Výstavba vodovodu a kanalizace

Informace

V 1. etapě uzavírek v obci od 7. - 30. 4. 2015 bude obsluhována pouze autobusová zastávka na návsi.