Vítejte na stránkách obce Bzová

Pohled na obec Bzová

První písemná zmínka o obci Bzová pochází z roku 1390 a vznik i pozdější existence obce je těsně spjata nejprve s hradem Žebrák a později Točník. Obec se rozkládá na rozloze 1121 ha a trvale zde žije 470 obyvatel. Obec je zásobována pitnou vodou z vlastního vodovodu. V obci je pošta, kuturní středisko "Bezovka", Sbor dobrovolných hasičů, oddíl kopané a další spolky a sportovní kluby. Obec zasahuje chráněná krajinná oblast Křivoklátsko, která je proslulá jako houbařský ráj. Dominantou okolí jsou hrady Točník a Žebrák.Aktuality

Komplexní pozemkové úpravy
Pozvánka na závěrečné jednání - 29. 4. 2024 v 15 hod. v zasedací místnosti OÚ Bzová
více
Bruslení
Další termíny bruslení na stadionu v Hořovicích jsou: sobota 2. 3. 2024 od 11:15 do 12:45 hod. sobota 23. 3. 2024 od 12:45 do 14:00 hod.
více
Pozvánka na Dětský maškarní bál - 2. 3. 2024 od 15 hod.
více
Finanční přehled odpadového hospodářství za rok 2022 a 2023
více
Informace k placení poplatků za odpady a psy pro rok 2024
více
Pozvánka na Hasičský bál - 17. 2. 2024
více
Výroční zpráva za rok 2023
Výroční zpráva za rok 2023 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obec Bzová vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona: •počet podaných žádostí o informace : 0 •počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0 •opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0 •výčet poskytnutých výhradních licencí: 0 •počet stížností: 0 •další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : V roce 2023 nebyla podána žádná další informace vztahující se uplatňování zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím. Ve Bzové, dne 24. 1. 2023
více
Bruslení
Další termín bruslení na stadionu v Hořovicích je: sobota 10. 2. 2024 od 11:15 do 12:45 hod.
více
Pozvánka na veřejné zasedání 29. 1. 2024
více
Schválený rozpočet Mikroregionu Hořovicko na rok 2024
více
Vítejte na stránkách obce Bzová Vítejte na stránkách obce Bzová