Úřední deska

Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude v letošním roce přistaven nad Bezovku v těchto termínech:
25. – 29. 9. 2020
23. – 26. 10. 2020
13. – 16. 11. 2020