Spolky a sdružení

FC Bzová - FK Hořovicko

Oddíl kopané byl ve Bzové založen na valné hromadě roku 1943. Prvním předsedou byl pan Josef Zíma. Oddíl nesl název SK a byl zařazen do III. tř. Podbrdské fotbalové župy. V této době neměl klub vlastní hřiště a hrálo se v sousedním Žebráku. Vstup do soutěže se klubu vydařil a po roce postoupila SK Bzová do II. třídy.

Po roce úsilí bylo otevřeno nové hřiště na obecní louce v „Losích“. Později byly postaveny  kabiny a klub měl v soutěži dvě mužstva mužů. Kádr mužstva tvořili také hráči z okolních obcí. Po skončení války v roce 1945 se řada hráčů odstěhovala do pohraničí a klub se začal potýkat s nedostatkem hráčů. V roce 1949 řada mladých mužů narukovala na vojnu byl nucen klub přerušit svoji činnost a to až do roku 1959.

FC Bzová

V tomto roce znovu obnovil klub svoji činnost. Největší zásluhu na tom měl pan Václav Pichl. Nadšení překonalo těžkosti té doby, zničené kabiny nedostatek peněz apod. Nelze zapomenout na významnou pomoc J. Jaroše, který měl lví podíl na obnovení kopané ve Bzové. Oddíl pořádal plesy a zábavy, sbíral železný šrot. Hrála se třetí třída a příchodem Pavla Sojky, hrajícího trenéra se dostavily úspěchy a postup do okresní soutěže, kterou FC Bzová hrál 11 let.

V roce 1990 se oddíl osamostatnil a nesl název FC Bzová. Příchodem trenéra Vlčka a Jiřího Lukavského se podařilo postoupit do krajské soutěže. Příchodem  kvalitních hráčů a nového trenéra pana Stádníka, mělo za následek postup do 1 A třídy. Největším úspěchem bylo vybudování nového hřiště. V roce 1996  jej otevřel klub zápasem s bývalými reprezentanty ČR. Přihlíželo na 600 diváků. Za vydatné pomoci obce Bzová se podařilo zahájit výstavbu nových kabin. V současné době oddíl samostatně neexistuje, byl spojen s klubem Hořovic pod název FK Hořovicko. http://fkhorovicko.webnode.cz/

 

Rybáři Bzová

Spolek přátel sportovního rybolovu – Bzová má vlastní webové stránky na adrese: http://www.bzovaryb.estranky.cz

SDH Bzová

SDH Bzová

V roce 1900 vzniká první myšlenka a uskutečňují se první pokusy o založení sboru hasičů ve Bzové. Oficiálně však sbor vznikl až v roce 1904, kdy se do této dobrovolnosti přihlásil patřičný počet lidí. Na založení se nejvíce podílel řídící učitel Josef Mudrucha a několik dalších, zejména p. Holman a p. Pavlis. Vzhledem k tomu, že to byl spolek, který měl za cíl pomoci občanům proti přírodním pohromám byl o toto značný zájem a dá se říci, že všichni občané to podporovali.

Na svou dobu měl sbor velice moderní techniku, neboť byla zakoupena nová ruční stříkačka značky R. A. Smekal. Hasičská zbrojnice se nachází od založení sboru na návsi u rybníka. Během dalších let se práce sboru vyznačovala různými formami činnosti a stále bylo co dělat s desítkami velkých požárů. Podmínky pro činnost spolku se zlepšily, zejména po stránce materiálního zajištění, byla zakoupena výkonná motorová stříkačka. Chod činnosti sboru dosti narušila 1. světová válka, ze které se nevrátilo 21 bzovských občanů. Jejich jména jsou uvedena na pomníku padlých hrdinů, který byl postaven hasičským sborem za pomoci všech občanů. Stál 8300 Kčs a zhotovil ho sochař Štepa.

SDH Bzová provozuje vlastní webovou prezentaci na adrese http://www.sdhbzova.cz/.

TJ Bzová

Ve Bzové byly po druhé světové válce dvě tělocvičné jednoty, Sokol a DTJ. Po sjednocení tělovýchovy vznikla TJ Bzová, která organizovala činnost několika oddílů. Fotbalový měl k dispozici hřiště a novou kabinu. V roce 1973 bylo rekonstruováno pohostinství „U Menclů“ na tělocvičnu, která byla postupně vybavena nářadím k provozu základní tělesné výchovy.

Tělocvičnu využíval velkou měrou oddíl stolního tenisu. Několik let aktivně pracoval též turistický oddíl. V roce 1980 byl zbudován volejbalový kurt. Oddíl ZRTV sdružoval téměř všechny děti ze Bzové. Proslavené spartakiádní skladby cvičily děti i ženy. V roce 1990 vystoupil TJ oddíl kopané a od této doby působí jako TJ FC Bzová samostatně.

TJ byla registrována od roku 1991 jako sdružení v ČSTV. V roce 1994 byla tělocvična vrácena majitelům. Nářadí bylo umístěno do kulturního domu „Bezovka“, kde cvičí děti a ženy. Stolní tenis se nadále hraji na úrovni okresních soutěží. Více info na: http://tjbzova.mypage.cz

Od roku 2001 v rámci TJ Bzová působí samostatný florbalový klub. Více informací na: http://www.fbc-bzova.cz/