Úřední deska

Roušky, desinfekce a poděkování

Vážení spoluobčané, do všech domů trvale obydlených i těch, kde není nikdo hlášen, ale víme, že tam někdo bydlí, byl roznesen 1 l desinfekce. Pokud by ale někdo ještě potřeboval, prosím, ať se na mne obrátí v úředních hodinách na OÚ (zatím stále Po 8 - 11 a St 14 - 17 hod.) nebo kdykoli na tel. čísle 606 516 792. Stejně tak máme k dispozici množství bavlněných roušek, které jsou také zdarma. Děkuji všem za respektování vládních nařízení, za to, že jsme zvládli oslavit jarní svátky v klidu a povětšinou doma. Snad i díky tomu není v naší obci zatím žádný případ nákazy a doufám, že tomu tak bude i nadále. Také chci poděkovat znovu těm, kteří šijí roušky. Těm, kteří mi nabízejí pomoc, ať z řad zastupitelů tak i ostatních občanů. Když v této době přijde SMS: "Mám nucenou dovolenou, jsem tedy celý týden doma a mohu kdykoli s čímkoli pomoci", je to stonásobně cenné. Stejně tak děkuju místním zdravotním sestřičkám, které mi opakovaně nabízejí pomoc, když přijdou ze svých směn.