Výstavba vodovodu a kanalizace

Upozornění

Důrazně upozorňujeme občany, aby byli velmi opatrní, pokud zadávají práci na vodovodních a kanalizačních přípojkách na svých pozemcích. Bohužel jsme již s Policií ČR řešili situace, kdy se nějací dělníci představili jako zaměstnanci firmy Risl a vybírali od občanů zálohy. S firmou však nemají nic společného a práci nedokončili, nebo ji udělali špatně. Prosíme, aby občané raději kontaktovali starostku nebo místostarostu, aby sami ověřili, o jaké pracovníky se jedná.