Výstavba vodovodu a kanalizace

Připojení na splaškovou kanalizaci, vodné, stočné

Obec Bzová doporučuje všem majitelům nemovitostí, aby se na splaškovou kanalizaci obce připojili do 31. 5. 2016. Do konce března bude schválena výše za stočné a od 1. 4. 2016 bude stočné majitelům připojených nemovitostí účtováno. K 31. 3. 2016 bude proveden odečet vody pracovníkem obce a v dubnu fakturováno vodné ještě bez stočného. Další platby už budou formou zálohy, proto žádáme o urychlené vyplnění evidenčních listů - přihlášek odběratele.