Úřední deska

Nebezpečný odpad a biokontejner

Dne 20. 6. 2020 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Proběhne před obchodem Coop mezi 8. a 10. hod.

Od 19. – 21. 6. bude přistaven ke kontejnerům nad Bezovkou kontejner na bioodpad.