Úřední deska

Poplatky v roce 2017

Výběry budou prováděny od 1. 3. 2017 v době úředních hodin, nebo na č. ú. 9427131/0100 s variabilním symbolem č.p., splatnost poplatků 30. 6. 2017

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  • osoba hlášená k trvalému pobytu v obci: 500,- Kč
  • za rekreační objekt v obci hradí majitel stejný poplatek jako za jednu osobu hlášenou v obci k trvalému pobytu  500,- Kč

Od poplatku jsou osvobozeni:

 

- osoby, které jsou nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu

 

Úleva se poskytuje:

  1. osobě, která je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jejím jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu ve výši 250,- Kč
  2. dětem do dosažení 15. roku věku ve výši 250,-  Kč.

 

Poplatek ze psů:

  • za jednoho psa: 100,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož majitele: 150,- Kč
  •  za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 50,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 100,- Kč.