Společenské a sportovní akce

Společenské akce v roce 2018

24. 2. – Hasičský bál – sál Bezovky
17. 3. – Florbalový maškarní a pyžamový bál – sál Bezovky
24. 3. – Setkání důchodců ze Bzové a Březové – sál Bezovky od 14 hod.
25. 3. – Dětský maškarní bál – sál Bezovky od 14 hod.
16. 5. – zájezd do divadla
28. 4. - Otevírání Hlinovky
2. 6. – Pohádkový les – Hlinovka
26. 8. – Bzovská pouť – hřiště
Říjen – zájezd do divadla
1. 12. Mikulášská besídka pro děti
16. 12. Vánoční zpívání před OÚ