Úřední deska

Uvolňování opatření

Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 23. 4. 2020 rozhodla o urychlení uvolňování vybraných opatření. Časový harmonogram níže byl aktualizován a je platný k 23. 4. K dispozici je nomto odkazu. https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/.

Přehled nejdůležitějších opatření, které se bezprostředně týkají i života v naší obci - především sportovišť a činnosti spolků - zdroj web Ministerstva zdravotnictví ČR - https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni-co-a-kdy-mohu/

Od 24. dubna 2020 se povoluje:

Na veřejně dostupných místech lze pobývat nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a je nutno zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry
Trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností v menší skupině za splnění definovaných podmínek
Bohoslužby s účastí nejvýše 15 osob za splnění definovaných podmínek
Účast na spolkové činnosti za splnění definovaných podmínek - zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob, mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry, bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
Sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech v menší skupině za splnění definovaných podmínek - nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
Tréninky jsou stále povoleny pouze pro profesionální sportovce. Zatím tedy nejsou povoleny žádné tréninky na našich obecních sportovištích.

Kdy se plánuje otevření venkovních sportovních kroužků pro děti např. fotbalové a jiné sportovní tréninky?

U sportovců s profesionální smlouvou je třeba brát v úvahu, že sport je jejich zaměstnání, zdroj jejich obživy, proto měli prioritu při otevření. Otevření venkovních sportovních kroužků se bude zvažovat dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví nejdříve v červnu na základě epidemiologické situace.
Vzhledem k tomu, že nelze na našich obecních sportovištích zajistit provádění zvýšených hygienických opatření je do odvolání zakázáno využívat nejen kabin, šaten, pergoly na Oranžovém hřišti, ale ani toalet na obou sportovištích. Oranžové hřiště bude zprovozněno až po provedení pravidelné roční kontroly.
Do odvolání je též uzavřeno dětské hřiště.