Úřední deska

Napouštění bazénů

Upozorňujeme občany, že napouštění i dopouštění bazénů je možné pouze po domluvě na OÚ. Děkujeme za dodržení a ohleduplnost k ostatním.