Úřední deska

Informace

Velkoobjemový kontejner lze využít každou sudou sobotu počínaje 7. 4. 2018 od 10.00 - 11.00 hod.
Popelnice na bioodpad budou sváženy od 11. 4. 2018. V tomto týdnu budou přistaveny na obvyklá místa.
Dětské hřiště bude otevřeno pro veřejnost od 9. 4. 2018.