Úřední deska

Napouštění bazénů

Napouštění bazénů
Žádáme občany, aby si napouštění bazénů předem domluvili na OÚ. Není problém bazén napustit, když je dostatek vody. Jde jen o to zkorigovat napouštění tak, aby se nestalo, že se v jeden den napustí 5 bazénů, klesne voda ve vodojemech a všichni budeme bez pitné vody. Prosíme o ohleduplnost.
Děkujeme.
Zastupitelstvo obce Bzová