Úřední deska

Mimořádná informace

Podle novely Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se mění od 1. 1. 2024 sazba DPH u vodného a stočného z 10% na 12%.
Pokud máte zájem o vystavení mimořádného vyúčtování se sazbou 10%, proveďte prosím odečet stavu vodoměru k 31. 12. 2023.
Tento stav nahlaste nejpozději do 5. 1. 2024, pouze prostřednictví e-mailové adresy vodomery@vakberoun.cz nebo na tel. čísle 800 100 663. Stavy nahlášené po tomto datu již budou fakturovány se sazbou 12% DPH.