Úřední deska

Oprava místní komunikace

Od 2. do 4. července (popřípadě 8. července) proběhne oprava místní komunikace " Za bránou" (ulice k rybníku Hlinovka). Žádáme spoluobčany, kteří v ulici bydli, aby své automobily parkovali na návsi. Provoz pro tyto dny bude omezen.