Společenské a sportovní akce

Pozvání na vánoční zpívání

Zastupitelstvo obce zve všechny občany na tradiční vánoční zpívání. Sejdeme se jako vždy poslední adventní neděli 18. 12. 2016 v 17 hod. před OÚ.