Úřední deska

Informace OÚ

Chtěla bych velmi poděkovat Ivaně Trkovské, Dianě Petkové a Věře Kuncové z naší obce, které už našily mnoho roušek. Každý si je může v případě zájmu vyzvednout u mne doma, případně je donesu tomu, kdo potřebuje. V současné době sháníme desinfekční prostředky na ruce a lahve na naplnění, abychom mohli do každého domu dodat. Hned jak budou k dispozici, budeme informovat o dalším postupu. V. Flaišmanová