Společenské a sportovní akce

Pozvání SDH Bzová

Sbor dobrovolných hasičů
Bzová

pořádá při příležitosti 115. výročí založení sboru

15. memoriál Františka Šímy

v požárním sportu.

V sobotu 24. srpna 2019 na fotbalovém hřišti od 9.00 hodin.

Od 13.00 hod. se koná ukázka techniky profesionálních hasičů před obecním úřadem.

Od 15.00 hodin se bude konat mše u kapličky na návsi

Po celé odpoledne bude den otevřených dveří v hasičské zbrojnici.

Všichni jsou srdečně zváni.