Úřední deska

Sběrný dvůr v Hořovicích i pro občany Mikroregionu Hořovicko

Občané Bzové mohou nově využít sběrný dvůr v Hořovicích. Po prokázání se trvalým bydlištěm v naší obci je uložení na sběrném dvoře v Hořovicích zdarma. Sběrný dvůr se nachází na výjezdu z Hořovic směr na Lochovice, v areálu bývalého Školního statku. Otevírací doba sběrného dvora: úterý, čtvrtek: 8:00 - 16.00 - pouze dočasně, kontakt 606 107 695. Počínaje sobotou 10. 10. budou provozní hodiny rozšířeny o všechny soboty, vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Sběrný dvůr

Hořovický sběrný dvůr otevřen

V pondělí 25. listopadu 2019 byl zahájen zkušební provoz sběrného dvora v Hořovicích – v areálu bývalého Školního statku v Pražské ulici (při výjezdu z města směrem na Lochovice). Ve zkušebním období je sběrný dvůr otevřen:
úterý a čtvrtek: 8 – 10:30 a 11:30 – 17 hodin.
Každou sobotu:  8  - 15 hod.

Pro hořovické občany a obce Mikroregionu Hořovicko je odběr všech druhů obvyklých odpadů zdarma. Upozorňujeme, že příjem stavební suti zdarma je omezen jeho množstvím na cca jeden náklad na přívěsném vozíku. Větší množství od stavebních firem sběrný dvůr nemůže přijímat, k tomu je určena hořovická skládka. Kromě Města Hořovice a MSBNF má zásluhu na zřízení sběrného dvora také Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hořovicko, jenž v rámci podmínek pro dotaci zajistil účast některých okolních obcí, pro něž je odběr odpadů rovněž zdarma, a to alespoň po dobu pěti let.  Kéž provoz sběrného dvora bude mít vliv na zlepšení pořádku kolem kontejnerů a také přestane docházet k zakládání černých skládek v okolí města.

Ve sběrném dvoře můžou občané odevzdávat elektroodpad zdarma, jedná se totiž o zpětný odběr (tudíž nezáleží na tom, jestli je občan z Hořovic, Prahy, Brna atd.)

Dále můžou na sběrném dvoře odevzdávat nebezpečné odpady (vyjetý olej, zbytky barev, prázdné obaly od nebezpečných látek, AKU bat. atd.) – tyto služby mají zdarma pouze občané Hořovic, kteří se prokážou občanským průkazem – za občany Hořovic to potom platí město Hořovice.

Dále se také dají do sběrného dvora odevzdat zářivky, výbojky, monočlánky...

Pokud se ale jedná o vyklízení nemovitosti a občan na skládku přiveze např. starý nábytek, lino, koberce, staré oblečení – tak tento odpad již nepatří do sběrného dvora, ale půjde na těleso skládky jako objemný odpad a tyto odpady jsou zpoplatněny pro všechny občany. Pokud nemá občan možnost dovézt odpad na skládku, můžeme k nemovitosti přistavit kontejner a poté co občan naloží, tak odvezeme na skládku.