Úřední deska

Sběr železného šrotu

SDH Bzová provede v sobotu 22. 5. 2021 sběr železného šrotu.