Úřední deska

Upozornění

Žádáme spoluobčany, aby po svých psech sbírali exkrementy a využili papírové pytlíky a koše rozmístěné po obci. Děkujeme.