Výstavba vodovodu a kanalizace

Výměna vodoměrů

V těchto dnech vyměňují technici firmy Risl ve vašich nemovitostech vodoměry a opatřují na nich plomby. Do připravených tiskopisů zapisují stav na vašich starých vodoměrech. Tento stav odsouhlasíte svým podpisem. Děkujeme za vaši vstřícnost a spolupráci.