Úřední deska

Obecní úřad Bzová přeje všem občanům klidné a radostné vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v roce 2021.