Úřední deska

Pořízení nového územního plánu obce

Vážení spoluobčané,

zastupitelstvo obce Bzová svým rozhodnutím ze dne 8. 9. 2016 zahájilo pořizování nové územního plánu obce. Tento dokument je základním podkladem pro rozvoj obce a definuje, jakým způsobem bude dlouhodobě využíváno území obce. Každý občan s trvalým pobytem ve Bzové a majitelé nemovitostí v jejím katastru mají možnost se k územnímu plánu vyjádřit. V současné přípravné fázi bychom vás touto cestou rádi vyzvali, abyste se seznámili se stávajícím územním plánem a písemnou formou vyjádřili připomínky, které k současnému územnímu plánu máte. Stávající územní plán bude k nahlédnutí v zasedací místnosti OÚ Bzová č. p. 52 vždy v úředních hodinách (pondělí a středa 8 -11. 30 a 13 - 17 hod.) od 12. 4. do 17. 5. 2017.