Vítejte na stránkách obce Bzová

Pohled na obec Bzová

První písemná zmínka o obci Bzová pochází z roku 1390 a vznik i pozdější existence obce je těsně spjata nejprve s hradem Žebrák a později Točník. Obec se rozkládá na rozloze 1121 ha a trvale zde žije 470 obyvatel. Obec je zásobována pitnou vodou z vlastního vodovodu. V obci je pošta, kuturní středisko "Bezovka", Sbor dobrovolných hasičů, oddíl kopané a další spolky a sportovní kluby. Obec zasahuje chráněná krajinná oblast Křivoklátsko, která je proslulá jako houbařský ráj. Dominantou okolí jsou hrady Točník a Žebrák.Aktuality

Volby do EP 2024 - vyrozumění členů OVK o termínu školení
více
Volby do EP 2024 - Svolání prvního zasedání OVK
více
Rozpočtové opatření č. 3 - 2024
více
Bazény
V případě zájmu o napouštění bazénu z veřejného vodovodu, prosíme o nahlášení napouštění na OÚ nebo na tel.: 606 516 792.
více
Návrh závěrečného účtu obce Bzová za rok 2023
více
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023
více
Veřejná vyhláška
více
Zákaz pálení
Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin. V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení. V souladu s Nařízením je proto celoplošně Z A K Á Z Á N O: používání zábavní pyrotechniky, vypouštění „lampionů štěstí“, používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení, vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování, vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř, zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod. mimo uvedená opatření je dále v následujících místech: lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m, souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru, zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m, stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m Z A K Á Z Á N O: rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství), kouření (s výjimkou elektronických cigaret), jízda parní lokomotivy, povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona. Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!
více
Volby do Evropského parlamentu - informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Protokol o zkoušce vody - 2. 4. 2024
více
Vítejte na stránkách obce Bzová Vítejte na stránkách obce Bzová