Úřední deska

Sběr železného šrotu

Sběr se uskuteční dne 14. 10. 2017 od 9 hod. Pořádá SDH Bzová.