Úřední deska

Výběr vodného

Vodné je vybíráno na obecním úřadě v úředních hodinách do 17. 12. 2014.