Úřední deska

Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven u Bezovky během léta takto:
12. – 15. 7.
16. – 19. 8.
20. – 23. 9.
1. - 4. 11.