Úřední deska

Poplatky v roce 2018

POPLATKY V ROCE 2018
– výběry budou prováděny od 5. 3. 2018 v době úředních hodin, nebo na č. ú. 9427131/0100 s variabilním symbolem č.p. (případně uvedení jména plátce) splatnost poplatků 30. 6. 2018
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- osoba hlášená k trvalému pobytu v obci: 500,- Kč
- za rekreační objekt v obci hradí majitel stejný poplatek jako za jednu osobu hlášenou v obci k trvalému pobytu 500,- Kč
Od poplatku jsou osvobozeni:
osoby, které jsou nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,
Úleva se poskytuje:
a) osobě, která je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jejím jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu ve výši 250,- Kč
b) dětem do dosažení 15. roku věku ve výši 250,- Kč.

Poplatek ze psů:
- za jednoho psa: 100,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož majitele: 150,- Kč
- za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 50,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 100,- Kč.