Úřední deska

Situace s pitnou vodou

Přívod pitné vody do obce už nebude v noci uzavírán. Přesto žádáme občany o maximální šetření s pitnou vodou.