Úřední deska

Nebezpečí vzniku požárů

Nebezpečí vzniku požáru – období mimořádného sucha a vysokých teplot

Zveřejňujeme na úřední desce upozornění nebezpečí vzniku požárů z důvodu velkého sucha a vysokých teplot. Vyhlašujeme tato preventivní opatření: zákaz kouření a rozdělávání ohňů v lese a jeho blízkosti, na polích, v blízkosti stohů a na místech a prostorách, kde může dojít k šíření ohně. V tomto období též žádáme občany o omezení vstupu do lesních porostů.Vyvěšeno: 22. 7. 2015