Úřední deska

Dopis hejtmanky kraje - ochranné pomůcky

Vážené paní starostky, vážení páni primátoři, vážení páni starostové,
dovolte mi, abych Vás na úvod informovala, že ochrana zdraví zdravotníků, lékařů, zdravotních sester, zaměstnanců a klientů domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb, hasičů, řidičů, zaměstnanců příspěvkových krajského úřadu a všech Středočechů, je pro nás na v tuto chvíli jednoznačně to nejdůležitější! Abychom zdraví obyvatel mohli zajistit, musíme v první řadě vybavit potřebnými pomůckami ty složky, které zabezpečí fungování základních služeb.

V průběhu tohoto víkendu jsme obdrželi od Ministerstva zdravotnictví dodávku v celkovém počtu 1150 respirátorů třídy FFP3 a FFP2, které byly ihned prioritně distribuovány Zdravotní záchranné službě SK, nemocnicím zajištujícím odběrná místa na vyšetření vzorků na COVID-19, krajským nemocnicím a taktéž nemocnicím ve Slaném, Nymburce, Mělníku, Rakovníku, Berouně a v Čáslavi. Včera jsme distribuovali poskytovatelům sociální péče v našem kraji více než 7650 roušek. Dnes proběhne distribuce 1500 ks respirátorů třídy FFP3 a 3000 ks třídy FFP2, určených pro zdravotní záchrannou službu, lůžková zařízení a praktické lékaře.

Středočeský kraj má připravený systém distribuce OOP nemocnicím, praktickým a ambulantním lékařům, stomatologům, lékárníkům a poskytovatelům sociálních služeb na minimálně týden provozu dopředu. Jak bylo uvedeno, centrální nákup probíhá kontinuálně. Jednotliví příjemci budou postupně, v závislosti na frekvenci a objemu dodávek prostředků od MZ a z jiných zdrojů, vyzváni k jeho odběru ve spádovém okresním výdejovém místě. Kraj zveřejní podrobné informace k distribuci ochranných prostředků v území kraje na svých internetových stránkách a rovněž cestou portálu krizového řízení kraje. Máme připravený distribuční systém pro desinfekci obcím a tento systém bude využit i například pro distribuci roušek a ochranných prostředků pro obyvatele, jakmile budou k dispozici.

Veškeré informace potřebné pro občany i starosty jsou k dispozici na internetových stránkách krajského úřadu, na facebooku a na portále krizového řízení.
Tyto stránky a sociální sítě jsou neustále aktualizovány.
Nicméně, zde přináším souhrn opatření z jednotlivých oblastí pro Vás:

ŠKOLSTVÍ
 zavřené školy a školská zařízení (fungují pouze dětské domovy)
 zajištění škol pro děti ve věku 3 - 10 let pro rodiče IZS (celkem 46 míst)
 někteří studenti nabídli pomoc formou dobrovolnictví v sociálních službách a zdravotnických zařízeních ještě před tím, než jim byla uložena pracovní povinnost
 zajišťujeme desinfekční prostředky a ochranné pomůcky pro dětské domovy
 2 školy (Kladno, Lysá n. L.), které mají obor oděvní design, šijí roušky
 školy zřizované Středočeským krajem byly vyzvány k maximálnímu využití prostředků k výuce on-line

ZDRAVOTNICTVÍ
 v současné době jsou zprovozněna čtyři odběrová místa pro vzorky v případě podezření na nákazu koronavirem. Jsou v Benešově, Kladně, v Mladé Boleslavi a Kolíně. Jsme připraveni další zprovoznit v Příbrami. Testy se provádějí na základě doporučení KHS SK
 postupně jsou distribuovány roušky a respirátory, a to především ZSS SK, ale i subjektům zařazeným v síti poskytovatelů zdravotnických zařízení
 ZZS SK na žádost KHS SK zajištuje transporty odběrových pracovníků, které jsou vysílány k pacientům v domácí karanténě (5 odběrových sanitek a jedna sanitka určená pro převoz infekčních pacientů)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 doposud bylo distribuováno 7650 ks roušek pro sociální zařízení. Zařízení sociálních služeb jsou při vybavování OOP s ohledem na rizikovost důsledků nákazy u seniorů další prioritou, a to hned za zdravotnickými zařízeními
 sociální zařízení pro seniory byly uzavřeny pro návštěvy už v prvních dnech začínající krize
 pozastavila se činnost center denních služeb, týdenních stacionářů nebo nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Ve spolupráci s ORP chystáme kompenzaci za tyto služby u pacientů, jejichž stav by to v souladu s vládním nařízením vyžadoval

DOPRAVA
 po uzavření škol byla dopravní obslužnost určena na provoz podle tzv. „prázdninových jízdních řádů
 na základě výzvy od MD ČR byl uplatněn požadavek na přidělení finančních prostředků na krytí nákladů spojených s desinfekcí dopravních prostředků a na pořízení ochranných pomůcek pro řidiče
 byla zajištěna pravidelná desinfekce dopravních prostředků veřejné dopravy
 bylo stanoveno opatření k zamezení styku cestujících a řidiče v autobusech veřejné dopravy ve Středočeském kraji (uzavření předních dveří), řidičům bylo doporučeno nepoužívat ventilátory a cestujícím, aby měli nos a ústa zakrytá
 připravujeme zásobování dopravců desinfekčními prostředky z vlastní produkce

DALŠÍ
 Krajský úřad zřídil informační linku 800 710 710 pro příjemce osobních ochranných prostředků. Je určena pro předávání základních informací poskytovatelům zdravotní a sociální péče
 až do odvolání byly zrušeny všechny akce pro děti a mládež pořádané základními uměleckými školami a domy mládeže
 došlo k omezení úředních hodin na Krajském úřadě Středočeského kraje na pondělí a středu vždy od 9 do 12 hodin dopoledne
 v prostorech KÚ byly instalovány dávkovače desinfekce a zvýšen také denní úklidový servis
 Středočeský kraj uzavřel pro veřejnost veškeré kulturní instituce, tak aby nedocházelo k šíření nákazy
 komunikace se starosty a primátory středočeských měst a obcí je nastavena prostřednictvím KOPIS, e-mailovou cestou a nově jsme připravili možnost se spojit s krajským úřadem prostřednictvím videokonferencí, informace byla zaslána i zástupcům Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv


Současně si dovolím upozornit, že kromě respirátorů třídy FFP3 MZ nezakazuje a ani neomezuje vývoz, nákup či prodej jakéhokoliv dalšího druhu nebo typu osobních ochranných pomůcek (roušky, brýle apod.). Centrální distribuce se týká výhradně respirátorů třídy FFP3 a FFP2 (případně dalšího materiálu, který do centrální distribuce zahrne MZ). Středočeský kraj však nespoléhá pouze na tyto dodávky, sami poptáváme. Jsme dohodnuti na dodávce 20 tisíc respirátorů FFP2.

Za Středočeský kraj musím sdělit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili bezproblémový provoz nezbytných služeb v našem kraji a vykryli požadavky především všech zdravotnických a sociálních zařízení. Toto je pro nás prioritou. Doufám, že co nejdříve vybavíme ochrannými pomůckami i obyvatele kraje. V současné době, jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, jich k dispozici potřebné množství není, a to nejen v ČR, ale ani ve většině evropských zemí.
Děláme skutečně vše pro to, aby byly ochranné pomůcky všem k dispozici.

Děkuji Vám za pochopení této situace a věřím, že ji společně zvládneme.

V úctě

Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka kraje