Úřední deska

Kontejnery na tříděný odpad

Vzhledem k nárůstu tříděného odpadu jsme rozšířili místa pro kontejnery u obce a Bezovky. Některé kontejnery u Bezovky byly přesunuty za zeleň, která je okolo místa sběru.
Místo u horní bytovky zůstává ve stejné ulici, pouze o 100 metrů dále.