Úřední deska

Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistavován pravidelně každý poslední víkend v měsíci k Bezovce počínaje 28. 5. 2021. Naposledy bude přistaven poslední víkend v říjnu.