Úřední deska

Kontejnery

Kontejner na bioodpad bude přestaven ke kontejnerům nad Bezovkou od 24. - 26. 4. 2020.
Velkoobjemový kontejner lze využít každou sudou sobotu počínaje 2. 5. 2020 od 10.00 - 11.00 hod.