Úřední deska

Roušky

Žádáme občany, aby vždy při vstupu do obchodu používali roušky nebo šátky přes ústa.