na Besedu s Mgr. Olgou Annou Markowitz, která povypráví o svém životě. Beseda se koná ve středu 1. června od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ.
více
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
více
Zákaz napouštění bazénů
Vážení spoluobčané, z důvodu poklesu vody ve vodojemech je zakázáno napouštění bazénu a zalévání zahrad. Pokud se situace zlepší, je možné si bazén dopustit pouze po domluvě na OÚ. Děkujeme za pochopení.
více
Nabídka kontroly kotlů na tuhá paliva
více
Zvláštní zápis V MŠ Žebráku pro ukrajinské děti
Informace o konání zvláštního zápisu v MŠ v Žebráku pro ukrajinské děti dne 8.6.2022 od 13.00 do 16.00 hod. Přednostně budou přijímány děti ze Žebráku a obce Sedlec, poté z obcí Bzová, Hředle, Chlustina a Točník (od nejstaršího po nejmladší).
více
Sběr železného šrotu 28. 5. 2022
více
Pozvánka do divadla
Pozvánka do Divadla A. Dvořáka Příbram - 9. 6. 2022 divadelní představení " Podivný případ se psem"
více
Pozvánka na Preventivní besedu s Policií ČR zaměřenou na trestnou činnost nejčastěji páchanou na seniorech
více
Pozvání na rybářské závody na rybníku Hlinovka - 14. 5. 2022 od 8:00 hod.
více
Rozpočtové opatření č. 3 - 2022
více
Veřejná vyhláška Středočeského kraje
více
Porovnání kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021
více
INFORMAČNÍ LETÁK HEJTMANKY O ZMĚNÁCH NA KACPU
více
Veřejná vyhláška
více
Rozpočtové opatření č. 2 - 2022
více
Biokontejner
Biokontejner bude přistaven 29. 4. 2022 v ulici na proti Bezovce. A následně každý poslední víkend v měsíci.
více
SDH Bzová - Pozvánka na dětský letní tábor 2022
více
Otevírací doba "Velikonoce" v místním obchodě
15. 4. Pátek 7:00 - 12:00 hod. 16. 4. Sobota 7:15 - 10:00 hod. 17. 4. Neděle - Zavřeno 18. 4. Pondělí - Zavřeno
více
Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner lze využít počínaje 23. 4. 2022 každou sudou sobotu od 10 do 11 hod.
více
Pozvánka na veřejné zasedání 14.4. 2022
více
Výměna vodoměrů
Právě probíhá výměna vodoměrů firmou VAK. V případě nezastižení doma, zanechá technik letáček s dalšími informacemi.
více
Kominické služby
V případě zájmu o kominické služby se objednejte na tel. čísle 606 516 792 nebo na OÚ. Termín: 28. 5. 2022.
více
Ukončení období dlouhotrvajícího sucha
více
Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner lze využít od 23. 4. 2021 každou sudou sobotu od 10 do 11 hod.
více
Pozvánka na Žebrácký vandr - 23. 4. 2022
více
Uzavírka silnice - z obce Líšná směrem ke křižovatce se silnicí č.III/23512 (Hájovna "Křižovatky - Šťovíček")
více
Městský úřad Pečky - Veřejná vyhláška
více
Opatření veřejné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
více
Zájezd do divadla
více
Pomoc Ukrajině - informace
více
Protokol o zkoušce vody ze dne 28. 2. 2022
více
!!!! Pomoc Ukrajinským občanům !!!!
více
Vyhlášení nouzového stavu
více
Bruslení
Další termíny bruslení na stadionu v Hořovicích - sobota 19. 3. 2022 od 14:45 do 16:15 hod. - sobota 26. 3. 2022 od 13:45 do 15:15 hod.
více
Bzová - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
více
Rozpočtové opatření č.1 - 2022
více
Poplatky v roce 2022
více
Pozvání na veřejné zasedání 14. 2. 2022
více
Bruslení
Další termín bruslení na stadionu v Hořovicích - sobota 19. 2. 2022 od 12:30 do 14:00 hod.
více
Plánovaná odstávka elektřiny - 14. 2. 2022
více
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy
více
Záměr obce propachtovat pozemky
více
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obec Bzová vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona: •počet podaných žádostí o informace : 0 •počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0 •opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0 •výčet poskytnutých výhradních licencí: 0 •počet stížností: 0 •další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : V roce 2021 nebyla podána žádná další informace vztahující se uplatňování zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím. Ve Bzové, dne 21.1.2022
více
Bruslení
Další termín bruslení na stadionu v Hořovicích - sobota 22. 1. 2022 od 10:15 do 11:45 hod.
více
Schválený rozpočet Mikroregion Hořovicko na rok 2022
více
Rozpočtové opatření č. 6 - 2021
více
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 02/2021 o stanovení obecního odpadového hospodářství
více
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č.01/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka 2023 - 2025
více
Schválený rozpočet DSO Hořovicka na rok 2022
více
Veřejné bruslení
Bruslení na stadiónu v Hořovicích - sobota 18. prosince od 12:30 do 14:00 hod. Další termín je středa 29. prosince od 10:30 do 12:00 hod.
více
Návrh rozpočtu Mikroregion Hořovicko na rok 2022
více
Odečty vodoměrů v letošním roce
V letošním roce bude probíhat odečet jako minulý rok. V příloze najdete možné způsoby nahlášení stavu vodoměru. Děkujeme za pochopení.
více
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 02/2021 o stanovení obecního odpadového hospodářství
více
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č.01/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Rozpočtové opatření č.5 - 2021
více
Schválené rozpočtové výhledy na rok 2023 a 2024
více
Schválený rozpočet na rok 2022
více
Mikulášská návštěva
V neděli 5. prosince 2021 proběhne Mikulášská návštěva. Pro objednání čertů, anděla a Mikuláše volejte na tel. číslo 604 305 815 - Šárka Malcová.
více
Návrh střednědobého výhledu DSO Hořovicka 2023 - 2025
více
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2022
více
Pozvání na veřejné zasedání 29. 11. 2021
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2024
více
Návrh rozpočtu na rok 2022
více
Záměr obce prodat pozemky
více
Záměr obce propachtovat pozemek
více
Záměr obce propachtovat pozemek
více
Velkoobjemový kontejner
Od 1. listopadu lze využít velkoobjemový kontejner pouze po domluvě na tel. čísle 724 537 694.
více
Rozpočtové opatření č. 4 - 2021
více
Kontejner - bioodpad
Kontejner na bioodpad bude přistaven poslední víkend v říjnu a listopadu.
více
Protokol o zkoušce vody - 11. 10. 2021
více
Bruslení
Další termín bruslení - sobota 13. 11. 2021 od 9:30 do 11:00 hod.
více
Pozvánka na lampiónový průvod
více
ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
více
Bruslení
Další termín bruslení - neděle 24. 10. 2021 od 12:45 do 14:00 hod. na zimním stadionu v Hořovicích.
více
Bruslení
Další bruslení pro občany proběhne v sobotu 9. října 2021 od 10 hod.
více
Pozvánka na Svatohubertskou bohoslužbu v Líšné - 24. října
více
Rozpočtové opatření č.3 - 2021
více
Volby - oznámení o době a místě konání voleb
více
Plánovaná odstávka elektřiny - 7. 10. 2021
více
Volby - Školení pro členy okrskové volební komise
více
Volby - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
více
Bruslení
První letošní bruslení se uskuteční 26. 9. 2021 od 16:15 hod. na zimním stadionu v Hořovicích.
více
Kominické služby
Kominíka lze objednat na OÚ. Termín : středa 20. 10. 2021
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Rozpočtové opatření č. 2/2021
více
Bzová - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
více
Pozvání na veřejné zasedání 31. 8. 2021
více
Volby 2021 - informace o počtu a sídlech volebních okrsků
více
Pouťové setkání - vzhledem k předpovědi počasí bylo zrušeno. Děkujeme za pochopení. Nedělní rybářské závody se uskuteční jen za dobrého počasí.
více
Protokol o zkoušce 13.7.2021
více
Zápis z úvodního jednání komplexních pozemkových úprav
více
Pozvánka na tábor
více
Dovolená na OÚ
Ve dnech 26. - 30. 7. bude obecní úřad uzavřen z důvodu dovolené.
více
Komplexní pozemkové úpravy - prezentace
více
Rozpočtové opatření č.1-2021
více
Pozvání na veřejné zasedání 29.6.2021
více
Nebezpečný odpad
Dne 19. 6. 2021 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Proběhne před obchodem Coop mezi 9. a 10. hod.
více
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicko za rok 2020
více
Návrh závěrečného účtu r. 2020 DSO regionu Hořovicka
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
více
Pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy
více
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy
více
Aukční vyhláška
více
Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody
více
Bzová - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
více
Pozvání na veřejné zasedání 13. 5. 2021
více
Sběr železného šrotu
SDH Bzová provede v sobotu 22. 5. 2021 sběr železného šrotu.
více
Kontejner na bioodpad
Kontejner na bioodpad bude přistavován pravidelně každý poslední víkend v měsíci k Bezovce počínaje 28. 5. 2021. Naposledy bude přistaven poslední víkend v říjnu.
více
Veřejná vyhláška FÚ
více
Provoz sběrného dvora v Hořovicích
PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA Hořovice od 1.5.2021 Od 1. 5. 2021 platí rozšířená provozní doba sběrného dvora v Hořovicích (a současně také upřesňujeme omezení v množství zdarma odebraného odpadu na osobu a rok). Po - zavřeno Út - od 8:00 do 17:00 hodin St - od 8:00 do 16:00 hodin Čt - od 8:00 do 17:00 hodin Pá - od 8:00 do 16:00 hodin So - od 8:00 do 12:00 hodin Obsluha Sběrného dvora: Pavlína Šmerhovská, František Budínský Telefonní čísla: 725 796 029, 601 594 888 V době provozu SD budou zdarma odebírány odpady pouze pro občany měst a obcí: Běštín, Březová, Bzová, Felbabka, Hořovice, Hostomice, Hředle, Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Jivina, Komárov, Kotopeky, Lochovice, Malá Víska, Neumětely, Osek, Osov, Otmíče, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Stašov, Tlustice, Točník, Újezd, Vižina, Zaječov, Omezení odběru: • 8 ks pneumatik na osobu/rok • 1 500 kg na osobu/rok - stavebních odpadů (cihly, beton, tašky, keramické výrobky, na bázi sádry, demoliční) • 50 kg na osobu/rok odpad s azbestem: - zabalený v neprodyšném obalu a označený odpad s azbestem. • chladničky, pračky, myčky musí být kompletní - musí mít chladicí agregát, motory, ap. • do odvolání není na SD odebírána zemina
více
OÚ - dovolená
V pondělí 19. 4. 2021 bude z důvodu dovolené OÚ uzavřen.
více
Knihovna
Knihovna je otevřena každou středu od 16 - 18 hod.
více
Kontejner na bioodpad
Kontejner na bioodpad bude přistaven u Bezovky od 16. - 19. 4. 2021.
více
Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner lze využít počínaje 24. 4. 2021 každou sudou sobotu od 10 do 11 hod.
více
Kominické služby
Kominíka lze objednávat na OÚ. Termín: sobota 29. 5. 2021.
více
Vyúčtování vodné stočné 2020
více
Informace k zápisu do MŠ Žebrák
více
Úřední hodiny
OÚ bude v následujících týdnech otevřen v pondělí od 8 do 11.30 a ve středu od 13 do 17 hod. Poplatky lze zatím platit pouze na účet.
více
Výsledky mimořádného jednání vlády 26. února 2021 - nový nouzový stav a krizová opatření a přílohy formulářů
více
Změny v autobusové dopravě
V týdnu od 1.3. do 7.3 budou vlaky a autobusy jezdit jako obvykle, včetně školních autobusů. Od 7.3.2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10% společně s vydáním nových jízdních řádů. V drtivé většině případů se jedná o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena. Od pondělí 8. března 2021 budou omezeny i tzv. školní autobusové spoje, a to v souvislosti s uzavřením škol a školek. Jedná se tedy o spoje, které mají v příslušné časové poznámce uvedeno, že nejedou v období letních či vánočních prázdnin. Znovuzavedení těchto spojů se předpokládá v době alespoň dílčího obnovení prezenční školní docházky – v tuto chvíli předpokládáme datum 5.4.2021. Nadále pak zůstávají omezeny večerní autobusové spoje, kdy poslední z nich zajišťují odvoz cestujících z výchozích zastávek do 23. hodiny a rovněž jsou zrušeny noční autobusové linky. Doprava na železnici je i nadále ve stávajícím režimu, nově dochází pouze ke zkracování souprav vlaků. Výše uvedená omezení budou zanesena v celostátních vyhledávačích dopravního spojení (např. www.idos.cz). Ve fyzické podobě pak budou vyvěšena na zastávkách veřejné dopravy a dále v elektronické podobě na webových stránkách www.pid.cz nebo v aplikaci PID Lítačka.
více
POPLATKY V ROCE 2021 – upřednostněte platbu na účet!!!
více
Kde budou povinné respirátory od 25. 2. 2021
více
Informace - sčítání lidu
více
Úřední hodiny - změna
V pondělí 15. 2. 2021 byly na obecním úřadě obnovené běžné úřední hodiny pro veřejnost: Pondělí a středa: 8 – 11.30 a 13 – 17 hod. Dovolujeme si přesto požádat, abyste své záležitosti, pokud to lze, vyřizovali přednostně telefonicky: 606 516 792, 721 281 678, nebo emailem obec.bzova@iol.cz, místostarosta@bzova.cz Před osobní návštěvou si na uvedených kontaktech objednejte termín schůzky, jelikož pracovníci úřadu se budou na OÚ střídat. Děkujeme za pochopení.
více
Vyúčtování vodné stočné 2020
více
Obec Ohrazenice - veřejná sbírka
Uveřejňujeme informace obce Ohrazenice za účelem: pomoci pozůstalým (manželce, synovi a dceři) po zesnulém Miroslavu Fenikovi (požár rodinného domu). Obec zřídila veřejnou sbírku a tento účet, na který je možno přispět: č. účtu: 5965355329/0800.
více
Vše o očkování
Zde najdete informace o očkování proti COVID 19
více
Upozornění
Po dobu vyhlášení V. stupně protiepidemického systému jsou úřední hodiny na obecním úřadě zrušeny. Nezbytnou agendu vyřizujte elektronicky na emailu obec.bzova@iol.cz, případně datovou schránkou ID DS: kwnbmhg nebo na telefonních číslech: 606 516 792, 721 281 678. Po přechodu do stupně č. IV se mění úřední hodiny takto: Po: 13.00 - 17.00 a St: 8.00 - 12.00.
více
Dovolená na OÚ
23. 12. a 30. 12. 2020 bude OÚ uzavřen.
více
Obecní úřad Bzová přeje všem občanům klidné a radostné vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v roce 2021.
více
Změna jízdních řádů.
Vážení spoluobčané, dne 13. 12. dojde ke změně jízdních řádů. Spoje jsou navýšeny. Přibyly i spoje víkendové. Bližší info na webu WWW.PID.CZ
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová 16. 12. 2020
více
Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner lze v zimě využít jen po domluvě na tel. čísle 724 537 694.
více
Odečty vodoměrů v letošním roce
V letošním roce nebude probíhat odečet jako obvykle. V příloze najdete možné způsoby nahlášení stavu vodoměru. Děkujeme za pochopení.
více
Záměr obce propachtovat lesní pozemky a podmínky záměru
více
Návrh rozpočtu MH 2021
více
Návrh rozpočtu na rok 2021 - dopravní obslužnost
více
Dovolená na OÚ
Obecní úřad bude z důvodu dovolené 30. 11. 2020 uzavřen. Děkujeme za pochopení.
více
Návrh rozpočtu na rok 2021
více
Roušky
Vážení spoluobčané, během následujících dnů vám zastupitelé obce dodají do schránek 10 ks roušek na jednu trvale hlášenou osobu od 6 let věku.
více
Pozemkový úřad oznamuje, že setkání ke zjišťování souběhu hranic je zrušeno.
více
Ordinace MUDr. Šmída je do odvolání uzavřena.
více
Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020
více
Obecní knihovna bude do 3. 11. uzavřena.
více
Změna otevírací doby v místní prodejně v týdnu od 12. - 17. 10. 2020
V týdnu od 12. – 17. 10. 2020 bude změněna otevírací doba v Coop prodejně takto: úterý, středa a čtvrtek bude otevřeno pouze od 7.00 do 13.00 hod.
více
Úřední hodiny na OÚ od 12. 10. - 3. 11. 2020
Pondělí 8.00 - 13.00, Středa 12.00 - 17.00.
více
Aktuální krizová opatření
více
Sběrný dvůr v Hořovicích i pro občany Mikroregionu Hořovicko
Občané Bzové mohou nově využít sběrný dvůr v Hořovicích. Po prokázání se trvalým bydlištěm v naší obci je uložení na sběrném dvoře v Hořovicích zdarma. Sběrný dvůr se nachází na výjezdu z Hořovic směr na Lochovice, v areálu bývalého Školního statku. Otevírací doba sběrného dvora: úterý, čtvrtek: 8:00 - 16.00 - pouze dočasně, kontakt 606 107 695. Počínaje sobotou 10. 10. budou provozní hodiny rozšířeny o všechny soboty, vždy od 8.00 do 12.00 hodin.
více
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje v naší obci
více
Společné bruslení se zatím do odvolání ruší.
více
Vyhlášení nouzového stavu, opatření
více
Informace z ordinací lékařů
V ordinacích MUDr. Šmída a MUDr. Flemra je v současné době možné vyšetření a odběry pouze po předchozí telefonické domluvě na základě objednání. MUDr. Flemr 311 533 382, MUDr. Šmíd 311 533 385.
více
Přijímáme objednávky na služby kominíka, který bude v obci v pondělí 19. 10. 2020.
více
Kontejner na bioodpad
Kontejner na bioodpad bude v letošním roce přistaven nad Bezovku v těchto termínech: 25. – 29. 9. 2020 23. – 26. 10. 2020 13. – 16. 11. 2020
více
Oznámení ČEZ
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
Nařízení KHS
více
Pozvání na veřejné zasedání 21. 9. 2020
více
Integrované šetření v zemědělství
více
Mimořádné opatření od 10. 9. 2020
více
Mimořádné opatření 24. 8. 2020
více
Oznámení - nedostatečně identifikovatelní vlastníci
více
Pozvánka
SDH Bzová zve na Memoriál Františka Šímy, který se koná v sobotu 29. 8. 2020 od 9 hod. na fotbalovém hřišti. Spolek místních rybářů pořádá pro děti rybářské závody na návsi. Konají se v neděli 30. 8. 2020 od 9 hod.
více
Dovolená na OÚ
Z důvodu dovolené bude obecní úřad od 27. - 31. 7. 2020 uzavřen.
více
Závěrečný účet obce Bzová za rok 2019 - schválen na veřejném zasedání 29. 6. 2020
více
Splatnost poplatků za odpady a psy
Splatnost poplatků je prodloužena do 31. 8. 2020.
více
Závěrečný účet DSO Hořovicko
více
Veřejné zasedání 29. 6. 2020
více
Aktuální informace COVID - 19
Aktuální informace MZ ČR najdete na tomto webovém odkazu: https://koronavirus.mzcr.cz/v-pondeli-15-cervna-dochazi-k-dalsimu-rozvolneni-hygienickych-opatreni
více
Návrh závěrečného účtu Miroregionu Hořovicko na rok 2019
více
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
více
Záměr obce prodat nemovitý majetek
více
Sběr železného šrotu
V sobotu 20. 6. 2020 organizuje SDH Bzová sběr železného šrotu.
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
více
Nebezpečný odpad a biokontejner
Dne 20. 6. 2020 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Proběhne před obchodem Coop mezi 8. a 10. hod. Od 19. – 21. 6. bude přistaven ke kontejnerům nad Bezovkou kontejner na bioodpad.
více
Návrh závěrečného účtu r. 2019 DSO regionu Hořovicka
více
Rozvolňování opatření od 25. 5. 2020
více
Dětská ambulance v Žebráku
Od počátku května je znovu otevřena dětská ordinace v Žebráku. Ambulanci převzala Nemocnice Hořovice. Ambulance bude otevřena každé úterý, čtvrtek a pátek s tím, že od 7:30 – 12:00 bude prostor pro zvané pacienty, kdy budou probíhat hlavně preventivní prohlídky a očkování, od 13:00 – 15:30 pak bude ambulance určena pro nemocné pacienty. Ordinační hodiny budou postupem času upravovány, a to v závislosti na vývoji epidemie koronaviru.
více
Autobusové spoje
Počínaje dneškem jsou autobusové spoje obnoveny.
více
Konec nouzového stavu
Dne 17. 5. 2020 byl ukončen nouzový stav. Stále platí mnohá opatření Ministerstva zdravotnictví. Vše naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/ V příloze tohoto článku jsou upozornění na změny od 25. 5. 2020.
více
Poplatky za odpady a psy
Poplatky lze platit od 3. 6. 2020 opět v hotovosti na OÚ.
více
Očkování psů
Očkování se uskuteční v sobotu 23. 5. 2020 od 10 - 11 hod. před OÚ.
více
Informace hromadná autobusová doprava
Ve Středočeském kraji se vrátí hromadná doprava do běžného režimu 18. května. Vzhledem k tomu, že Vláda ČR uvolňuje opatření, která byla v posledních měsících zavedena v souvislosti s bojem proti koronavirové nákaze, vrátí se postupně k běžnému režimu i meziměstská hromadná doprava ve Středočeském kraji. „Chceme Středočechům umožnit, aby se mohli bez problémů dostat do zaměstnání, případně do školy,“ zdůrazňuje hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). Školy ve Středočeském kraji dostaly možnost individuálního přístupu v organizaci výuky pro žáky 9. tříd, přičemž některé školy k tomu přistoupily ne formou individuálních konzultací, ale plošným vyučování ve dvou až třech dnech v týdnu. Proto rozhodl Středočeský kraj o následujících opatřeních ve veřejné hromadné dopravě: - v týdnu od 11. – 15. května 2020 budou postupně zaváděny spoje na obsluhu dopravy žáků, kde došlo k „plošnému vyučování“, - od 18. května 2020 bude obnovena veřejná hromadná doprava v plném rozsahu. Autobus Bzová - Beroun v 6.55 už od 11. 5. 2020 jezdí.
více
Oznámení - nábor nových hráčů - Spartak Žebrák
více
Ministerstvo zdravotnictví - informace
V příloze najdete informace o rozvolňování opatření od 11. 5. 2020.
více
Nabídka kominických služeb 30. 5. 2020
více
Napouštění bazénů
Upozorňujeme občany, že napouštění i dopouštění bazénů je možné pouze po domluvě na OÚ. Děkujeme za dodržení a ohleduplnost k ostatním.
více
Obecní knihovna
Obecní knihovna je od 29. 4. 2020 opět v provozu. Žádáme vás o dodržování stanovených hygienických opatření.
více
Vyúčtování vodné a stočné za rok 2019
více
Uvolňování opatření
Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 23. 4. 2020 rozhodla o urychlení uvolňování vybraných opatření. Časový harmonogram níže byl aktualizován a je platný k 23. 4. K dispozici je nomto odkazu. https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/. Přehled nejdůležitějších opatření, které se bezprostředně týkají i života v naší obci - především sportovišť a činnosti spolků - zdroj web Ministerstva zdravotnictví ČR - https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni-co-a-kdy-mohu/ Od 24. dubna 2020 se povoluje: Na veřejně dostupných místech lze pobývat nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a je nutno zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry Trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností v menší skupině za splnění definovaných podmínek Bohoslužby s účastí nejvýše 15 osob za splnění definovaných podmínek Účast na spolkové činnosti za splnění definovaných podmínek - zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob, mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry, bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech v menší skupině za splnění definovaných podmínek - nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry, společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry, nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. Tréninky jsou stále povoleny pouze pro profesionální sportovce. Zatím tedy nejsou povoleny žádné tréninky na našich obecních sportovištích. Kdy se plánuje otevření venkovních sportovních kroužků pro děti např. fotbalové a jiné sportovní tréninky? U sportovců s profesionální smlouvou je třeba brát v úvahu, že sport je jejich zaměstnání, zdroj jejich obživy, proto měli prioritu při otevření. Otevření venkovních sportovních kroužků se bude zvažovat dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví nejdříve v červnu na základě epidemiologické situace. Vzhledem k tomu, že nelze na našich obecních sportovištích zajistit provádění zvýšených hygienických opatření je do odvolání zakázáno využívat nejen kabin, šaten, pergoly na Oranžovém hřišti, ale ani toalet na obou sportovištích. Oranžové hřiště bude zprovozněno až po provedení pravidelné roční kontroly. Do odvolání je též uzavřeno dětské hřiště.
více
Kontejnery
Kontejner na bioodpad bude přestaven ke kontejnerům nad Bezovkou od 24. - 26. 4. 2020. Velkoobjemový kontejner lze využít každou sudou sobotu počínaje 2. 5. 2020 od 10.00 - 11.00 hod.
více
Veřejná vyhláška FÚ
více
Veřejná vyhláška č.01/2020
více
Důležité upozornění - provoz na Oranžovém a fotbalovém hřišti
Nařízení vlády ČR stále zakazuje využívání sportovišť tak, jak jsme byli zvyklí. V současné době je možné sportovat pouze ve dvou. Nelze využít sprchy ani šatny. Nebude-li dodržen počet sportujících (dětí i dospělých) v počtu dva, bude přivolána Policie ČR. V žádném případě tam také není možné posedávat ve skupinách.
více
Jak teď nakládat s odpady?
více
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Důležité informace
Úřední hodiny našeho úřadu jsou od 20. 4. 2020 obnoveny v plném rozsahu – pondělí a středa 8.00 – 11.30, 13.00 – 17.00 hod. Poplatky za odpady stále můžete platit pouze na účet obce. Hotovost nepřijímáme! Žádáme vás o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním. Pokud je nutné úřad navštívit osobně, mějte vždy ochranu úst a nosu. Desinfekce na ruce je na OÚ k dispozici. Doporučujeme před osobní návštěvou objednání přesného času schůzky na OÚ telefonicky nebo emailem. Důležité kontakty: www. bzova.cz tel.: 311 533 435, 311 532 140, 606 516 792 email: obec.bzova@iol.cz Datová schránka: kwnbmhg č.ú.: 9427131/0100 jako VS uvádějte při platbě za odpady vaše číslo popisné.
více
Sbírka zákonů č. 62/2020 ze dne 14. 4. 2020
více
Roušky, desinfekce a poděkování
Vážení spoluobčané, do všech domů trvale obydlených i těch, kde není nikdo hlášen, ale víme, že tam někdo bydlí, byl roznesen 1 l desinfekce. Pokud by ale někdo ještě potřeboval, prosím, ať se na mne obrátí v úředních hodinách na OÚ (zatím stále Po 8 - 11 a St 14 - 17 hod.) nebo kdykoli na tel. čísle 606 516 792. Stejně tak máme k dispozici množství bavlněných roušek, které jsou také zdarma. Děkuji všem za respektování vládních nařízení, za to, že jsme zvládli oslavit jarní svátky v klidu a povětšinou doma. Snad i díky tomu není v naší obci zatím žádný případ nákazy a doufám, že tomu tak bude i nadále. Také chci poděkovat znovu těm, kteří šijí roušky. Těm, kteří mi nabízejí pomoc, ať z řad zastupitelů tak i ostatních občanů. Když v této době přijde SMS: "Mám nucenou dovolenou, jsem tedy celý týden doma a mohu kdykoli s čímkoli pomoci", je to stonásobně cenné. Stejně tak děkuju místním zdravotním sestřičkám, které mi opakovaně nabízejí pomoc, když přijdou ze svých směn.
více
Veřejná vyhláška FÚ
více
Přehled nových opatření vlády
více
Zápis MŠ Žebrák
více
Opatření obecné povahy MZe ČR
více
Opatření obecné povahy Agentura ochrany přírody
více
Dezinfekce a roušky pro občany obce
Stále máme k dispozici dostatek ušitých roušek. K vyzvednutí jsou v úředních hodinách na OÚ, jindy pak u starostky obce doma.Koncem tohoto týdne bychom chtěli do každého trvale obydleného domu roznést 1 litr univerzálního dezinfekčního roztoku. Roztok už k dispozici máme, čekáme na dodávku lahví. Poté, co rozlijeme, rozneseme po domech. Necháme vždy pověšené na plotě, případně v poštovní schránce. U roztoku bude papír s jeho složením. Nejlepší bude přípravek přelít do rozstřikovací lahve a z ní pak používat.Jde o tento přípravek: Detailní popis produktu Dezinfekční přípravek ANTICOVID, dezinfekce rukou. Možno použít i na povrchy. Vyrobeno na základě doporučené receptury WHO. Přípravek Anticovid ničí: Bakterie, plísně, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria rhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV a.i.) Návod k použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Může se lišit podle velikosti rukou a stavu kůže. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.
více
Sdělení VaK Beroun
více
Nová nařízení vlády ČR platná od 1. 4. 2020
více
Informace OÚ
Chtěla bych velmi poděkovat Ivaně Trkovské, Dianě Petkové a Věře Kuncové z naší obce, které už našily mnoho roušek. Každý si je může v případě zájmu vyzvednout u mne doma, případně je donesu tomu, kdo potřebuje. V současné době sháníme desinfekční prostředky na ruce a lahve na naplnění, abychom mohli do každého domu dodat. Hned jak budou k dispozici, budeme informovat o dalším postupu. V. Flaišmanová
více
Informace HZS ČR
více
Doporučení ministerstva zdravotnictví
více
Změna otevírací doba COOP
Upozorňujeme, že v prodejně COOP byla v naší obci změněna otevírací doba. Pondělí a sobota zůstává otevřeno stejně od 7 - 10 hod. Úterý až pátek je otevřeno od 7 do 14.30 hod. Obědová pauza je od 12 - 12.30 hod.
více
Aktuální informace - mimořádná opatření vlády ČR
více
Informace České pošty - naše pobočka změna - ve středu jen od 15 - 16 hod.
Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, naše postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů. Dovoluji si Vás informovat o aktuálně přijatých opatřeních: 1. Vyplácení důchodů Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány. Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny. Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat. 2. Doporučené zásilky Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách. 3. Otevírací doba pro seniory Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory. Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích hodinách poboček, bude Česká pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v návaznosti na úpravu již přijatých opatření. Přílohou zasílám seznam uzavřených poboček k dnešnímu dni. V současné době evidujeme celkem 138 uzavřených poboček. Zároveň z původně uzavřených poboček evidujeme již osm otevřených.
více
Výlukové jízdní řády
V příloze naleznete aktuální jízdní řády linek Bzová - Beroun a Hořovice - Broumy. Spoje označené černým číslem 14 jsou až do odvolání zrušené.
více
Sdělení KHS Beroun
Dle sdělení KHS Beroun jsou na okrese Beroun 4 osoby s pozitivním testem na koronavirus. Bližší informace podávány nejsou.
více
Prodejní doba určená seniorům
Vážení spoluobčané, prodejní doba je v našem obchodě (stejně jako v celé ČR) určena v době od 7 - 9 hod. pouze osobám starším 65 let. Respektujte to, prosím!
více
Stanovisko k likvidaci odpadů
Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V tomto smyslu by měli být občané obce informováni. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění. Stanovisko SZÚ: http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1 Doporučení MŽP: https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami
více
Výkon práva myslivosti, rybářství a včelařství ve stavu nouze
více
Algoritmus testování COVID - 19
více
Rozhodnutí hejtmanky - určené základní školy s péčí o děti a mládež
Na základě rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje byly určeny základní, mateřské školy a střední školy, které budou vykonávat péči o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, tj. ti, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil. Základní škola, mateřská škola a střední škola nejblíže Bzové: 2. základní škola a mateřská škola Beroun, Preislerova 1335 Mateřská škola Pod Homolkou 1601, Beroun Gymnázium Václava Hraběte Hořovice
více
Zákaz vycházení bez roušky či jiného zakrytí tváře
Vláda schválila zákaz vycházení bez roušky či jiného zakrytí tváře, v celé zemi začne platit o půlnoci ze středy 18. 3. na čtvrtek 19. 3. 2020.
více
Nařízení vlády - nákupy
Vláda rozhodla, že mezi 10. a 12. hodinou budou v maloobchodních prodejnách moci nakupovat pouze lidé důchodového věku nad 65 let. Prosíme, respektujte toto nařízení. Buďme teď především ohleduplní!
více
Rozhodnutí hejtmanky o pohy bu osob za nouzového stavu
více
Dopis hejtmanky kraje - ochranné pomůcky
Vážené paní starostky, vážení páni primátoři, vážení páni starostové, dovolte mi, abych Vás na úvod informovala, že ochrana zdraví zdravotníků, lékařů, zdravotních sester, zaměstnanců a klientů domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb, hasičů, řidičů, zaměstnanců příspěvkových krajského úřadu a všech Středočechů, je pro nás na v tuto chvíli jednoznačně to nejdůležitější! Abychom zdraví obyvatel mohli zajistit, musíme v první řadě vybavit potřebnými pomůckami ty složky, které zabezpečí fungování základních služeb. V průběhu tohoto víkendu jsme obdrželi od Ministerstva zdravotnictví dodávku v celkovém počtu 1150 respirátorů třídy FFP3 a FFP2, které byly ihned prioritně distribuovány Zdravotní záchranné službě SK, nemocnicím zajištujícím odběrná místa na vyšetření vzorků na COVID-19, krajským nemocnicím a taktéž nemocnicím ve Slaném, Nymburce, Mělníku, Rakovníku, Berouně a v Čáslavi. Včera jsme distribuovali poskytovatelům sociální péče v našem kraji více než 7650 roušek. Dnes proběhne distribuce 1500 ks respirátorů třídy FFP3 a 3000 ks třídy FFP2, určených pro zdravotní záchrannou službu, lůžková zařízení a praktické lékaře. Středočeský kraj má připravený systém distribuce OOP nemocnicím, praktickým a ambulantním lékařům, stomatologům, lékárníkům a poskytovatelům sociálních služeb na minimálně týden provozu dopředu. Jak bylo uvedeno, centrální nákup probíhá kontinuálně. Jednotliví příjemci budou postupně, v závislosti na frekvenci a objemu dodávek prostředků od MZ a z jiných zdrojů, vyzváni k jeho odběru ve spádovém okresním výdejovém místě. Kraj zveřejní podrobné informace k distribuci ochranných prostředků v území kraje na svých internetových stránkách a rovněž cestou portálu krizového řízení kraje. Máme připravený distribuční systém pro desinfekci obcím a tento systém bude využit i například pro distribuci roušek a ochranných prostředků pro obyvatele, jakmile budou k dispozici. Veškeré informace potřebné pro občany i starosty jsou k dispozici na internetových stránkách krajského úřadu, na facebooku a na portále krizového řízení. Tyto stránky a sociální sítě jsou neustále aktualizovány. Nicméně, zde přináším souhrn opatření z jednotlivých oblastí pro Vás: ŠKOLSTVÍ  zavřené školy a školská zařízení (fungují pouze dětské domovy)  zajištění škol pro děti ve věku 3 - 10 let pro rodiče IZS (celkem 46 míst)  někteří studenti nabídli pomoc formou dobrovolnictví v sociálních službách a zdravotnických zařízeních ještě před tím, než jim byla uložena pracovní povinnost  zajišťujeme desinfekční prostředky a ochranné pomůcky pro dětské domovy  2 školy (Kladno, Lysá n. L.), které mají obor oděvní design, šijí roušky  školy zřizované Středočeským krajem byly vyzvány k maximálnímu využití prostředků k výuce on-line ZDRAVOTNICTVÍ  v současné době jsou zprovozněna čtyři odběrová místa pro vzorky v případě podezření na nákazu koronavirem. Jsou v Benešově, Kladně, v Mladé Boleslavi a Kolíně. Jsme připraveni další zprovoznit v Příbrami. Testy se provádějí na základě doporučení KHS SK  postupně jsou distribuovány roušky a respirátory, a to především ZSS SK, ale i subjektům zařazeným v síti poskytovatelů zdravotnických zařízení  ZZS SK na žádost KHS SK zajištuje transporty odběrových pracovníků, které jsou vysílány k pacientům v domácí karanténě (5 odběrových sanitek a jedna sanitka určená pro převoz infekčních pacientů) SOCIÁLNÍ SLUŽBY  doposud bylo distribuováno 7650 ks roušek pro sociální zařízení. Zařízení sociálních služeb jsou při vybavování OOP s ohledem na rizikovost důsledků nákazy u seniorů další prioritou, a to hned za zdravotnickými zařízeními  sociální zařízení pro seniory byly uzavřeny pro návštěvy už v prvních dnech začínající krize  pozastavila se činnost center denních služeb, týdenních stacionářů nebo nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Ve spolupráci s ORP chystáme kompenzaci za tyto služby u pacientů, jejichž stav by to v souladu s vládním nařízením vyžadoval DOPRAVA  po uzavření škol byla dopravní obslužnost určena na provoz podle tzv. „prázdninových jízdních řádů  na základě výzvy od MD ČR byl uplatněn požadavek na přidělení finančních prostředků na krytí nákladů spojených s desinfekcí dopravních prostředků a na pořízení ochranných pomůcek pro řidiče  byla zajištěna pravidelná desinfekce dopravních prostředků veřejné dopravy  bylo stanoveno opatření k zamezení styku cestujících a řidiče v autobusech veřejné dopravy ve Středočeském kraji (uzavření předních dveří), řidičům bylo doporučeno nepoužívat ventilátory a cestujícím, aby měli nos a ústa zakrytá  připravujeme zásobování dopravců desinfekčními prostředky z vlastní produkce DALŠÍ  Krajský úřad zřídil informační linku 800 710 710 pro příjemce osobních ochranných prostředků. Je určena pro předávání základních informací poskytovatelům zdravotní a sociální péče  až do odvolání byly zrušeny všechny akce pro děti a mládež pořádané základními uměleckými školami a domy mládeže  došlo k omezení úředních hodin na Krajském úřadě Středočeského kraje na pondělí a středu vždy od 9 do 12 hodin dopoledne  v prostorech KÚ byly instalovány dávkovače desinfekce a zvýšen také denní úklidový servis  Středočeský kraj uzavřel pro veřejnost veškeré kulturní instituce, tak aby nedocházelo k šíření nákazy  komunikace se starosty a primátory středočeských měst a obcí je nastavena prostřednictvím KOPIS, e-mailovou cestou a nově jsme připravili možnost se spojit s krajským úřadem prostřednictvím videokonferencí, informace byla zaslána i zástupcům Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv Současně si dovolím upozornit, že kromě respirátorů třídy FFP3 MZ nezakazuje a ani neomezuje vývoz, nákup či prodej jakéhokoliv dalšího druhu nebo typu osobních ochranných pomůcek (roušky, brýle apod.). Centrální distribuce se týká výhradně respirátorů třídy FFP3 a FFP2 (případně dalšího materiálu, který do centrální distribuce zahrne MZ). Středočeský kraj však nespoléhá pouze na tyto dodávky, sami poptáváme. Jsme dohodnuti na dodávce 20 tisíc respirátorů FFP2. Za Středočeský kraj musím sdělit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili bezproblémový provoz nezbytných služeb v našem kraji a vykryli požadavky především všech zdravotnických a sociálních zařízení. Toto je pro nás prioritou. Doufám, že co nejdříve vybavíme ochrannými pomůckami i obyvatele kraje. V současné době, jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, jich k dispozici potřebné množství není, a to nejen v ČR, ale ani ve většině evropských zemí. Děláme skutečně vše pro to, aby byly ochranné pomůcky všem k dispozici. Děkuji Vám za pochopení této situace a věřím, že ji společně zvládneme. V úctě Jaroslava Pokorná Jermanová hejtmanka kraje
více
Roušky
Žádáme občany, aby vždy při vstupu do obchodu používali roušky nebo šátky přes ústa.
více
Důležité upozornění
Vážení spoluobčané, jelikož byl hygienickou stanicí potvrzen první případ nákazy v Žebráce, velmi vás všechny žádám o přísné dodržování všech bezpečnostních nařízeních. Je pravděpodobné, že se nákaza objevila kvůli nezodpovědnosti a mohla být dále šířena ve svém okolí. Prosím ať senioři vůbec neopouštějí svá bydliště, pokud je někdo, kdo nemá osobu blízkou, obraťte se na mne s žádostí o pomoc s nákupem či zařízením léků. Všem děkuji a věřím, že vše společně zvládneme. tel. 606 516 792
více
Informace z ordinací praktických lékařů v Žebráce
Vzhledem k situaci v ČR a vyhlášení karanténních opatření jsme nuceni omezit neakutní péči. Prosíme pacienty, aby si léky žádali jen telefonicky a ve vlastním zájmu nenavštěvovali ordinaci. Do odvolání se nebudou provádět žádné zdravotní prohlídky z preventivních důvodů ( prevence, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, výpisy z dokumentace, závodní péče) Po tuto dobu nedoporučujeme ani žádné očkování. Vstup do ordinací je jen pro akutní případy. Rizikový pacient s kontaktem nebo z rizikové oblasti VŮBEC ordinaci nenavštíví, jen nás kontaktuje telefonicky, při příznacích respiračního onemocnění kontaktuje linku 112. Odběry jen po předchozí telefonické domluvě. Ordinace mimo Žebrák jsou po dobu karanténních opatření zrušeny. Tato omezení vycházejí z doporučení odborných společností a MZ. Doporučené omezení ordinační doby nebo úplné uzavření ordinací se budeme snažit zatím neaplikovat. Moc děkujeme za spolupráci a doufáme že tato omezení budou jen po co nejkratší dobu MUDr. L. Flemr MUDr. P.Šmíd
více
Mimořádná opatření a nařízení vlády ze dne 15. 3. 2020
více
Opatření obecné povahy - Vláda ČR
více
Mimořádné opatření
více
Noc s Andersenem - akce je zrušena
více
Setkání důchodců ze Bzové a Březové - akce je zrušena
více
Naše obec zavádí mobilní rozhlas
Vážení občané, v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů u nás zavádíme novou službu - Mobilní Rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů. Informace naleznete v příloze této zprávy. Rádi Vám je též poskytneme na OÚ. Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat: SMS zprávy, hlasové zprávy, e-maily, zprávy do aplikace o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího. Nejrychlejší je registrace na této webové adrese: bzova.mobilnirozhlas.cz
více
Zrušení akce 14. 3. 2020
Florbalový pyžamový bál je zrušen.
více
Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19
více
Upozornění - Honební společenstvo Bzová
více
Doporučení ministerstva zdravotnictví COVID - 19
více
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
více
Nabídka - prodej majetku
více
Pozvání na veřejné zasedání 9. 3. 2020
více
Dětský maškarní bál
Dětský maškarní bál se koná v sobotu 7. 3. 2020 od 15 hod. na sále Bezovky.
více
Poplatky v roce 2020
více
Kotlíkové dotace naposledy v našem kraji
více
Záměr obce prodat nemovitý majetek
více
Pozvánka na zvukový dýchánek
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení ochranného pásma vodního zdroje
více
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
více
Nejbližší kulturní akce
15. 2. 2020 od 20. hod. na sále Bezovky - hasičský ples. 7. 3. 2020 od 15 hod. na sále Bezovky - dětský maškarní bál. 14. 3. 2020 od 20 hod. na sále Bezovky - maškarní a pyžamový bál FBC Bzová. 28. 3. 2020 tradiční setkání seniorů ze Bzové a Březové od 14 hod. v restauraci Na Zelené louce ve Březové.
více
Oznámení - Státní pozemkový úřad
více
Oznámení FÚ - daň z nemovitosti
více
Sběrný dvůr v Hořovicích i pro občany Mikroregionu Hořovicko
Občané Bzové mohou nově využít sběrný dvůr v Hořovicích. Po prokázání se trvalým bydlištěm v naší obci je uložení na sběrném dvoře v Hořovicích zdarma. Sběrný dvůr se nachází na výjezdu z Hořovic směr na Lochovice, v areálu bývalého Školního statku. Otevírací doba sběrného dvora: úterý, čtvrtek: 8:00 - 10:30 a 11:30 - 17:00. sobota: 8:00 - 15:00.
více
Bruslení
Další bruslení se koná: 11. 1. 2020 - 13.00 - 14.15 hod. 1. 2. 2020 - 11.45 - 13.00 hod. 16. 2. 2020 - 17.30 - 19.00 hod.
více
Dovolená na OÚ
OÚ bude ve středu 18. 12. 2019 otevřen od 8.00 – 11.30 a od 15.00 do 17.00 hod. Ve dnech 23. 12. a 30. 12. 2019 bude OÚ z důvodu dovolené uzavřen.
více
Obecně závazná vyhláška č. 03/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
více
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 02/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 01 / 2019 o místním poplatku ze psů
více
Komplexní pozemkové úpravy Bzová u Hořovic - pověření k vstupu a vjezdu na pozemky
více
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
více
Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner bude opět k dispozici od 1. 4. 2020.
více
Opatření obecné povahy - MZe ČR
více
Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová
více
Pozvání na vánoční zpívání
Zastupitelé obce přejí všem radostné Vánoce, do nového roku 2020 pevné zdraví, štěstí a každý den důvod k radosti. Přijměte také pozvání na vánoční zpívání, které se koná v neděli 15. prosince 2019 od 17. hod. před obecním úřadem. Těšíme se, že se zase po roce společně v adventním čase potkáme.
více
Mikulášská návštěva
Sbor dobrovolných hasičů pořádá Mikulášskou nadílku ve Bzové.Ve čtvrtek 5. prosince 2019. Děti navštívíme mezi 17.00 – 20.00 hod. Bližší info na tel. 604 305 815 - Š.Malcová.
více
Veřejná vyhláška ochranné pásmo vodního zdroje
více
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
více
Záměr obce prodat nemovitý majetek
více
Návrh střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022
více
Návrh rozpočtu na rok 2020
více
Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2020
více
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2020
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO 2021 - 2023
více
Pozvání na lampionový průvod
Sbor dobrovolných hasičů zve společně s OÚ v neděli 27. 10. 2019 na lampionový průvod. Průvod bude zahájen pokládáním věnců před OÚ v 19 hod.
více
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
více
Bruslení
Další bruslení se koná: 11. 1. 2020 - 13.00 - 14.15 hod. 1. 2. 2020 - 11.45 - 13.00 hod. 16. 2. 2020 - 17.30 - 19.00 hod.
více
Veřejná vyhláška o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
více
Cvičení dětí
Cvičení pod vedením Evy Drábkové se koná na sále Bezovky vždy v pondělí a ve středu. Od 16 - 17 hod. předškoláci, od 17 - 18 hod. mladší školáci.
více
Bruslení
První letošní bruslení se koná v neděli 6. 10. 2019 od 17.00 - 19.30 hod.
více
Svoz nebezpečného odpadu
Svoz proběhne v sobotu 12. 10. 2019 od 14.00 - do 14. 30 hod. před obchodem.
více
Pozvání na veřejné zasedání 24. 9. 2019
více
Nabídka služeb kominíka 21. 10. 2019
více
Oznámení - obecní knihovna
Obecní knihovna bude otevřena vždy ve středu od 16.00 do 18.00 hod.
více
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
více
Oznámení o zahájení územního řízení
více
Pozvání na dětské rybářské závody 31. 8. 2019 na návsi
více
Pozvání SDH Bzová
Sbor dobrovolných hasičů Bzová pořádá při příležitosti 115. výročí založení sboru 15. memoriál Františka Šímy v požárním sportu. V sobotu 24. srpna 2019 na fotbalovém hřišti od 9.00 hodin. Od 13.00 hod. se koná ukázka techniky profesionálních hasičů před obecním úřadem. Od 15.00 hodin se bude konat mše u kapličky na návsi Po celé odpoledne bude den otevřených dveří v hasičské zbrojnici. Všichni jsou srdečně zváni.
více
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
více
Opatření obecné povahy při nedostatku vody
více
Dovolená na OÚ
Obecní úřad bude ve dnech 22. – 26. 7. 2019 z důvodu dovolené uzavřen. V případě potřeby se obracejte na místostarostu obce pana Petra Vinše. Tel. č. 721 281 678.
více
Platný územní plán obce Bzová
více
Napouštění bazénů
Napouštění bazénů je možné pouze po domluvě na OÚ. Děkujeme.
více
Schválený závěrečný účet DSO Hořovicko
více
Zájezd do divadla
OÚ Bzová pořádá v sobotu dne 12. 10. 2019 zájezd do Divadla na Vinohradech na představení Návštěva staré dámy. V hlavní roli Dagmar Havlová – Veškrnová. Vstupenky jsou k dispozici na OÚ. Odjezd autobusu bude upřesněn. Představení začíná v 19 hod.
více
Ordinační doba dětské ambulance
více
Schválený závěrečný účet obce Bzová za rok 2018
více
Kontejner na bioodpad
Kontejner na bioodpad bude přistaven u Bezovky během léta takto: 12. – 15. 7. 16. – 19. 8. 20. – 23. 9. 1. - 4. 11.
více
Schválený závěrečný účet rok 2018 - Mikroregion Hořovicko
více
Možnost sportování na Oranžovém hřišti
Oranžové hřiště je možno využívat od 1. 4. do 30. 10. dle klimatických podmínek. Klíče od areálu lze vyzvednout u pana Luďka Malce, Bzová 55 nebo u starostky obce v úředních hodinách na OÚ, jindy Bzová 168. Během letních prázdnin mají děti vstup na hřiště jako v loňském roce zdarma. Platný ceník: Místní občané: 80,- Kč na hodinu (ne na osobu), děti 40,- Kč na hodinu, občané s trvalým pobytem mimo Bzovou 130,- Kč na hodinu, hromadné cvičení 250,- Kč na hodinu, celodenní nájem 1 000,- Kč.
více
Pozvání na veřejné zasedání 26. 6. 2019
více
Záměr obce Bzová prodat nemovitý majetek
více
Návrh závěrečného účtu obce Bzová za rok 2018
více
Kontejner na bioodpad
Kontejner na bioodpad bude přistaven k Bezovce od 7. – 9. 6. 2019.
více
Výlet za zvířátky 8. 6. 2019 na Hlinovce
více
Týden pěstounství Středočeského kraje
více
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Hořovicko
více
Návrh závěrečného účtu DSO Hořovicko
více
Veřejná vyhláška č. 1/2019 - Územní plán obce Bzová
více
Uzavřená knihovna
Dne 25. 5. bude obecní knihovna uzavřena.
více
Prodej palivového dřeva - Lesy Bzová spol. s r.o.
více
Pozvání na rybářské závody 18. 5. 2019 na Hlinovce
více
Vyúčtování vodné a stočné rok 2018
více
Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová 14. 5. 2019
více
Oznámení o době a místě konání voleb do EP
více
Pozvánka na májové odpoledne s Mikroregionem Hořovicko
více
Vyúčtování vodné a stočné rok 2018
více
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti 2019
více
Záměr obce prodat nemovitý majetek
více
Sběr železného šrotu 20. 4. 2019
více
Kominické služby 8. 6. 2019
více
Záměr obce pronajmout pozemek
více
Napouštění bazénů
Napouštění bazénů je možné až po domluvě na OÚ. Děkujeme za pochopení.
více
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub
více
Akce v roce 2019
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
více
Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner lze využít každou sudou sobotu od 10 - 11 hod.
více
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
více
Kontejner na bioodpad
Kontejner na bioodpad bude přistaven ve dnech 5. - 7. 4. 2019 na návsi.
více
Očkování psů
Očkování psů proběhne v sobotu 20. 4. 2019 od 10 hod. před OÚ.
více
Upozornění
Upozorňujeme na porušování obecně závazné vyhlášky o volném pohybu psů. Žádáme majitele psů, aby je nenechávali volně pobíhat po území obce.
více
Nebezpečný odpad - svoz 13. 4. 2019
více
Veřejná vyhláška vstup na pozemky
více
Veřejná vyhláška - aktualizace BPEJ v k.ú. Bzová
více
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová 11. 3. 2019
více
Dětské maškarní odpoledne
Dětské maškarní odpoledne se koná na Bezovce v neděli 10. 3. 2019 od 14 hod.
více
Obecní knihovna
Knihovna bude od 4. - 25. 3. 2019 uzavřena.
více
Bzová - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - aktualizace k 1. 2. 2019
více
Noc s Andersenem v místní knihovně 29. 3. 2019
více
Záměr obce prodat obecní pozemky
více
Setkání seniorů ze Bzové a Březové
Zveme všechny seniory na tradiční setkání, které se letos koná 23. 3. od 14.00 - 18.00 hod. ve Březové. Odjezd ve 13.30 od Bezovky. Prosíme zájemce, aby se z důvodu zajištění dopravy přihlásili na OÚ.
více
Zájezd do divadla ROKOKO
Obecní úřad pořádá v pátek 22. března 2019 zájezd na divadelní představení do divadla ROKOKO - OTEC. CENA VSUPENKY 330,- Kč. Odjezd autobusu v 16.30 od Bezovky. Dojemná a současně vtipná tragikomedie o jednom smutném fenoménu naší doby ‒ Alzheimerově chorobě. HRAJÍ: ANDRÉ, OSMDESÁTNÍK - JAN VLASÁK, ANNE, JEHO DCERA - VERONIKA GAJEROVÁ, PIERRE - ALEŠ PROCHÁZKA, LAURA - TEREZA VÍTŮ, MUŽ - ZDENĚK VENCL, ŽENA - LENKA ZBRANKOVÁ.
více
Oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu
více
Parkování vozidel během zimního období
Dovolujeme si požádat majitele vozidel, aby během zimního období, kdy probíhá údržba komunikací, parkovali svá vozidla na obecních pozemcích co nejméně. V některých úzkých ulicích mají problém projet i vozy popelářů a záchranného sboru. Prosíme o zaparkování vozidel na vlastních dvorech a zahradách. Děkujeme za pochopení.
více
Poplatky v roce 2019
více
Akce v roce 2019
více
Veřejná vyhláška - zrušení zákazu odběru vod
více
Schválený rozpočet _ mikroregion Hořovicko
více
Dovolená na OÚ
27. - 28. a 31. 12. 2019 bude úřad z důvodu dovolené uzavřen.
více
Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody
více
Pozvání na předvánoční setkání
Krásné Vánoce a šťastný nový rok plný zdraví přeje zastupitelstvo obce Bzová. Srdečně zveme na předvánoční zpívání, setkání a zastavení s přáteli a sousedy, které se koná v neděli 16. 12. 2018 od 17 hod. před obecním úřadem. Těšit se můžeme na vystoupení našich nejmenších i na tradiční občerstvení.
více
Pozvání na veřejné zasedání 11. 12. 2018
více
Velkoobjemový kontejner v zimních měsících
Využití velkoobjemového kontejneru od 1. 12. 2018 - 28. 2. 2019 pouze po domluvě na OÚ.
více
Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2021
více
Návrh rozpočtu rok 2019
více
Návrh rozpočtu DSO na r. 2019
více
Mikulášská nadílka
Pozvánka na Mikulášskou nadílku, která se koná v sobotu 1. 12. od 15 hod. před OÚ.
více
Poslední svoz bioodpadu
Poslední letošní svoz bioodpadu proběhne 21. 11. 2018. Poté budou popelnice odvezeny a k použití budou zase na jaře příštího roku.
více
Veřejné bruslení
Rozpis bruslení obec Bzová a TJ Felbabka Neděle 18. 11. 2018 - 13. 30 – 14. 45 hod. Sobota 8. 12. 2018 – 10. 45 – 12. 15 hod. Sobota 22. 12. 2018 – 10. 45 – 12. 15 hod. Sobota 30. 12. 2018 - 11:45 - 13:15 hod. Sobota 12. 1. 2019 12:45 - 14:15 hod. Sobota 26. 1. 2019 10:45 - 12:15 hod. Sobota 23. 2. 2019 14:00 - 15:30 hod. Neděle 3. 3. 2019 13:30 - 14:45 hod. Neděle 17.3.2019 13:30 - 15:00 hod.
více
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Bzová
Pozvání na veřejné zasedání 5. 11. 2018
více
Pozvání k 100. výročí založení republiky
Dovolujeme si Vás pozvat na oslavu vzniku samostatného státu. Slavnost se uskuteční v sobotu 27. 10. 2018. Sejdeme se nejprve u rybníka na návsi, kde bude slavnostně vysazena lípa. Další program je v příloze.
více
17. 10. 2018 bude OÚ uzavřen
Z důvodu jednání mimo úřad a dovolené bude OÚ dne 17. 10. 2018 uzavřen.
více
Plánovaná odstávka elektřiny
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Bzová, které se bude konat: Dne 23.10.2018 7:00 16:00 Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
více
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bzová
více
Kontejner bio
Kontejner na bioodpad bude přistaven v ulici nad Bezovkou od 11. 10. – 14. 10. 2018.
více
Veřejné bruslení pro naše obyvatele
První letošní bruslení Sobota 13. 10. 2018 - 10:45 - 12:15 hod Neděle 28. 10. 2018 - 13:30 - 14:45 hod Další termíny budou známy po 20. 10. 2018.
více
Oznámení o místě a době konání voleb
více
Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne 6.10. 2018 od 8.00 do 8.30 hod. před Jednotou.
více
Zájezd do divadla
OÚ pořádá zájezd do Divadla na Vinohradech. Uskuteční se v sobotu 3. listopadu 2018 na představení Sňatky z rozumu. Odjezd autobusu ve 12 hod. od Bezovky. Lístky jsou k dispozici v úředních hodinách na OÚ.
více
Uzavření pitné vody
Ve středu 19. 9. 2018 bude od 8 do 12. 30 hod. zastaven přívod pitné vody do obce z důvodu připojování nového zdroje. Děkujeme za pochopení.
více
Svoz nebezpečného odpadu 6. 10. 2018
více
Nabídka služeb kominíka 22. 10. 2018
více
Pozvání na veřejné zasedání
více
Změna úředních hodin OÚ - pondělí 3. 9. 2018
V pondělí 3. 9. 2018 bude z důvodu dovolené OÚ otevřen od 13 hod.
více
Pozvání na dětské rybářské závody u rybníka na návsi - 2. 9. 2018
více
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Bzová u Hořovic
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Bzovská pouť 25. - 26. 8. 2018
Při příležitosti BZOVSKÉ POUTI zve SDH Bzová na 14. ročník memoriálu Františka Šímy v požárním sportu. Memoriál se koná v sobotu 25. 8. 2018 od 9.00 hod. na fotbalovém hřišti. V neděli 26. 8. 2018 zve zastupitelstvo obce na oslavu BZOVSKÉ POUTI, která proběhne také na fotbalovém hřišti od 14.00 hod. Pro děti bude připraven skákací hrad, představení šermířů, ukázka práce Českého svazu ochránců přírody z Rokycan, tvořivá dílnička – korálky a drátkování. Chybět nebudou balónky, bublifuky a občerstvení. V neděli 26. 8.2018 v 15.00 hod. bude u kapličky na návsi sloužena mše P. Zdisławem Ciesielskim.
více
Změna úředních hodin
OÚ bude dne 13. 8. 2018 z důvodu dovolené uzavřen. Ve středu 15. 8. bude z důvodu jednání mimo obec otevřen od 13 – 17 hod. Děkujeme za pochopení.
více
Schválený závěrečný účet 2017 Mikroregion Hořovicko
více
Oznámení - přerušení dodávky pitné vody
Z důvodu napojování nového zdroje vody bude ve středu 25. 7. uzavřen přívod vody do obce. Přesný čas bude vyhlášen rozhlasem. Děkujeme za pochopení.
více
Výroční zpráva Lesy Bzová spol. s r.o. za rok 2017
více
Pozvání na veřejné zasedání 24. 7. 2018
více
Dovolená OÚ
Dne 25. 7. 2018 bude OÚ z důvodu dovolené uzavřen.
více
Volný pohyb psů po území obce
Upozorňujeme na porušování obecně závazné vyhlášky o volném pohybu psů. Žádáme majitele psů, aby je nenechávali volně pobíhat po území obce.
více
Mše v kapličce na návsi
V neděli 22. 7. 2018 bude od 15 hod. poprvé sloužena mše v kapličce sv. Jana Nepomuckého na návsi u rybníka. Mše budou pravidelně slouženy od jara do podzimu. Přesný rozpis bude upřesněn. Na setkání se za Římskokatolickou farnost Žebrák těší P. Zdisław Ciesielski.
více
Závěrečný účet 2017
Závěrečný účet byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Bzová 26. 6. 2018.
více
Počet členů zastupitelstva 2018 - 2022
více
Obecní úřad - 2. 7. 2018 - změna
OÚ bude v pondělí 2. 7. 2018 otevřen od 13 - 17 hod.
více
Závěrečný účet DSO 2017
více
Rozhovor s Martinem Malcem
V Podbrdských novinách č. 12/2018 vyšel velmi zajímavý článek s naším spoluobčanem panem Martinem Malcem. Potěšte se při jeho čtení tak jako my.
více
Veřejná vyhláška - návrh územního plánu obce Bzová
více
Pozvání na veřejné zasedání dne 26. 6. 2018
více
Záměr obce prodat nemovitý majetek
více
Návrh závěrečného účtu r. 2017
více
Dětský den - 2. 6. 2018
Letošní dětský den se koná v sobotu 2. 6. 2018 od 14 hod. na Hlinovce. Pohádková cesta lesem je letos změněna na cestu kolem světa. Těšíme se na vás.
více
Závěrečný účet Mikroregion Hořovicko
více
Návrh závěrečného účtu DSO 2017
více
Vyhláška - Opatření obecné povahy - sucho
více
Kominické služby 9. 6. 2018
více
Rozpočet Mikroregion Hořovicko
více
Pravidla pro poskytování dotací a finančních darů z rozpočtu obce Bzová
více
Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
více
FÚ veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
více
Otevírání rybníka
Spolek přátel sportovního rybolovu zve všechny zájemce o rybaření dne 28. 4. 2018 od 8 hod. na otevírání rybníka Hlinovka. Po celý den možnost rybařit. Občerstvení zajištěno.
více
Informace VaK Beroun
Vážení občané, vzhledem k blížícímu se období zvýšených nároků na odběry pitné vody Vás společně s firmou Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro plnění bazénů, zálivky, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně. V tomto období může dojít k situaci, kdy kapacita sítě a akumulačního objemu vodojemu nedokáže vždy pokrýt špičkové odběry a proto může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce. Z výše uvedených důvodů VaK Beroun pomáhá svým zákazníkům těmto problémům předcházet a nabízí možnost dodávky vody do bazénu pomocí přistavené cisterny. Přistavení cisterny je však služba placená, aktuální ceník je zákazníkům k dispozici na webových stránkách www.vakberoun.cz, na telefonních číslech 311 747 125, 606 666 908 nebo na e-mailové adrese petr.tomsa@vakberoun.cz. Prostřednictvím uvedených kontaktů, případně osobní návštěvy v zákaznických centrech, je pak možné službu objednat a dohodnout si s našimi pracovníky potřebné podrobnosti. Tento způsob plnění bazénů je výhodný, protože odpadá zdlouhavé plnění standardní vodovodní přípojkou, která na takto velký odběr není dimenzována a eliminuje problémy s tlakem a příp. zákalem nejen u odběratele ale i v blízkém okolí. Nárazové odběry pitné vody způsobují významné zvýšení rychlosti proudění pitné vody v potrubí nad limitní hodnoty. Tím může dojít krátkodobě k zakalení vody zvýšenou koncentrací železa v pitné vodě a zároveň pak v některých lokalitách i k poklesu tlaku ve vodovodním řadu. Tyto negativní jevy se mohou projevit i u dalších odběratelů. Společnost Vodovody a kanalizace Beroun se se snaží se vyjít vstříc svým zákazníkům a vyřizuje objednávky dle jejich přání – a to i v odpoledních hodinách či o víkendu na předem sjednanou dobu. Pokud však z technických důvodů nelze domovní bazén plnit z cisterny a je nutno jej doplňovat prostřednictvím vodovodní přípojky, je nutno bazén napouštět velmi pomalu a mimo dobu odpoledních a večerních špičkových odběrů. Tím se předejde k zakalení vody způsobené zvýšenou rychlostí proudění pitné vody v potrubí a problémům s dodávkou vody. Doporučujeme napouštění bazénů předem konzultovat s pracovníky centrálního dispečinku na tel. čísle 311 747 120 nebo 606 666 990, kde budou předem upozorněni na nadměrný odběr. Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení. Kontakty pro další informace: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255, 266 41 Beroun Tel.: 311 747 111 Zelená linka 800 100 663 www.vakberoun.cz Aktuální informace o zásobování vodou Vám sdělí kolegové z dispečinku naší společnosti na číslech 606 666 990, 311 747 120.
více
Dovolená na OÚ
Dne 30.4. a 7.5. 2018 bude obecní úřad z důvodu dovolené uzavřen.
více
Pálení čarodejnic
SDH zve na tradiční pálení čarodějnic, které se koná 30. 4. 2018 od 18 hod. na Hlinovce.
více
Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová - 24. 4. 2018
více
Veřejná vyhláška FÚ
více
Kontejner na bioodpad
Kontejner na bioodpad bude přistaven u Bezovky od 27. 4. do 30. 4. 2018.
více
Aktuální letecké snímky obce k zakoupení
Na OÚ je možno zakoupit letecké snímky obce z r. 2017. Cena: - obyčejný snímek A3: 315,- Kč - snímek na podložce A3 k zavěšení: 363,- Kč
více
Očkování psů
Pravidelné očkování psů proběhne v sobotu 21. 4. 2018 od 10 hod. před OÚ.
více
Záměr obce prodat nemovitý majetek
více
Záměr obce prodat nemovitý majetek
více
Informace
Velkoobjemový kontejner lze využít každou sudou sobotu počínaje 7. 4. 2018 od 10.00 - 11.00 hod. Popelnice na bioodpad budou sváženy od 11. 4. 2018. V tomto týdnu budou přistaveny na obvyklá místa. Dětské hřiště bude otevřeno pro veřejnost od 9. 4. 2018.
více
Zájezd do divadla
Obecní úřad pořádá zájezd Divadla A. Dvořáka do Příbrami na představení Habaďůra dne 16. 5. 2018 od 19 hod. Odjezd autobusu v 17.30 hod. od Bezovky. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.
více
Napouštění bazénů
Napouštění bazénů Žádáme občany, aby si napouštění bazénů předem domluvili na OÚ. Není problém bazén napustit, když je dostatek vody. Jde jen o to zkorigovat napouštění tak, aby se nestalo, že se v jeden den napustí 5 bazénů, klesne voda ve vodojemech a všichni budeme bez pitné vody. Prosíme o ohleduplnost. Děkujeme. Zastupitelstvo obce Bzová
více
Veřejná vyhláška - Projednání ÚP Plzeňského kraje
více
Veřejná vyhláška Magistrát města KLadna - místní poplatek
více
Pozvání na veřejné zasedání 5. 3. 2018
více
Revize katastru nemovitostí - oznámení
více
Nedostatečně vedená agenda - oznámení KÚ Beroun
více
Kondiční cvičení pro ženy
Přijďte si vyzkoušet ukázkovou hodinu kondičního cvičení pod vedením Zuzany Hurtové. Cvičení bude probíhat vždy v pondělí od 18.30 – 19.30 hod. na sále Bezovky. První ukázková hodina proběhne 5. 3. 2018. S sebou karimatku a ½ kilové či kilové činky, případně půllitrové petláhve. Cvičící pomůcky bude možné po domluvě zakoupit. Vstup zdarma.
více
Dne 10. 2. 2018 bude knihovna uzavřena.
více
Poplatky v roce 2018
POPLATKY V ROCE 2018 – výběry budou prováděny od 5. 3. 2018 v době úředních hodin, nebo na č. ú. 9427131/0100 s variabilním symbolem č.p. (případně uvedení jména plátce) splatnost poplatků 30. 6. 2018 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. - osoba hlášená k trvalému pobytu v obci: 500,- Kč - za rekreační objekt v obci hradí majitel stejný poplatek jako za jednu osobu hlášenou v obci k trvalému pobytu 500,- Kč Od poplatku jsou osvobozeni: osoby, které jsou nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, Úleva se poskytuje: a) osobě, která je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jejím jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu ve výši 250,- Kč b) dětem do dosažení 15. roku věku ve výši 250,- Kč. Poplatek ze psů: - za jednoho psa: 100,- Kč - za druhého a každého dalšího psa téhož majitele: 150,- Kč - za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 50,- Kč - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 100,- Kč.
více
Velkoobjemový kontejner v zimním období
Velkoobjemový kontejner lze v zimním období využít po domluvě na OÚ.
více
Společenské akce v roce 2018
24. 2. – Hasičský bál – sál Bezovky 17. 3. – Florbalový maškarní a pyžamový bál – sál Bezovky 24. 3. – Setkání důchodců ze Bzové a Březové – sál Bezovky od 14 hod. 25. 3. – Dětský maškarní bál – sál Bezovky od 14 hod. 16. 5. – zájezd do divadla 28. 4. - Otevírání Hlinovky 2. 6. – Pohádkový les – Hlinovka 26. 8. – Bzovská pouť – hřiště Říjen – zájezd do divadla 1. 12. Mikulášská besídka pro děti 16. 12. Vánoční zpívání před OÚ
více
V sobotu 20. 1. 2018 bude knihovna uzavřena.
více
Přednáška Demokracie včel
Pozvánka na přednášku Ing. Titěry do Žebráku 4.2. 2018 - Kulturní dům Žebrák od 16.00 hod.
více
Schválený rozpočet DSO 2018
více
Oznámení o době a místě konání 2. kola prezidentských voleb
více
Oznámení ozveřejnění
V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, oznamuje obec Bzová dle § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že schválený rozpočet obce Bzová na r. 2018 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.bzova.cz v sekci ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově OÚ Bzová, Bzová 52 v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 13 do 17 hod. Tento rozpočet byl schválen na veřejném zasedání dne 11. 12. 2017.
více
Oznámení o zveřejnění
V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, oznamuje obec Bzová dle § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 – 2020 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.bzova.cz v sekci ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově OÚ Bzová, Bzová 52 v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 13 do 17 hod. Tento střednědobý výhled byl schválen na veřejném zasedání dne 11. 12. 2017.
více
Změna úředních hodin ve středu 20. 12. 2017
Tento den bude obecní úřad od 9.00 do 15.00 hod. uzavřen z důvodu jednání mimo obec. Děkujeme za pochopení.
více
Oznámení
Obecní knihovna bude ve dnech 23. a 30. 12. 2017 uzavřena.
více
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
více
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volby prezidenta ČR
více
Sobota 9. 12. 2017
V tento den bude knihovna uzavřena.
více
SILVESTROVSKÉ BRUSLENÍ
V neděli 31. 12. 2017 od 11. 45 – 13. 15 hod. – je přidán termín na bruslení v Hořovicích.
více
Vánoční zpívání
Přijměte srdečné pozvání na tradiční předvánoční setkání, které se koná v neděli 17. 12. od 17 hod. u stromečku před OÚ. Přijďte si s našimi nejmenšími zazpívat koledy a na chvilku se v předvánočním shonu zastavit s přáteli a se sousedy. Radostné a klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a štěstí v celém roce 2018 přeje zastupitelstvo obce Bzová.
více
Pozvání na veřejné zasedání zastupitestva obce Bzová - 11. 12. 2017
více
Návrh rozpočtu na rok 2018 - Mikroregion Hořovicko
více
Mikuláš a čerti
Žádáme rodiče, kteří mají zájem o návštěvu Mikuláše 5. 12. 2017 doma u jejich dětí, aby si návštěvu objednali na mikulášském tel. čísle 721 624 570.
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby prezidenta ČR - r. 2018
více
Veřejná vyhláška - zrušení opatření
více
Oznámení
V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, oznamuje obec Bzová dle § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019 – 2020 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.bzova.cz v sekci ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově OÚ Bzová, Bzová 52 v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 13 do 17 hod. Odkaz na monitor státní pokladny zde: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00233188#
více
Oznámení
V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, oznamuje obec Bzová dle § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že návrh rozpočtu obce Bzová na r. 2018 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.bzova.cz v sekci ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově OÚ Bzová, Bzová 52 v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 13 do 17 hod. Odkaz na monitor státní pokladny zde: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00233188#
více
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství ČR - veřejná vyhláška
více
Sdělení občanům
Vážení a milí spoluobčané, v naší obci už druhým rokem funguje splašková kanalizace a ČOV. 95 procent občanů je připojeno. Zbytek je v současných dnech kontrolován státními orgány, jak splaškové vody likviduje. V neděli po ránu jsem měla konflikt s panem Elgrem z Praskoles, který přijel k mé sousedce, kde jsem nikdy předtím fekální vůz neviděla, a do očí mi tvrdil, že poveze vše na ČOV - ale až v pátek. Když jsem řekla, že ho nechám zkontrolovat, všeho nechal a řekl, že přijede až ve středu, až na čistírně někdo bude. Vidíme a hlídáme s ostatními zastupiteli, kolikrát byl u nepřipojených nemovitostí za poslední rok a půl přistavený fekální vůz. Vidíme, že v těchto dnech, poté, co bylo rozesláno oznámení o kontrole, jsou najednou vidět fekální vozy i tam, kde nikdy předtím vidět nebyly. Pokud zjistíme, že dostávají majitelé těchto nemovitostí neplatný – neúplný doklad, uděláme všechno proto, aby se to neopakovalo. To znamená, budeme věc řešit i s jinými orgány, které mohu zkontrolovat firmu, která splašky odváží, zda dělá svou činnost v souladu se zákonem. Podporovat totiž ty, kteří za celý rok nezaplatí na stočném ani korunu a pak se domluví na nějakém dokladu za pár korun, nám přijde nehorázné a především nespravedlivé vůči 95 procentům slušných lidí v naší obci. Děkuji za pochopení a věřím, že slušnost a zodpovědnost za naše životní prostředí bude na prvním místě. Za zastupitelstvo obce Bzová – V. Flaišmanová – starostka
více
Hledáme učinkující na Vánoční zpívání
Žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti (nejlépe od 7 let) vystupovaly na Vánočním zpívání, aby je přihlásili do konce října na obecním úřadě.
více
Kontejner na bioodpad
Kontejner bude přistaven ve dnech 27. - 29. 10. 2017 u Bezovky.
více
Akce v obci
Kromě veřejného bruslení v Hořovicích se můžete letos ještě těšit na Lampionový průvod - 27. 10. 2017 od 19 hod. před OÚ - s pokládáním věnců k pomníkům, zájezd do divadla - 10. 11. 2017, Mikulášskou nadílku pro děti - 3. 12. 2017 od 16 hod. na sále Bezovky a tradiční Vánoční zpívání 17. 12. od 17 hod. před OÚ.
více
Sběr železného šrotu
Sběr se uskuteční dne 14. 10. 2017 od 9 hod. Pořádá SDH Bzová.
více
Zájezd do divadla
V pátek 10. 11. 2017 se uskuteční zájezd do Činoherního klubu Praha na představení Tanec bláznů. Vstupenky budou k vyzvednutí na obecním úřadě. Odjezd autobusu bude upřesněn.
více
OÚ - úřední hodiny ve středu 4. 10. 2017
Z důvodu školení bude OÚ ve středu 4. 10. 2017 otevřen pouze od 9.00 - 13.00 hod. Děkujeme za pochopení.
více
Rozpis ledů na ZS Hořovice 2017 - 2018
Také letošní sezónu mohou místní občané využívat zdarma v uvedených časech ledovou plochu na zimním stadionu v Hořovicích.
více
Schůzka členů okrskové volební komise
více
Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
více
Informace o kotlíkových dotacích
více
Pozvání na veřejné zasedání
více
Oznámení - distribuce ČEZ
Odstranění a okleštění stromoví
více
Oznámení - přerušení dodávky elektřiny
9. 10. 2017
více
Oznámení město Hořovice
více
Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu se koná v sobotu 14. 10. 017 od 8.05 - 8. 25 hod. před prodejnou Coop.
více
Katastrální úřad - neznámí vlastníci pozemků v k.ú. Bzová
více
Kontejner na bioodpad
Kontejner na bioodpad bude přistaven od 29. 9. – 2. 10. 2017 u Bezovky.
více
Nabídka kominických služeb - 21. 10. 2017
více
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
více
Dovolená na OÚ
V týdnu od 31. 7. – 4. 8. 2017 bude OÚ z důvodu dovolené uzavřen. V případě potřeby je možno se obrátit na pana místostarostu Petra Vinše – tel.: 721 281 678.
více
Upozornění - Státní veterinární správa
více
Rozpočtové opatření č. 4/2017
více
Dovolená MUDr. Šmíd
Ordinace MUDr. Šmída oznamuje, že ve dnech 17. – 24. 7. 2017 bude mít dovolenou. Zastupuje MUDr. Flemr.
více
Závěrečný účet rok 2016
Závěrečný účet roku 2016 byl schválen dne 26. 6. 2017 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Bzová.
více
Využití Oranžového hřiště o prázdninách
Oranžové hřiště mohou děti po dobu prázdnin využívat opět zdarma. Klíč k vyzvednutí u pana Malce nebo u paní starostky.
více
Opatření obecné povahy - sucho
více
Situace s pitnou vodou
Přívod pitné vody do obce už nebude v noci uzavírán. Přesto žádáme občany o maximální šetření s pitnou vodou.
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová 26. 6. 2017
více
Závěrečný účet rok 2016 - návrh
více
Rozpočtové opatření č.3 - 2017
více
Nařízení - město Hořovice - lesní hospodářské osnovy
více
Nedostatek pitné vody
Z důvodu poklesu vody ve vodojemech bude přívod pitné vody do obce uzavírán od 23.00 - 5 hod. do odvolání.
více
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Hořovicka
více
Upozornění - pitná voda
více
2. pohádkový les na Hlinovce
Sobota 3. 6. 2017 - start mezi 14. - 15. hod. Těšíme se na vás.
více
Knihovna
Ze zdravotních důvodů bude knihovna do 3. 6. 2017 včetně uzavřena.
více
Dovolená MUDr. Šmíd
Ordinace MUDr. Šmída bude v týdnu od 22. - 26. 5. 2017 uzavřena. Zastupuje MUDr. Flemr.
více
Změna úředních hodin - pondělí 15. 5. 2017
Obecní úřad bude v pondělí 15. května otevřen od deseti hodin. Děkujeme za pochopení.
více
Očkování psů
Očkování proběhne v sobotu 20. května 2017 od 10 hod. u obecního úřadu.
více
Pozvánka na rybářské závody 13. 5. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 2 /2017
více
Sběr železného šrotu a autobaterií
Sbor dobrovolných hasičů pořádá sběr v sobotu 6. 5. 2017 od 9.00 hod. Nepotřebné železo a autobaterie můžete zanechat před ploty svých domů.
více
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
více
Nejbližší akce
více
Kontrola a čištění komínů
Zájemci o kominické služby se mohou přihlásit na obecním úřadě. Kominík bude v naší obci v sobotu 3. 6. 2017.
více
V pondělí 24. 4. 2017 bude z důvodu dovolené obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení.
více
Pozvání na veřejné zasedání
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová se koná 24. 4. 2017 od 19 hod.
více
Uzavírka a objížďka od 10. - 13. 4. 2017
V tomto termínu bude prováděna oprava komunikace III/2359 - od Bezovky na Žebrák. Objížďka povede silnicí ve směru na Březovou.
více
Pořízení nového územního plánu obce
více
Záměr obce propachtovat pozemky
více
Kontejner na bioodpad
Kontejner bude přistaven u Bezovky ve dnech 7. - 10. 4. 2017.
více
Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 29. 4. 2017 od 8.25 u Jednoty.
více
Zájezd do divadla
Obecní úřad pořádá v sobotu 13. května zájezd do Divadla na Vinohradech na představení Pygmalion. Vstupenky jsou k vyzvednutí na obecním úřadě. Odjezd autobusu v 17 hod. od Bezovky.
více
Oznámení
Ordinace MUDr. Flemra je v týdnu od 6. - 10. 3. 2017 z důvodu dovolené uzavřena. Zastupuje MUDr. Šmíd.
více
Bzová - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
více
Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva obce
více
Pozvání na valnou hromadu Honebního společenstva
více
Návrh - střednědobý rozpočtový výhled obce Bzová na rok 2018 - 2019
více
Setkání důchodců z obcí Bzová a Březová se koná letos ve Březové v sobotu 25. března od 14 hodin.
Žádáme o přihlášení na OÚ, abychom zajistili vhodnou dopravu.
více
Usnesení - schválený rozpočet dopravní obslužnost
více
Usnesení - rozpočet Mikroregion Hořovicka
více
Rozpočtový výhled dopravní obslužnost
více
Rozpočtový výhled mikroregionu Hořovicka
více
Informace veterinární správy - ptačí chřipka
více
Poplatky v roce 2017
více
Hodinářství v naší obci
Na níže uvedeném odkazu najdete kontakt na novou službu v naší obci. http://www.jinehodiny.cz
více
Veřejná výzva - technický pracovník obce
více
Změna uředních hodin na poště v týdnu od 16. 1 - 20. 1. 2016
Z důvodu nemoci bude pošta v tomto týdnu otevřena takto: Po, Út, St: stejně Čt: 8 - 10.30 hod. Pá: 13 - 15 hod.
více
Akce 2017
18. 2. 2017 - hasičský bál - Bezovka - od 20 hod. 12. 3. 2017 - Dětský maškarní bál - Bezovka - od 14 hod. 18. 3. 2017 - Florbalový maškarní - pyžamový bál - Bezovka - od 20 hod.
více
Informace pro veřejnost k nákaze aviární influenzy (ptačí chřipky)
více
Novoroční sbírka pro Zvířecí pohodu
Chtěli byste přispět zvířátkům ze Zvířecí pohody nějakým pamlskem, či jinou potřebnou věcí? Pan Jan Vrba - č.p. 177 organizuje pro Zvířecí pohodu novoroční sbírku. Pokud máte možnost čímkoli přispět, můžete ho kontaktovat na tel.: 605 010 667.
více
OÚ uzavřen
Ve středu 21. 12. 2016 bude obecní úřad z důvodu jednání mimo Bzovou uzavřen. Děkujeme za pochopení.
více
Tradiční poslední leč mysliveckého sdružení Hředle
Taneční zábava se koná v kulturním sále Bezovka v neděli 25. 12. 2016 od 20 hod. Bohatá tombola.
více
Vánoční zpívání
Zastupitelstvo obce Bzová přeje občanům klidné vánoční svátky, štěstí, zdraví a pohodu v roce 2017 a zve na tradiční vánoční zpívání, popovídání se sousedy a přáteli. Setkání se koná v neděli 18. 12. 2016 od 17 hod. před obecním úřadem.
více
Odečty vodoměrů
Vodoměry budou odečítány v měsíci prosinci panem Petrem Havránkem. Žádáme o zpřístupnění vodoměrů. Stav je potřebný pro fakturaci za rok 2016.
více
Pro zájemce o návštěvu Mikuláše
Máte-li zájem o návštěvu Mikuláše, Čerta a Anděla v podvečer 5. 12. 2016 u vás doma, můžete si návštěvu domluvit na tel. čísle 721 624 570.
více
Pozvání na vánoční zpívání
Zastupitelstvo obce zve všechny občany na tradiční vánoční zpívání. Sejdeme se jako vždy poslední adventní neděli 18. 12. 2016 v 17 hod. před OÚ.
více
Pozvání na veřejné zasedání
více
Upozornění vlastníkům pozemků
více
Návrh rozpočtu obce Bzová na rok 2017
více
Sbíráme víčka pro Kubíčka Soukupa
více
Záměr obce propachtovat nemovitý majetek
více
Upozornění
OÚ bude v pondělí 14. 11. 2016 otevřen od 9. 15 hod.
více
Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi
Obec Bzová zve všechny děti i dospělé na vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. Akce je součástí projektu Český Ježíšek, koná se po celé republice a letos se budou účastníci snažit překonat rekord z roku 2014. Všichni účastníci dostanou balónek i přáníčko zdarma. Připraven bude i malý předvánoční dárek. Těšíme se na vás. Vypouštění se uskuteční v pátek 9. 12. 2016 v 15.15 hod. před obecním úřadem. Žádáme účastníky, aby se sešli nejpozději ve 14.45, abychom stihli balónky a přání pro všechny připravit.
více
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
více
Povinnost revize kotlů na pevná paliva
Novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016. Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle. Kde je stanovena povinnost provést kontrolu kotle? Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. Po tomto datu by měl být každý provozovatel kotle schopen na vyžádání obce s rozšířenou působností tento doklad předložit. Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Proč provádět kontrolu? Obec s rozšířenou působností může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč. Kdo může provést povinnou kontrolu kotle? Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnění. Je nutné kontrolovat též kotel zakoupený letos nebo v loňském roce? V zákoně zohlednění stáří kotle není, je tedy nutné realizovat první kontrolu kotle v určeném termínu. Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na rok výroby či datum instalace. POKUD MÁTE ZÁJEM O KONTROLU KOTLE, NAHLAŠTE TYP VAŠEHO KOTLE NA OBECNÍ ÚŘAD. OBEC VYPRACUJE SEZNAM ZÁJEMCŮ A OSLOVÍ FIRMY, KTERÉ JSOU OPRÁVNĚNÉ KONTROLU DĚLAT. VĚTŠINA FIREM POSKYTUJE PŘI VÍCE OBJEDNÁVKÁCH ZDARMA DOPRAVU NEBO LEVNĚJŠÍ KONTROLU. V případě, že si budete revizi zajišťovat sami, přikládáme odkaz na autorizovaný seznam techniků ve Středočeském kraji: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=ST%C4%8C
více
Kontejner na bioodpad
Kontejner na bioodpad bude letos naposledy přistaven ve dnech 4. - 6. 11. 2016 u Bezovky.
více
SDH Bzová zve na lampionový průvod
více
Veřejná vyhláška MŽP ČR
více
Oznámení - knihovna
Obecní knihovna bude pravidelně otevřena od soboty 22. 10. 2016.
více
OBCHOD COOP OTEVŘEN
Od středy 19. 10. 2016 bude znovu otevřen obchod COOP v naší obci.
více
Informace - vadné hlasovací lístky
více
Den otevřených dveří v DPS Žebrák
více
Oznámení o místě a době konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje
více
Pozvání - Zvířecí pohoda
více
Informace MUDr. Šmíd
Ordinace MUDr. Šmída oznamuje, že se již očkuje proti chřipce. Dne 16. 9. 2016 je ordinace zavřená.
více
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
více
Prodejna ve Bzové dočasně uzavřena
Od pondělí 12. 9. 2016 bude dočasně uzavřena prodejna COOP v naší obci. Coop Hořovice nutně shání prodavačku do této prodejny. Informace na tel.: 731 503 567. Možno domluvit i zkrácený úvazek.
více
Poděkování od rodičů Barunky Štancové
více
Upozornění ČEZ
více
Kominické práce
Na OÚ je opět možno se přihlásit, pokud potřebujete nějakou kominickou službu. Termín pro naši obec je v sobotu 22. 10. 2016.
více
Kontejner na bioodpad
Kontejner bude přistaven ve dnech 23. 9. - 25. 9. 2016 u Bezovky.
více
Den otevřených dveří Probobus 17.9.2016

Pozvánka - oslavy hasičů v Berouně

Bruslení 2016/2017
Bruslení opět začíná. Tak jako v minulém roce mají občané Bzové možnost využít zdarma ledovou plochu v Hořovicích v těchto termínech: TJ Felbabka + Obec Bzová sobota 29.10. 12:15 -13:30 sobota 19.11. 10:30 -12:00 sobota 17.12. 10:30 -12:00 sobota 14.01. 10:30 -12:00 sobota 28.01. 12:00 -13:15 sobota 25.02. 12:00 -13:15 neděle 19.03. 13:30 -15:15 sobota 25.03. 16:45 -18:30

Svoz nebezpečného odpadu 8. 10. 2016
Svoz proběhne u Jednoty 8.10.2016 v čase 8.25 - 8.50.

Kalendáře a divadelní představení
Na obecním úřadě je možno zakoupit stolní kalendář na rok 2017 – Berounsko. Cena 65,- Kč. OÚ pořádá ve středu 26. 10. 2016 zájezd do Divadla v Rytířské – Úhlavní přátelé – hrají Miroslav Vladyka, Radek Holub, Nela Boudová a Tereza Kostková. Začátek představení je v 19 hod. Odjezd autobusu v 17 hod. od Bezovky. Vstupenky za 390,- Kč lze zamluvit na obecním úřadě.
více
Florbalový oddíl pořádá Strejda Cup
Další ročník Strejda Cupu se koná v sobotu 3. 9. 2016 od 8 hod. na Oranžovém hřišti.
více
Oznámení - koše na psí exkrementy
OÚ oznamuje občanům, že bylo po obci rozmístěno 5 košů na psí exkrementy. Nacházejí se u kontejnerů na tříděný odpad před OÚ, u lípy, vlevo od nástěnky před obchodem, u kontejnerů na tříděný odpad u bytovky č. p. 169 a u začátku komunikace, která vede k čistírně odpadních vod. Věříme, že budou všichni majitelé psů po svých čtyřnohých kamarádech uklízet a pomohou tak udržovat veřejné prostranství čisté.
více
Obecní knihovna uzavřena
více
Informace MUDr. Flemr
Ve dnech 25.8. - 10. 9. 2016 bude mít MUDr. Flemr dovolenou. Zastupuje MUDr. Šmíd.
více
Pozvání na pouťový víkend
V příloze najdete pozvánku místních spolků na pouťový víkend. Těší se na vás Florbalový oddíl, SDH Bzová a Sdružení přátel sportovního rybolovu.
více
Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 7. a 8. října 2016
více
Oznámení Krajský úřad Stř. kraje - návrh na vydání opatření obecné povahy
více
Oranžové hřiště o prázdninách
Oranžové hřiště je o prázdninách opět přístupné dětem zdarma. Klíče k vyzvednutí u pana Malce a u paní starostky.
více
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO Křivoklátsko na období 2017 - 2026
více
Florbal Bzová Open Air Cup 2016
Pro účastníky a návštěvníky již 7. ročníku oblíbeného Florbal Bzová Open Air Cupu 2016 přikládáme mapku. Kvůli opravě silnice po výstavbě kanalizace je vedena objížďka. Děkujeme za trpělivost a pochopení.
více
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Bzová
Z vážného důvodu je termín valné hromady Honebního společenstva Bzová změněn. Bude se konat 26. 8. 2016 od 18 hod. Podrobnosti v příloze.
více
Hledá se pes - prosíme o pomoc

Rozhodnutí - povolení uzavírky v obci Bzová
více
Oznámení o vydání opatření obecné povahy
více
Kontejner na bioodpad
Kontejner na bioodpad bude přistaven od 10. 6. - 12. 6. 2016 u Bezovky.
více
Závěrečný účet Mikroregion Hořovicko r. 2015
více
Pozvánka na veřejné zasedání 14. 6. 2016
více
Závěrečný účet- dopravní obslužnost r. 2015
více
Pohádkový les - foto z akce
Letošní premiéra pohádkového lesa byla úspěšná. Počasí nám přálo a děti si den na Hlinovce pěkně užily. Děkujeme sponzorům - panu Radku Vokáčovi a Miroslavu Pavlisovi a také všem účinkujícím, zastupitelům, členům spolků a ostatním bzovským i nebzovským občanům, kteří pomohli s organizací.
více
Ordinační hodiny obvodních lékařů v Žebráce v době prázdnin
V období letních prázdnin budou ordinační hodiny MUDr. Šmída i MUDr. Flemra ve středu zkráceny do 16 hod. a v pátek do 11 hod. V době od 18. 7. - 22. 7. a od 11. 8. - 24. 8. 2016 bude ordinace MUDr. Šmída z důvodu dovolené uzavřena. Zastupovat bude MUDr. Flemr. Dne 28. 6. má MUDr. Flemr dovolenou. Dále čerpá dovolenou od 4.7. - 8. 7. 2016. Zastupuje MUDr. Šmíd.
více
Změna provozních hodin POŠTA BZOVÁ
V příloze se můžete seznámit s novými provozními hodinami na pobočce pošty ve Bzové. Změna platí od 1. července 2016.

Pohádkový les - neděle 5. 6. 2016 na Hlinovce
Dětský den letos neoslavíme jako jindy na fotbalovém hřišti sportem, ale vydáme se do pohádky. Start bude průběžný a bude probíhat mezi 14. a 15. hodinou na Hlinovce. Výlet do pohádkového lesa zakončíme opékáním špekáčků, které děti dostanou na jedné zastávce. V případě deště proběhne akce v náhradním termínu. Těší se na vás Krakonoš, vodník, čert.....
více
Oznámení Coop
Počínaje dnem 30. 5. 2016 bude prodejna až do odvolání otevřena od 7.00 do 10.00 hodin.
více
Oznámení
COOP Hořovice oznamuje, že bude místní obchod ve dnech 24. - 28.5. 2016 z důvodu nemoci uzavřen.
více
Pozvánka
Nemocnice Hořovice zve bývalé zaměstnance a pamětníky na setkání u příležitosti 60 let od otevření nemocnice. Setkání se koná 9. 6. 2016.

Dovolená MUDr. Šmíd
Ordinace MUDr. Šmída sděluje, že v týdnu od 23. - 27. 5. 2016 čerpají dovolenou. Zastupuje MUDr. Flemr.

Vodné
Upozorňujeme občany, že v úředních hodinách je možno zaplatit platbu za vodné. Splatnost 30. 6. 2016. Platbu je možno poukázat na účet 9427131/0100 s variabilním symbolem č.p. Částku sdělíme osobně, telefonicky i emailem na požádání.

Pozvánky na zajímavé akce
Sdružení přátel sportovního rybolovu pořádá v sobotu 21. května na Hlinovce tradiční rybářské závody pro všechny občany (tedy i sváteční rybáře). Začátek akce je v 8.00 hod. Startovné 150,- Kč. Občerstvení i zapůjčení rybářského prutu je zajištěno. V neděli 5. června se bude od 14 hod. konat dětský den. Tentokrát půjde o pohádkový les. Podrobnosti budou včas oznámeny. Těšíme se na vás.
více
Uzavřené dětské hřiště
Upozorňujeme, že dětské hřiště bude z důvodu montáže nových herních prvků do 2. 6. 2016 uzavřeno. Děkujeme za pochopení. Doufáme, že se bude nová houpačka a skluzavka dětem líbit.
více
Plánovaná pochůzka po obecním lese
Ve čtvrtek 26. 5. 2016 se uskuteční plánovaná pochůzka po lese. Informace o provedených pracích, plánech aj. zde podají lesník pan Jan Brož a odborný lesní hospodář pan Libor Myslivec. Sraz v 17 hod. před vstupem do lesa na Boru.

Pálení čarodejnic - informace HZS

Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
více
Nabídka kominických služeb
Občané se mohou přihlásit na OÚ.

Pálení čarodějnic
SDH Bzová zve všechny občany na tradiční pálení čarodějnic na Hlinovce. Začátek od 18 hod.

Žádost o osazení podružného vodoměru
více
Informace o osazení podružného vodoměru

Očkování psů
Očkování psů proběhne v sobotu 16. dubna v 11 hod. před obecním úřadem.
více
Informace - poplatky v roce 2016, platby za vodné
více
Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová 29. 3. 2016
více
Přerušení dodávky elektřiny 8.4. 2016 v části obce

Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 23. 4. 2016

Pozvání na jednání Mikroregionu Hořovicko
více
Uzavírka krajské silnice III/2359 v k.ú. Točník a Bzová
Uzavírka proběhne ve dnech 15. - 26. 3. 2016.
více
Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2016

Zájezd do divadla
Obecní úřad pořádá v sobotu 16. dubna 2016 zájezd do DIVADLA ABC na představení Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. Odjezd autobusu v 15.00 hod. od Bezovky. Vstupenky v ceně 320,- Kč jsou již nyní k vyzvednutí na OÚ.

Tradiční dětský maškarní bál
Dětské maškarní odpoledne se koná už tuto neděli 13. 3. 2016 od 14. hod. na sále Bezovky. Těšíme se na vás.
více
Informace o doručování
více
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Zápis do MŠ Žebrák
více
Přerušení dodávky pitné vody
V pondělí 15. 2. 2016 bude z důvodu výměny vodoměru pravděpodobně přerušena dodávka pitné vody. Výměna se uskuteční mezi osmou a desátou hodinou ranní.
více
Dne 23. 2. 2016 MUDr. Šmíd ani MUDr. Flemr neordinují.
více
Veřejná vyhláška
Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 - leden 2016)
více
Veřejná výzva - technický pracovník Obce Bzová
více
Podklady pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod - evidenční list
více
Připojení na splaškovou kanalizaci, vodné, stočné
Obec Bzová doporučuje všem majitelům nemovitostí, aby se na splaškovou kanalizaci obce připojili do 31. 5. 2016. Do konce března bude schválena výše za stočné a od 1. 4. 2016 bude stočné majitelům připojených nemovitostí účtováno. K 31. 3. 2016 bude proveden odečet vody pracovníkem obce a v dubnu fakturováno vodné ještě bez stočného. Další platby už budou formou zálohy, proto žádáme o urychlené vyplnění evidenčních listů - přihlášek odběratele.
více
Splatnost vodného
Splatnost vodného je prodloužena do 15. 2. 2016. Žádáme občany, aby do tohoto dne odevzdali vyplněný evidenční list - přihlášku odběratele.
více
Klub seniorů zve na přednášku - 17. 2. 2016 od 14. 30 v zasedací místnosti OÚ
Jaké je to, pobývat dlouhodobě v cizí zemi? Přednáší paní Anna Špotová.
více
Pozvánka na veřejné zasedání 27. 1. 2016
více
Bruslení 6. 2. 2016 - zrušeno
Bruslení je tento den z důvodu krasobruslařských závodů, které budou na stadionu celý den probíhat, zrušeno.
více
Veřejné nahlédnutí - obnovený katastrální operát Točník
více
Oznámení - vydání opatření obecné povahy

Informace FÚ - daň z nemovitosti

Výběr vodného
Platba za vodné je vybírána v úředních hodinách od 4. 1. do 31. 1. 2016. Platbu lze poukázat i na účet 9427131/0100, variabilní symbol č.p. dané nemovitosti. Částku sdělíme na OÚ, případně telefonicky.
více
Pozvání na silvestrovský pochod
Tělovýchovná jednota Bzová srdečně zve na tradiční silvestrovský pochod. Sraz účastníků je 31. 12. ve 12 hod. u Bezovky. S sebou vhodné oblečení, obuv, teplý čaj a špekáčky.

Dovolená na OÚ

Vyhlášení výběrového řízení - lesník
více
Oznámení - výběrové řízení OLH
více
Pozvání na veřejné zasedání 11. 12. 2015
více
Podklady pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
více
Změny v ordinacích lékařů během vánočních svátků
více
Výzva - nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Návrh rozpočtu DSO regionu Hořovicka na rok 2016
více
Pozvání na veřejné zasedání 1. 12. 2015
více
Rozpočtové opatření č. 8 a 9
více
Bruslení pro děti a jejich rodiče
V příloze článku naleznete rozpis možnosti využití ledové plochy v Hořovicích. Bruslení je určeno dětem a jejich rodičům či prarodičům zdarma. Podařilo se nám společně s obcí Felbabka dosáhnout na atraktivní volné termíny. Doufáme, že hojně využijete této možnosti. První bruslení už v sobotu 7. 11. 2015 od 12.00 - 13.15 hod.
více
Pozvání na veřejné zasedání 11. 11. 2015
více
Kontejner na bioodpad
Kontejner bude přistaven od 6. - 8. 11. 2015 u Bezovky.
více
Usnesení ze dne 29. 10. 2015
více
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek

Pozvání na veřejné zasedání 29. 10. 2015
více
Výměna vodoměrů
V těchto dnech vyměňují technici firmy Risl ve vašich nemovitostech vodoměry a opatřují na nich plomby. Do připravených tiskopisů zapisují stav na vašich starých vodoměrech. Tento stav odsouhlasíte svým podpisem. Děkujeme za vaši vstřícnost a spolupráci.
více
Pozvánka na veřejné zasedání dne 20. 10. 2015
více
Informace k přesunu autobusového nádraží v Berouně a nový jízdní řád Bzová - Beroun
více
Sbírejme víčka pro Barunku z Kublova
Prosím o zapojení do sběru víček pro Barunku. Víčka můžete přinášet na OÚ. Děkujeme.

Připojování ke splaškové kanalizaci - aktuální informace

Záměr obce - pronájem nemovitého majetku
více
Velkoobjemový kontejner
Uložit velkoobjemový odpad - starý nábytek, koberce, lino, stará umyvadla, toalety apod. je možno po domluvě na OÚ a zapůjčení klíče kdykoli zdarma. Drobné elektronické předměty,staré žehličky, feny aj. lze zdarma do E - boxu, který je umístěn na chodbě OÚ. Stejně tak i vysloužilé tonery. Ostatní elektroodpad - televize, monitory, lednice atd. odevzdávejte při mobilních svozech nebezpečného odpadu. Nejbližší svoz se koná 23. 4. 2016 - viz informace na úřední desce.

Připojování na ČOV
Majitelé nemovitostí, kteří jsou již připraveni na přepojení na společnou splaškovou kanalizaci a ČOV, se mohou hlásit na OÚ. Zatím se mohou připojovat nemovitosti kolem hlavní silnice a domy na návsi. Žádáme občany, aby se vždy informovali na OÚ - 311 533 841, nebo 721 281 678, nebo 606 516 792.

Kontejner na bioodpad
Kontejner na bioodpad bude přistaven ve dnech 2. - 4. 10. 2015 u kontejnerů nad Bezovkou.

Upozornění k odstranění stromoví

Přepojování vodovodního řadu - odstávka přívodu pitné vody
Ve čtvrtek 10. 9. od 12 - 15 hod. bude z důvodu přepojování nového řadu v části obce uzavřen přívod pitné vody. Děkujeme za pochopení.

Obecní knihovna - změna v září
Obecní knihovna oznamuje, že z důvodu dovolené bude v září otevřena 9. a 16. ve středu od 17. do 19. hod.

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 3.9. 2015

Veřejné zasedání 3. 9. 2015

Omezení přívodu vody
Do naplnění vodojemů (předpokládáme do středy 19. 8. 2015) bude přívod vody uzavírán od 22.00 - 05.00 hod. Děkujeme za pochopení.

Upozornění občanům - nakládání se stavebním odpadem - zemina s kameny
Upozorňujeme občany, že vybagrovaná směs zeminy s kameny je stavebním odpadem a s jako takovým s ním musí být zákonně nakládáno. Není možné vyvážet tento materiál na pozemky, které k tomu nejsou určené. Tento odpad je možno odvézt např. na skládku Ave Hořovice - skládka Hrádek, 1143, 267 62 Hořovice, 311 513 540. Cena za uložení je 320,- Kč bez DPH za tunu i s finanční rezervou. Žádáme občany, aby nedělali skládky zeminy z výkopových prací na obecních ani vlastních pozemcích. Žijeme v CHKO Křivoklátsko, budujeme kanalizaci, abychom naše životní prostředí chránili a udrželi. Vytváření různých hromad mimo místa k tomu určená k tomu nepřispěje. Uvědomme si, jak jsou doposud likvidovány splaškové vody, jakou částkou se na jejich likvidaci podílí rodinný rozpočet. Částka za uložení zeminy na místo, kam patří, snad není tak vysoká. Odkazujeme na zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 § 26 – na celém území CHKO je zakázáno zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Omezení přívodu pitné vody do obce
Z důvodu stále se zhoršující situace je nutno ve větší míře omezit přívod pitné vody do obce. Počítaje dneškem, tj. 12. 8. 2015, bude voda uzavírána i o víkendu od 21.00 hod. a znovu puštěna v 8.00 hod. ráno. Situace je kritická, mnoho obcí v našem regionu je již bez pitné vody úplně. Proto žádáme o trpělivost a děkujeme za pochopení.

Informace k novým vodovodním přípojkám

Informace z FÚ
FÚ Hořovice oznamuje ukončení provozu pokladny.

Uzavření přívodu pitné vody
Z důvodu přepojování nového vodovodního řadu bude dne 6. 8. 2015 přibližně od 9. 30 do 12. 30 hod. uzavřen přívod vody do obce. S pokračující výstavbou se zvětšují úniky vody na starém vodovodu a společně se suchem, které dlouhodobě trvá, bychom bez přepojování na nový vodovodní řad nebyli schopni zajistit zásobování obyvatel pitnou vodou. Děkujeme za pochopení.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody

Rozhodnutí - zákaz vstupu do obecních lesů

Rozhodnutí - Žebrácká "25"
více
Zákaz zalévání a omezení přívodu pitné vody v nočních hodinách
Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu a možné skryté poruše vzniklé při výstavbě nového vodovodu a kanalizace vyhlašuje Obec Bzová zákaz zalévání. Do odvolání bude přívod vody do obce v době od 22.00 do 05.00 hod zastaven. Děkujeme za pochopení.
více
Nebezpečí vzniku požárů
Nebezpečí vzniku požáru – období mimořádného sucha a vysokých teplot Zveřejňujeme na úřední desce upozornění nebezpečí vzniku požárů z důvodu velkého sucha a vysokých teplot. Vyhlašujeme tato preventivní opatření: zákaz kouření a rozdělávání ohňů v lese a jeho blízkosti, na polích, v blízkosti stohů a na místech a prostorách, kde může dojít k šíření ohně. V tomto období též žádáme občany o omezení vstupu do lesních porostů. Vyvěšeno: 22. 7. 2015
více
Výzva k podání nabídky
Organizační a procesní audit - Lesy Bzová spol. s r.o.
více
Vnitřní směrnice 1/2015
Vnitřní směrnice - zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Veřejná vyhláška
více
Dětské rybářské závody
V neděli 30. 8. 2015 se u rybníka Hlinovka budou od 9 hod. konat dětské rybářské závody, na které zve Sdružení přátel sportovního rybolovu.
více
9. setkání rodáků a přátel obce
V sobotu 29. 8. 2015 se koná tradiční již 9. setkání rodáků a přátel obce Bzová. Podrobný program bude upřesněn. Těšit se můžete kromě vzácných setkání a milých popovídání se svými známými na koncert dechovky v kulturním sále Bezovka, memoriál Fr. Šímy v požárním sportu, výstavu fotografií na OÚ, zápas fotbalové staré gardy, dětský skákací hrad, malování na obličej, loutkové pohádkové představení, večerní taneční zábavu a mnohé další. I když v naší obci v současnosti probíhá výstavba kanalizace, ČOV a vodovodu, a průjezd obcí je do značné míry omezen, věříme, že se spolu potkáme.
více
Oznámení o projednávání vyhodnocení územního plánu obce Bzová
více
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová 21. 7. 2015
více
Harmonogram prací červenec - srpen 2015
V průběhu července dojde k dokončení prací na hlavních řadech i přípojkách na krajských komunikacích. Práce budou následně pokračovat dle přiloženého harmonogramu, případně se budou dodělávat přípojky v ulicích, kde již jsou řady hotové. Majitelé nemovitostí budou vždy předem informováni.
více
Možnost sportování na Oranžovém hřišti
Oranžové hřiště je možno využívat od 1. 4. do 30. 10. dle klimatických podmínek. Klíče od areálu lze vyzvednout u pana Luďka Malce, Bzová 55 nebo u starostky obce v úředních hodinách na OÚ, jindy Bzová 168. Během letních prázdnin mají děti vstup na hřiště jako v loňském roce zdarma. Platný ceník: Místní občané: 80,- Kč na hodinu (ne na osobu), děti 40,- Kč na hodinu, občané s trvalým pobytem mimo Bzovou 130,- Kč na hodinu, hromadné cvičení 250,- Kč na hodinu, celodenní nájem 1 000,- Kč.
více
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bzová - jediného společníka obchodní korporace Lesy Bzová s r.o.
více
Odstávka pitné vody
Dne 30. 6. 2015 bude od 8.00 - 10.00 hod. uzavřen přívod vody do obce.
více
Pozvánka FBC Bzová -6. ročník Florbal Bzová Open Air Cupu
více

Uzavření přívodu vody
Z důvodu výstavby vodovodního řadu bude ve čtvrtek 18. 6. 2015 od 8 do 11 hod. uzavřen přívod vody do obce. Děkujeme za pochopení.
více
Zavřená knihovna
Z důvodu nemoci bude knihovna 20. 6. 2015 uzavřena.
více
Pozvání na veřejné zasedání 22. 6. 2015
více
Valná hromada Lesy Bzová spol. s r.o.

Výstavba 8.6. - 15. 7. 2015

Upozornění
Důrazně upozorňujeme občany, aby byli velmi opatrní, pokud zadávají práci na vodovodních a kanalizačních přípojkách na svých pozemcích. Bohužel jsme již s Policií ČR řešili situace, kdy se nějací dělníci představili jako zaměstnanci firmy Risl a vybírali od občanů zálohy. S firmou však nemají nic společného a práci nedokončili, nebo ji udělali špatně. Prosíme, aby občané raději kontaktovali starostku nebo místostarostu, aby sami ověřili, o jaké pracovníky se jedná.
více
Pronájem movitého zařízení kulturního sálu Bezovka
více
Závěrečný účet obce Bzová za rok 2014
více
Zprávy z DPS Žebrák

Napouštění bazénů
Žádáme občany, aby bazény napouštěli až po domluvě na obecním úřadě. Děkujeme.
více
Autobusové zastávky v měsíci červnu
Autobus Hořovice - Broumy bude od pondělí 1. 6. 2015 jezdit po své stálé trase. Bude obsluhována pouze dolejší zastávka. Autobus Beroun - Bzová bude zajíždět a zastavovat pouze před OÚ, jezdit bude objížďkovou trasou kolem lípy.
více
Voda z nového řadu
Oznamujeme občanům, kteří jsou již přepojeni na nový řad, že voda je již pitná. Děkujeme za trpělivost.

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí za rok 2014

Dětský den
Obecní úřad ve spolupráci s TJ Bzová a Mysliveckým sdružením Bor zve všechny děti na dětský sportovní den,který se koná v neděli 7. 6. 2015 od 14 hod. na fotbalovém hřišti.

Závěrečný účet Mikroregionu Hořovicka za rok 2014

Výměny vodovodních přípojek - informace

Cisterna u č.p. 147 při vjezdu do obce

Prodloužení uzavírky do 31. 5. 2015

Obecní knihovna
Obecní knihovnu můžete navštívit vždy v sobotu od 16.00 do 18.00 hod a na těchto webových stránkách http://knihovnabzova.webk.cz/. Těší se na vás knihovnice a kronikářka paní Dana Schovánková.

Výstavba v obci od května do července
V přiložené mapě jsou vyznačené ulice, které jsou naplánované v tomto období.
více
2. etapa uzavírek
V době od 4. 5. 2015 - 24. 5. 2015 bude uzavřen příjezd do obce směrem od Březové. Autobusy se budou vracet i přijíždět přes Točník. V této době budou pro všechny spoje obsluhovány obě dvě zastávky. U obecního úřadu i u Bezovky.
více
Celkové vyúčtování všech položek pro vodné za rok 2014
více
Veřejná vyhláška FÚ
více
Zápis do MŠ Březová

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
SDH zve ve čtvrtek 30. 4. 2015 na tradiční pálení čarodějnic od 18.00 hod. na Hlinovce.

Platnost obnoveného katastrálního operátu
více
Pozvánka - Krajská hygienická stanice
více
Pozvánka
Muzeum Českého krasu - Muzeum Žebrák zve na výstavu Svět kostiček.
více
Kontejner na bioodpad
Kontejner na bioodpad bude přistaven ve dnech 30.4.- 4.5. 2015 nad Bezovku.
více
Návrh rozpočtu Mikroregion Hořovicko
více
Informace
V 1. etapě uzavírek v obci od 7. - 30. 4. 2015 bude obsluhována pouze autobusová zastávka na návsi.
více
Informace k výměně vodovodních přípojek
více
Rozhodnutí - uzavírky, termíny zvláštního užívání
více
Uzavírky v obci Bzová
V termínu od 7. 4. do 31. 7. 2015 proběhnou stavební práce na hlavních komunikacích v obci. Práce a s tím spojené uzavírky hlavní komunikace budou probíhat ve třech etapách - viz mapka. V dalších přílohách naleznete i důležitá dopravní opatření v obci na dobu realizace této akce.
více
Očkování psů
Očkování psů proběhne v pátek 24. 4. 2015 od 17.30 před OÚ.
více
Otevření zrekonstruovaného obchodu
Coop Hořovice, družstvo oznamuje, že obchod ve Bzové bude od čtvrtka 26. 3. 2015 znovu otevřen.
více
Svoz nebezpečného odpadu 25. 4. 2015
více
Veřejné zasedání 23. 3. 2015
více
Záměry obce prodat nemovitý majetek
více
Divadelní soubor K. J. Erbena ve Bzové
V sobotu 4. dubna v 17 hod. přivítáme na Bezovce divadelní soubor Karla Jaromíra Erbena o. s. Žebrák, který nám představí hru Tři na lavičce. Vstupné 30,- Kč.
více
Zájezd do divadla
Obecní úřad pořádá ve čtvrtek 14. 5. 2015 zájezd na muzikál EVITA do Studia dva. Odjezd autobusu v 17 hod. od Bezovky. Cena vstupenky 700,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ.
více
Plán prací březen - duben
Od dubna budou také probíhat práce na hlavní krajské komunikaci, jejich přesný harmonogram bude zveřejněn, až bude stanovena objížďková trasa.
více
Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost na úseku agendy přestupků
více
Oznámení - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
více
Oznámení
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
více
Nádoba na kovy
Obecní úřad sděluje občanům, že u kontejnerů na tříděný odpad na návsi je nová nádoba na kovy. Občané mohou do této nádoby umísťovat např. plechovky, víčka od jogurtů apod.
více
UPOZORNĚNÍ – PROBLÉMY S DODÁVKOU PITNÉ VODY
Během výstavby kanalizace a vodovodu dochází k poruchám na vodovodním řadu. Je to dáno stářím a stavem obecního vodovodu a nutností jeho rekonstrukce. Budeme-li vědět, že dojde k uzavření vody, budeme se snažit uzavření přívodu pitné vody vyhlásit. Dochází však i k okamžitým nečekaným událostem, a tak prosíme obyvatele, aby byli trpěliví a pochopili, že bez nutných rychlých zásahů a oprav, nový vodovod mít nebudeme. Bylo by také dobré, aby měl doma každý po dobu stavby alespoň menší zásobu pitné vody. Děkujeme za pochopení.
více
Upozornění
Důrazně upozorňujeme občany, aby dodržovali obecně závaznou vyhlášku o volném pohybu psů v katastru obce Bzová. V poslední době došlo k několika napadením psů, kteří buď majiteli utekli ze dvora, nebo se pohybovali bez vodítka.
více
Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí
více
Upozornění v souvislosti s blížícím se výběrem místních poplatků
více
Poplatky v roce 2015
Poplatky budou vybírány od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015.
více
Hlasujte pro naše dobráky
Pomozte našim dobrovolným hasičům vyhrát. Zaslouží si to!!!!
více
Oznámení ordinace MUDr. Flemra
MUDr. Flemr oznamuje, že bude jeho ordinace ve dnech 19.- 23. 1. 2015 z důvodu dovolené uzavřena. Zástup zajistí MUDr. Šmíd. Dne 16. 1. je ordinace otevřena pouze do 10.00 hod.
více
Plán dalších prací - výstavba kanalizace
více
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe"
více
Pozvání na veřejné zasedání
více
Obecní knihovna zve na výstavu
více
Dovolená na OÚ
více
Pozvání a přání
Zastupitelstvo obce zve občany na tradiční vánoční zpívání, které se uskuteční před obecním úřadem v neděli 21. 12. od 17.00 hod.
více
Návrh rozpočtu na rok 2015
více

Společnost Lesy Bzová nabízí k odprodeji dřevo z topolů. Zájemci se mohou domluvit s panem hajným každou středu od 15.00 - 17.00 hod. na obecním úřadě.


Ordinace MUDr. Šmída oznamuje, že se v týdnu od 24.11. - 28. 11. 2014 nebude ordinovat. Zástup zajišťuje MUDr. Flemr.


Kanalizační přípojky
více

Ordinace MUDr. Duchanové oznamuje, že dne 14. 11. 2014 se nebude ordinovat.


Výběr vodného
více
Pozvánka na veřejné zasedání 10. 11. 2014
více
Pozvánka na ustavující veřejné zasedání
více