Úřední deska

Nebezpečný odpad

v sobotu 22. 6. od 9 hod. proběhne sběr nebezpečného odpadu před Bezovkou.