Úřední deska

Poslední svoz bioodpadu

Poslední letošní svoz bioodpadu proběhne 21. 11. 2018. Poté budou popelnice odvezeny a k použití budou zase na jaře příštího roku.