Úřední deska
Pozvánka na veřejné zasedání - 24. 7. 2024
Lékaři

Od 29.7. do 9.8. proběhne v celém středisku Žebrák rekonstrukce vody. Ordinace MUDr. Flemra bude mimo provoz a ordinace MUDr. P. Šmída bude fungovat včetně zástupu, ale v omezeném provozu.


Zápis ze závěrečného jednání v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bzová u Hořovic
Výběrové řízení na pozici "Garant sociální práce" MěÚ Hořovice
Plánovaná odstávka elektřiny - 24. 7. 2024 od 8:00 do 14:30 hod.
Plánovaná odstávka elektřiny - 23. 7. 2024 od 8:00 do 15:00 hod.
Oprava místní komunikace

Od 2. do 4. července (popřípadě 8. července) proběhne oprava místní komunikace " Za bránou" (ulice k rybníku Hlinovka). Žádáme spoluobčany, kteří v ulici bydli, aby své automobily parkovali na návsi. Provoz pro tyto dny bude omezen.


Schválený závěrečný DSO za rok 2023
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Hořovicko za rok 2023
Komplexní pozemkové úpravy - pozvánka na závěrečné jednání
Nebezpečný odpad

v sobotu 22. 6. od 9 hod. proběhne sběr nebezpečného odpadu před Bezovkou.


Biokontejner

od 14. – 16. 6. bude přistaven kontejner na bioodpad v ulici nad Bezovkou.


Závěrečný účet obce Bzová za rok 2023
Monitoring eroze zemědělské půdy
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Hořovicko za rok 2023 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MH za rok 2023
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2023
Pozvánka na veřejné zasedání - 29. 5. 2024
Volby do EP 2024 - oznámení o době a místě konání voleb
Volby do EP 2024 - Svolání prvního zasedání OVK
Volby do EP 2024 - vyrozumění členů OVK o termínu školení
Bazény

V případě zájmu o napouštění bazénu z veřejného vodovodu, prosíme o nahlášení napouštění na OÚ nebo na tel.: 606 516 792.


Návrh závěrečného účtu obce Bzová za rok 2023
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023
Veřejná vyhláška
Zákaz pálení

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin.

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

používání zábavní pyrotechniky,
vypouštění „lampionů štěstí“,
používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
jízda parní lokomotivy,
povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!Volby do Evropského parlamentu - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Veřejná vyhláška
Kominické služby
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bzová u Hořovic - oznámení o zrušení závěrečného jednání
Informace o zápise do MŠ v Žebráku pro školní rok 2024 - 2025
Biokontejner

Kontejner na bioodpad bude přistaven v ulici nad Bezovkou v termínech:
12. -14. 4. a 10. - 12. 5. 2024


Informace k vyvážení komunálního odpadu
Lékaři

Dovolená v ordinaci lékaře MUDr. Petra Šmída od 11. 4. do 24. 4. 2024. Zastupuje MUDr. Lubomír Flemr ve své ordinaci a ordinačních hodinách.


Odstávka elektřiny

Upozornění na odstávku elektřiny - 22. 3. 2024 od 8:00 do 12 hod.


Pozvánka na veřejné zasedání 7. 3. 2024
Komplexní pozemkové úpravy

Pozvánka na závěrečné jednání - 29. 4. 2024 v 15 hod. v zasedací místnosti OÚ Bzová


Finanční přehled odpadového hospodářství za rok 2022 a 2023
Informace k placení poplatků za odpady a psy pro rok 2024
Pozvánka na veřejné zasedání 29. 1. 2024
Schválený rozpočet Mikroregionu Hořovicko na rok 2024
Veřejná vyhláška
Záměr obce - prodej Liaz Š 706 RTHP CAS 25
Záměr obce - prodej Zetor 5718
Mimořádná informace

Podle novely Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se mění od 1. 1. 2024 sazba DPH u vodného a stočného z 10% na 12%.
Pokud máte zájem o vystavení mimořádného vyúčtování se sazbou 10%, proveďte prosím odečet stavu vodoměru k 31. 12. 2023.
Tento stav nahlaste nejpozději do 5. 1. 2024, pouze prostřednictví e-mailové adresy vodomery@vakberoun.cz nebo na tel. čísle 800 100 663. Stavy nahlášené po tomto datu již budou fakturovány se sazbou 12% DPH.


Pozvánka na veřejné zasedání 13. 12. 2023
Odečty vodoměrů 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2025 - 2027
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2024
Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2024
Záměr obce - prodej traktoru Zetor 5718
Záměr obce - prodej vozidla Liaz Š 706 RTHP CAS 25
Druhé kolo čipování nádob na komunální odpad

Druhé kolo čipování nádob na komunální odpad proběhne v pondělí 27. 11. 2023. Prosíme Vás o vyndání nádob před Váš dům v čase od 6 do 18 hod.


Upozornění !!!

V naší obci se vyskytl případ, že na zahradě byl nalezen špekáček se zapíchanými hřebíky. Prosíme občany, aby byli v tomto případě obezřetní a hlídali si své psy a kočky.


Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu proběhne naposledy v roce 2023 v termínu 25. - 26. 11. 2023 v ulici nad Bezovkou.


Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 11. 11. 2023 od 9 hod. u Bezovky.


Pozvánka na veřejné zasedání 13. 11. 2023
Veřejná vyhláška
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Pozvánka na veřejné zasedání 9. 10. 2023
Veřejná vyhláška - návrh OOP
Čipování nádob

V rámci čipování nádob na komunální odpad, vás prosíme o vyndání popelnice v termínu 2. 10 - 4. 10. 2023 v čase od 6 - 18 hod. Popelnice, které chcete očipovat, nechte před domem po dobu celého termínu. Neočipované popelnice nebudou do budoucna vyváženy. Děkujeme.


Odvoz komunálního odpadu

Upozornění - od 2. října 2023 bude komunální odpad svážen opět každé pondělí.


Nabídka kominických služeb
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků - Bzová
Pozvánka na veřejné zasedání 22. 8. 2023
Veřejná vyhláška
Odečet elektroměrů

Od pondělí 7. 8. do středy 9. 8. 2023 proběhne odečet elektroměrů.


Nalezené kotě!!!

V naší obci bylo nalezeno kotě. Pro více informací volejte 776 839 335.


Zákaz pálení

V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000210 vstupuje dnem 7.7. 2023 v 12:00 hod. v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, na jehož základě pálení do odvolání zakazujeme a jeho porušení podléhá sankci.


Schválený závěrečný účet za rok 2022
Schválený závěrečný účet DSO Mikroregion Hořovicko za rok 2022
Schválený závěrečný účet DSO regionu Hořovicka za rok 2022
Pozvánka na veřejné zasedání 28. 6. 2023
Plánovaná odstávka elektřiny - 29. 6. 2023
Návrh závěrečného účtu DSO regionu Hořovicka za rok 2022
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Hořovicko za rok 2022 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MH za rok 2022
Zpráva o výsledku hospodaření obce Bzová za rok 2022
Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 17. 6. 2023 od 9 hod. u Bezovky.


Návrh závěrečného účtu obce Bzová za rok 2022
Pozvánka na veřejné zasedání 31. 5. 2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci


Odvoz komunálního odpadu

Upozornění - od 5. června 2023 do 30 . září 2023 bude komunální odpad svážen pouze jedenkrát za 14 dní (lichý týden).


SPÚ - Monitoring eroze zemědělské půdy
Plánovaná odstávka elektřiny

V částech obce Bzová proběhne 16. 5. 2023 od 7:30 do 17:30 hod. plánovaná odstávka elektřiny. Podrobnější informace naleznete v příloze.


Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
Nařízení Státní veterinární správy
Veřejná vyhláška
Biokontejner

Biokontejner bude poprvé přistaven 28. 4. 2023 v ulici na proti Bezovce. A následně každý poslední víkend v měsíci do října 2023.


Prodej ovocných stromků a keřů

Prodej ovocných stromků a keřů se uskuteční v sobotu 15.4.2023 od 15:30 do 16h u OÚ Bzová.

K prodeji na místě budou:letní i zimní JABLONĚ A HRUŠKY,

pozdní i ranné MERUŇKY,

odolné BROSKVE A NEKTARINKY,

ŠVESTKY klasické, velkoplodé i vhodné k pálení,

VIŠNĚ a TŘEŠNĚ srdcovky,

různé druhy RYBÍZŮ,

rezistentní ANGREŠT i ANGREŠT bez bodláků,

stáleplodící MALINY,

velkoplodé RYNGLE

JAHODY

KDOULE

a KANADSKÉ BORŮVKY


Pozvánka na veřejné zasedání 17. 4. 2023
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.3
Kominík - možnost objednání kominických služeb

v případě zájmu se přihlaste na OÚ nebo na tel. č. 606 516 792


Příjem přihlášek (zápis) do Mateřské školy v Žebráku

dne 3. května 2023 od 9 hod. do 11 hod.
dne 4. května 2023 od 13 hod. do 17 hod. v ředitelně mateřské školy (přízemí)


Uzavírka silnice

UPOZORNĚNÍ !!!
Od 24. 4. 2023 do 26. 4. 2023 bude uzavřena silnice č.III/2359 mezi obcemi Bzová – Točník.


Nařízení Státní veterinární správy

Vážení spoluobčané, kvůli nařízení Státní veterinární správy (výskyt ptačí chřipky - Libomyšl) je potřeba vyplnit a odevzdat sčítací list - drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí. Formulář naleznete vedle dveří obecního úřadu. Vyplněný formulář odevzdejte nejpozději do 30. 3. 2023 na totéž místo.


Pozvánka na veřejné zasedání - 22. 3. 2023
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Záměr prodeje nemovitých věcí
Poplatky za odpady a psy - 2023

Splatnost od 8. 3. 2023 do 30. 6. 2023


Seznam nedostatečně identifikovaných osob
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
Pozvánka na Valnou hromadu HS - 17. 2. 2023
Schválený rozpočet Mikroregionu Hořovicko na rok 2023
Telefonní číslo pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku
Volba prezidenta - volební stanoviště ve Středočeském kraji
Pozvánka na veřejné zasedání - 11. 1. 2023
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Dovolená

Z důvodu dovolené bude OÚ 28. 12. 2022 uzavřen.


Obecně závazná vyhláška obce Bzová o místním poplatku z pobytu
Volba Prezidenta České republiky 2023 - oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ
Bruslení

Další termín bruslení na stadionu v Hořovicích - pátek 30. 12. 2022 od 14:30 do 16:00 hod.


Pozvánka na "Vánoční zpívání" -18. prosince od 16:00h před OÚ
Schválený rozpočet DSO na rok 2023
Pozvánka na veřejné zasedání 14. 12. 2022
Odečty vodoměrů
Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2023
Volba prezidenta ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Velkoobjemový kontejner

Od 1. prosince lze využít velkoobjemový kontejner pouze po domluvě na tel. čísle 724 537 694 nebo na OÚ.


Bruslení

Další termín bruslení na stadionu v Hořovicích - sobota 26. 11. 2022 od 10:15 do 11:45 hod.


Mikroregion Hořovicko

Informace o svazku.


OBJEDNÁNÍ - ČERT, MIKULÁŠ, ANDĚL

V případě zájmu kontaktujte Šárku Malcovou, tel: 604 305 815.


Volba Prezidenta České republiky 2023
Návrh rozpočtu DSO na rok 2023
Veřejná vyhláška- MZE
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Bruslení

Další termín bruslení na stadiónu v Hořovicích je v sobotu 12. 11. 2022 od 12:30 do 14:00 hod.


UPOZORNĚNÍ - UZAVÍRKA SILNICE

Upozorňujeme spoluobčany, že od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022 bud uzavřena silnice III/ 2351 (od výjezdu z obce Bzová - Březová - křižovatka "pod hrází") z důvodu opravy povrchu silnice.


Veřejná vyhláška - Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Pozvánka na lampiónový průvod - 27. října 2022
Pozvánka na lampiónový průvod - 27. října 2022
Kominík - možnost objednání kominických služeb
Volné pracovní místo - Smíšené zboží Březová

Smíšené zboží Březová přijme na hlavní pracovní poměr prodavačku/pro­davače. Nástup možný ihned. V případě zájmu kontaktujte provozovatele obchodu na tel. č. 602 411 654.


Bruslení

Další termín bruslení na stadionu v Hořovicích se uskuteční v sobotu 22. října od 10:15 do 11:45.


Nebezpečný odpad

Sběr nebezpečného odpadu proběhne dne 12. listopadu mezi 9 - 10 hod. před Bezovkou.


Kontejnery na tříděný odpad

Vzhledem k nárůstu tříděného odpadu jsme rozšířili místa pro kontejnery u obce a Bezovky. Některé kontejnery u Bezovky byly přesunuty za zeleň, která je okolo místa sběru.
Místo u horní bytovky zůstává ve stejné ulici, pouze o 100 metrů dále.


Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Pozvánka na ustavující zadání - 19. 10. 2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Bruslení

První letošní bruslení na stadiónu v Hořovicích proběhne v sobotu 8. října 2022 od 10:15 do 11:45 hod.


Pozvánka na koncert
Pozvánka do Divadla A. Dvořáka Příbram - MARYŠA - 20. října 2022
Pozvánka na cirkus ve Bzové - 26. 9. 2022 od 17 hod. na fotbalovém hřišti
Oznámení o době a místě konání voleb
Bzová - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - aktualizace k 1. 8. 2022
Pozvánka na veřejné zasedání 14. 9. 2022
Volby 2022 - svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Plánovaná odstávka elektřiny 5. 9. 2022 od 10:00 - 12:00
Plánovaná odstávka elektřiny 5. 9. 2022 od 8:00 - 10:00
Pozvánka na "Pouťové setkání" - 27. 8. 2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
Elektroměry

Vážení spoluobčané, od pondělí 8. srpna do středy 10. srpna 2022 proběhne odečet elektroměrů pracovnicí ČEZ.


Jak správně třídit? - Tříděný odpad
Prodej kompostu - skládka Stašov
Schválený závěrečný účet MH za rok 2021
Obecní úřad

Dne 20. 7. 2022 bude obecní úřad otevřen pouze do 11:30.


Schválený závěrečný účet obce Bzová za rok 2021
Oznámení počtu členů do zastupitelstva obce Bzová na volební období 2022 -2026
Závěrečný účet DSO Hořovicka za rok 2021
Dovolená

V pondělí 4. 7. 2022 bude obecní úřad z důvodu dovolené uzavřen.


Pozvánka na veřejné zasedání 29. 6. 2022
Upozornění

Žádáme spoluobčany, aby po svých psech sbírali exkrementy a využili papírové pytlíky a koše rozmístěné po obci. Děkujeme.


Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 18. 6. 2022 od 9:00 hod do 10:00 hod před Bezovkou.


Záměr obce prodat pozemek
Návrh závěrečného účtu MH za rok 2021
Návrh závěrečného účtu DSO Hořovicka za rok 2021
Pozvánka na tradiční setkání důchodců Bzová a Březová

V sobotu 25. června 2022 se koná setkání důchodců Obcí Bzová a Březová od 14 hod. v Hostinci Na Zelené louce ve Březové.


Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bzová u Hořovic

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bzová u Hořovic - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek


Návrh závěrečného účtu obce Bzová za rok 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bzová
Nově otevřená lékárna v Žebráku
Pohádkový les - 4. 6. 2022

V sobotu 4. 6. 2022 od 14 hod se koná Pohádkový les " Cesta do pravěku" u rybníka na Hlinovce. Všechny děti jsou srdečně zvány.


Pozvánka na besedu s Mgr. Olgou Annou Markowitz (*1949)

Vážení spoluobčané, zveme Vás na Besedu s Mgr. Olgou Annou Markowitz, která povypráví o svém životě. Beseda se koná ve středu 1. června od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ.


Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
Zákaz napouštění bazénů

Vážení spoluobčané, z důvodu poklesu vody ve vodojemech je zakázáno napouštění bazénu a zalévání zahrad. Pokud se situace zlepší, je možné si bazén dopustit pouze po domluvě na OÚ. Děkujeme za pochopení.


Nabídka kontroly kotlů na tuhá paliva
Zvláštní zápis V MŠ Žebráku pro ukrajinské děti

Informace o konání zvláštního zápisu v MŠ v Žebráku pro ukrajinské děti dne 8.6.2022 od 13.00 do 16.00 hod. Přednostně budou přijímány děti ze Žebráku a obce Sedlec, poté z obcí Bzová, Hředle, Chlustina a Točník (od nejstaršího po nejmladší).


Sběr železného šrotu 28. 5. 2022
Pozvánka do divadla

Pozvánka do Divadla A. Dvořáka Příbram - 9. 6. 2022

divadelní představení " Podivný případ se psem"


Pozvánka na Preventivní besedu s Policií ČR zaměřenou na trestnou činnost nejčastěji páchanou na seniorech
Veřejná vyhláška Středočeského kraje
Porovnání kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021
INFORMAČNÍ LETÁK HEJTMANKY O ZMĚNÁCH NA KACPU
Veřejná vyhláška
Biokontejner

Biokontejner bude přistaven 29. 4. 2022 v ulici na proti Bezovce. A následně každý poslední víkend v měsíci.


SDH Bzová - Pozvánka na dětský letní tábor 2022
Otevírací doba "Velikonoce" v místním obchodě

15. 4. Pátek 7:00 - 12:00 hod.
16. 4. Sobota 7:15 - 10:00 hod.
17. 4. Neděle - Zavřeno
18. 4. Pondělí - Zavřeno


Velkoobjemový kontejner

Velkoobjemový kontejner lze využít počínaje 23. 4. 2022 každou sudou sobotu od 10 do 11 hod.


Zápis do předškolního vzdělávání do Mateřské školy v Žebráku na školní rok 2022/2023
Pozvánka na veřejné zasedání 14.4. 2022
Výměna vodoměrů

Právě probíhá výměna vodoměrů firmou VAK. V případě nezastižení doma, zanechá technik letáček s dalšími informacemi.


Kominické služby

V případě zájmu o kominické služby se objednejte na tel. čísle 606 516 792 nebo na OÚ. Termín: 28. 5. 2022.


Ukončení období dlouhotrvajícího sucha
Velkoobjemový kontejner

Velkoobjemový kontejner lze využít od 23. 4. 2021 každou sudou sobotu od 10 do 11 hod.


Nařízení Středočeského kraje


Krajský úřad Středočeského kraje na základě doporučení HZS Středočeského kraje od 24.3.2022 do odvolání vyhlásil období
dlouhotrvajícího sucha. Na základě vyhlášení vstupuje v účinnost Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. dubna 2020.


Pozvánka na Žebrácký vandr - 23. 4. 2022
Uzavírka silnice - z obce Líšná směrem ke křižovatce se silnicí č.III/23512 (Hájovna "Křižovatky - Šťovíček")
Městský úřad Pečky - Veřejná vyhláška
Opatření veřejné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zájezd do divadla
Pomoc Ukrajině - informace
!!!! Pomoc Ukrajinským občanům !!!!
Vyhlášení nouzového stavu
Bruslení

Další termíny bruslení na stadionu v Hořovicích - sobota 19. 3. 2022 od 14:45 do 16:15 hod.
- sobota 26. 3. 2022 od 13:45 do 15:15 hod.


Bzová - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Poplatky v roce 2022
Pozvání na veřejné zasedání 14. 2. 2022
Bruslení

Další termín bruslení na stadionu v Hořovicích - sobota 19. 2. 2022 od 12:30 do 14:00 hod.


Plánovaná odstávka elektřiny - 14. 2. 2022
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy
Záměr obce propachtovat pozemky
Bruslení

Další termín bruslení na stadionu v Hořovicích - sobota 22. 1. 2022 od 10:15 do 11:45 hod.


Schválený rozpočet Mikroregion Hořovicko na rok 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka 2023 - 2025
Schválený rozpočet DSO Hořovicka na rok 2022
Veřejné bruslení

Bruslení na stadiónu v Hořovicích - sobota 18. prosince od 12:30 do 14:00 hod. Další termín je středa 29. prosince od 10:30 do 12:00 hod.


Návrh rozpočtu Mikroregion Hořovicko na rok 2022
Odečty vodoměrů v letošním roce

V letošním roce bude probíhat odečet jako minulý rok. V příloze najdete možné způsoby nahlášení stavu vodoměru. Děkujeme za pochopení.


Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 02/2021 o stanovení obecního odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č.01/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Mikulášská návštěva

V neděli 5. prosince 2021 proběhne Mikulášská návštěva. Pro objednání čertů, anděla a Mikuláše volejte na tel. číslo 604 305 815 - Šárka Malcová.


Návrh střednědobého výhledu DSO Hořovicka 2023 - 2025
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2022
Pozvání na veřejné zasedání 29. 11. 2021
Záměr obce prodat pozemky
Záměr obce propachtovat pozemek
Záměr obce propachtovat pozemek
Velkoobjemový kontejner

Od 1. listopadu lze využít velkoobjemový kontejner pouze po domluvě na tel. čísle 724 537 694.


Kontejner - bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven poslední víkend v říjnu a listopadu.


Bruslení

Další termín bruslení - sobota 13. 11. 2021 od 9:30 do 11:00 hod.


Pozvánka na lampiónový průvod
ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Bruslení

Další termín bruslení - neděle 24. 10. 2021 od 12:45 do 14:00 hod. na zimním stadionu v Hořovicích.


Bruslení

Další bruslení pro občany proběhne v sobotu 9. října 2021 od 10 hod.


Pozvánka na Svatohubertskou bohoslužbu v Líšné - 24. října
Volby - oznámení o době a místě konání voleb
Plánovaná odstávka elektřiny - 7. 10. 2021
Volby - Školení pro členy okrskové volební komise
Volby - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Bruslení

První letošní bruslení se uskuteční 26. 9. 2021 od 16:15 hod. na zimním stadionu v Hořovicích.


Kominické služby

Kominíka lze objednat na OÚ. Termín : středa 20. 10. 2021


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Bzová - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Pozvání na veřejné zasedání 31. 8. 2021
Volby 2021 - informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Zápis z úvodního jednání komplexních pozemkových úprav
Pozvánka na tábor
Dovolená na OÚ

Ve dnech 26. - 30. 7. bude obecní úřad uzavřen z důvodu dovolené.


Komplexní pozemkové úpravy - prezentace
Pozvání na veřejné zasedání 29.6.2021
Nebezpečný odpad

Dne 19. 6. 2021 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Proběhne před obchodem Coop mezi 9. a 10. hod.


Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicko za rok 2020
Návrh závěrečného účtu r. 2020 DSO regionu Hořovicka
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy
Aukční vyhláška
Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody
Bzová - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Pozvání na veřejné zasedání 13. 5. 2021
Sběr železného šrotu

SDH Bzová provede v sobotu 22. 5. 2021 sběr železného šrotu.


Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistavován pravidelně každý poslední víkend v měsíci k Bezovce počínaje 28. 5. 2021. Naposledy bude přistaven poslední víkend v říjnu.


Veřejná vyhláška FÚ
Provoz sběrného dvora v Hořovicích

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA Hořovice od 1.5.2021
Od 1. 5. 2021 platí rozšířená provozní doba sběrného dvora v Hořovicích (a současně také upřesňujeme omezení v množství zdarma odebraného odpadu na osobu a rok).
Po - zavřeno
Út - od 8:00 do 17:00 hodin
St - od 8:00 do 16:00 hodin
Čt - od 8:00 do 17:00 hodin
Pá - od 8:00 do 16:00 hodin
So - od 8:00 do 12:00 hodin

Obsluha Sběrného dvora:
Pavlína Šmerhovská, František Budínský
Telefonní čísla: 725 796 029, 601 594 888

V době provozu SD budou zdarma odebírány odpady pouze pro občany měst a obcí:
Běštín, Březová, Bzová, Felbabka, Hořovice, Hostomice, Hředle, Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Jivina, Komárov, Kotopeky, Lochovice, Malá Víska, Neumětely, Osek, Osov, Otmíče, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Stašov, Tlustice, Točník, Újezd, Vižina, Zaječov,

Omezení odběru:
• 8 ks pneumatik na osobu/rok
• 1 500 kg na osobu/rok - stavebních odpadů (cihly, beton, tašky, keramické výrobky, na bázi sádry, demoliční)
• 50 kg na osobu/rok odpad s azbestem: - zabalený v neprodyšném obalu a označený odpad s azbestem.
• chladničky, pračky, myčky musí být kompletní - musí mít chladicí agregát, motory, ap.
• do odvolání není na SD odebírána zemina


OÚ - dovolená

V pondělí 19. 4. 2021 bude z důvodu dovolené OÚ uzavřen.


Knihovna

Knihovna je otevřena každou středu od 16 - 18 hod.


Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven u Bezovky od 16. - 19. 4. 2021.


Velkoobjemový kontejner

Velkoobjemový kontejner lze využít počínaje 24. 4. 2021 každou sudou sobotu od 10 do 11 hod.


Kominické služby

Kominíka lze objednávat na OÚ. Termín: sobota 29. 5. 2021.


Vyúčtování vodné stočné 2020
Informace k zápisu do MŠ Žebrák
Úřední hodiny

OÚ bude v následujících týdnech otevřen v pondělí od 8 do 11.30 a ve středu od 13 do 17 hod. Poplatky lze zatím platit pouze na účet.


Výsledky mimořádného jednání vlády 26. února 2021 - nový nouzový stav a krizová opatření a přílohy formulářů
Změny v autobusové dopravě

V týdnu od 1.3. do 7.3 budou vlaky a autobusy jezdit jako obvykle, včetně školních autobusů.
Od 7.3.2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10% společně s vydáním nových jízdních řádů. V drtivé většině případů se jedná o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena.
Od pondělí 8. března 2021 budou omezeny i tzv. školní autobusové spoje, a to v souvislosti s uzavřením škol a školek. Jedná se tedy o spoje, které mají v příslušné časové poznámce uvedeno, že nejedou v období letních či vánočních prázdnin. Znovuzavedení těchto spojů se předpokládá v době alespoň dílčího obnovení prezenční školní docházky – v tuto chvíli předpokládáme datum 5.4.2021.
Nadále pak zůstávají omezeny večerní autobusové spoje, kdy poslední z nich zajišťují odvoz cestujících z výchozích zastávek do 23. hodiny a rovněž jsou zrušeny noční autobusové linky.
Doprava na železnici je i nadále ve stávajícím režimu, nově dochází pouze ke zkracování souprav vlaků.
Výše uvedená omezení budou zanesena v celostátních vyhledávačích dopravního spojení (např. www.idos.cz). Ve fyzické podobě pak budou vyvěšena na zastávkách veřejné dopravy a dále v elektronické podobě na webových stránkách www.pid.cz nebo v aplikaci PID Lítačka.


POPLATKY V ROCE 2021 – upřednostněte platbu na účet!!!
Kde budou povinné respirátory od 25. 2. 2021
Informace - sčítání lidu
Úřední hodiny - změna

V pondělí 15. 2. 2021 byly na obecním úřadě obnovené běžné úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí a středa: 8 – 11.30 a 13 – 17 hod.

Dovolujeme si přesto požádat, abyste své záležitosti, pokud to lze, vyřizovali přednostně

telefonicky: 606 516 792, 721 281 678, nebo emailem
obec.bzova@iol.cz, místostarosta@bzova.cz

Před osobní návštěvou si na uvedených kontaktech objednejte termín schůzky, jelikož pracovníci
úřadu se budou na OÚ střídat. Děkujeme za pochopení.


Vyúčtování vodné stočné 2020
Obec Ohrazenice - veřejná sbírka

Uveřejňujeme informace obce Ohrazenice za účelem:
pomoci pozůstalým (manželce, synovi a dceři) po zesnulém Miroslavu Fenikovi (požár rodinného domu). Obec zřídila veřejnou sbírku a tento účet, na který je možno přispět: č. účtu: 5965355329/0800.


Vše o očkování

Zde najdete informace o očkování proti COVID 19


Upozornění

Po dobu vyhlášení V. stupně protiepidemického systému jsou úřední hodiny na obecním úřadě zrušeny. Nezbytnou agendu vyřizujte elektronicky na emailu obec.bzova@iol.cz, případně datovou schránkou ID DS: kwnbmhg nebo na telefonních číslech: 606 516 792, 721 281 678.
Po přechodu do stupně č. IV se mění úřední hodiny takto: Po: 13.00 - 17.00 a St: 8.00 - 12.00.


Dovolená na OÚ

23. 12. a 30. 12. 2020 bude OÚ uzavřen.


Obecní úřad Bzová přeje všem občanům klidné a radostné vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v roce 2021.
Změna jízdních řádů.

Vážení spoluobčané, dne 13. 12. dojde ke změně jízdních řádů. Spoje jsou navýšeny. Přibyly i spoje víkendové. Bližší info na webu WWW.PID.CZ


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová 16. 12. 2020
Velkoobjemový kontejner

Velkoobjemový kontejner lze v zimě využít jen po domluvě na tel. čísle 724 537 694.


Odečty vodoměrů v letošním roce

V letošním roce nebude probíhat odečet jako obvykle. V příloze najdete možné způsoby nahlášení stavu vodoměru. Děkujeme za pochopení.


Záměr obce propachtovat lesní pozemky a podmínky záměru
Návrh rozpočtu MH 2021
Návrh rozpočtu na rok 2021 - dopravní obslužnost
Nabídka - strážník městské policie
Dovolená na OÚ

Obecní úřad bude z důvodu dovolené 30. 11. 2020 uzavřen. Děkujeme za pochopení.


Návrh střednědobého výhledu na roky 2022 - 2023
Návrh rozpočtu na rok 2021
Roušky

Vážení spoluobčané, během následujících dnů vám zastupitelé obce dodají do schránek 10 ks roušek na jednu trvale hlášenou osobu od 6 let věku.


Pozemkový úřad oznamuje, že setkání ke zjišťování souběhu hranic je zrušeno.
Ordinace MUDr. Šmída je do odvolání uzavřena.
Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020
Změna otevírací doby v místní prodejně v týdnu od 12. - 17. 10. 2020

V týdnu od 12. – 17. 10. 2020 bude změněna otevírací doba v Coop prodejně takto: úterý, středa a čtvrtek bude otevřeno pouze od 7.00 do 13.00 hod.


Úřední hodiny na OÚ od 12. 10. - 3. 11. 2020

Pondělí 8.00 - 13.00, Středa 12.00 - 17.00.


Aktuální krizová opatření
Sběrný dvůr v Hořovicích i pro občany Mikroregionu Hořovicko

Občané Bzové mohou nově využít sběrný dvůr v Hořovicích. Po prokázání se trvalým bydlištěm v naší obci je uložení na sběrném dvoře v Hořovicích zdarma. Sběrný dvůr se nachází na výjezdu z Hořovic směr na Lochovice, v areálu bývalého Školního statku. Otevírací doba sběrného dvora: úterý, čtvrtek: 8:00 - 16.00 - pouze dočasně, kontakt 606 107 695. Počínaje sobotou 10. 10. budou provozní hodiny rozšířeny o všechny soboty, vždy od 8.00 do 12.00 hodin.


Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje v naší obci


Vyhlášení nouzového stavu, opatření
Informace z ordinací lékařů

V ordinacích MUDr. Šmída a MUDr. Flemra je v současné době možné vyšetření a odběry pouze po předchozí telefonické domluvě na základě objednání. MUDr. Flemr 311 533 382, MUDr. Šmíd 311 533 385.


Přijímáme objednávky na služby kominíka, který bude v obci v pondělí 19. 10. 2020.
Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude v letošním roce přistaven nad Bezovku v těchto termínech:
25. – 29. 9. 2020
23. – 26. 10. 2020
13. – 16. 11. 2020


Oznámení ČEZ
Oznámení o době a místě konání voleb
Nařízení KHS
Pozvání na veřejné zasedání 21. 9. 2020
Integrované šetření v zemědělství
Mimořádné opatření od 10. 9. 2020
Mimořádné opatření 24. 8. 2020
Oznámení - nedostatečně identifikovatelní vlastníci
Dovolená na OÚ

Z důvodu dovolené bude obecní úřad od 27. - 31. 7. 2020 uzavřen.


Závěrečný účet obce Bzová za rok 2019 - schválen na veřejném zasedání 29. 6. 2020
Splatnost poplatků za odpady a psy

Splatnost poplatků je prodloužena do 31. 8. 2020.


Závěrečný účet DSO Hořovicko
Veřejné zasedání 29. 6. 2020
Aktuální informace COVID - 19

Aktuální informace MZ ČR najdete na tomto webovém odkazu: https://koronavirus.mzcr.cz/v-pondeli-15-cervna-dochazi-k-dalsimu-rozvolneni-hygienickych-opatreni


Návrh závěrečného účtu Miroregionu Hořovicko na rok 2019
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Sběr železného šrotu

V sobotu 20. 6. 2020 organizuje SDH Bzová sběr železného šrotu.


Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Nebezpečný odpad a biokontejner

Dne 20. 6. 2020 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Proběhne před obchodem Coop mezi 8. a 10. hod.

Od 19. – 21. 6. bude přistaven ke kontejnerům nad Bezovkou kontejner na bioodpad.


Návrh závěrečného účtu r. 2019 DSO regionu Hořovicka
Rozvolňování opatření od 25. 5. 2020
Dětská ambulance v Žebráku

Od počátku května je znovu otevřena dětská ordinace v Žebráku. Ambulanci převzala Nemocnice Hořovice. Ambulance bude otevřena každé úterý, čtvrtek a pátek s tím, že od 7:30 – 12:00 bude prostor pro zvané pacienty, kdy budou probíhat hlavně preventivní prohlídky a očkování, od 13:00 – 15:30 pak bude ambulance určena pro nemocné pacienty. Ordinační hodiny budou postupem času upravovány, a to v závislosti na vývoji epidemie koronaviru.


Autobusové spoje

Počínaje dneškem jsou autobusové spoje obnoveny.


Konec nouzového stavu

Dne 17. 5. 2020 byl ukončen nouzový stav. Stále platí mnohá opatření Ministerstva zdravotnictví. Vše naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/

V příloze tohoto článku jsou upozornění na změny od 25. 5. 2020.


Poplatky za odpady a psy

Poplatky lze platit od 3. 6. 2020 opět v hotovosti na OÚ.


Očkování psů

Očkování se uskuteční v sobotu 23. 5. 2020 od 10 - 11 hod. před OÚ.


Informace hromadná autobusová doprava


Ve Středočeském kraji se vrátí hromadná doprava do běžného režimu 18. května. Vzhledem k tomu, že Vláda ČR uvolňuje opatření, která byla v posledních měsících zavedena v souvislosti s bojem proti koronavirové nákaze, vrátí se postupně k běžnému režimu i meziměstská hromadná doprava ve Středočeském kraji. „Chceme Středočechům umožnit, aby se mohli bez problémů dostat do zaměstnání, případně do školy,“ zdůrazňuje hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Školy ve Středočeském kraji dostaly možnost individuálního přístupu v organizaci výuky pro žáky 9. tříd, přičemž některé školy k tomu přistoupily ne formou individuálních konzultací, ale plošným vyučování ve dvou až třech dnech v týdnu. Proto rozhodl Středočeský kraj o následujících opatřeních ve veřejné hromadné dopravě:

- v týdnu od 11. – 15. května 2020 budou postupně zaváděny spoje na obsluhu dopravy žáků, kde došlo k „plošnému vyučování“,

- od 18. května 2020 bude obnovena veřejná hromadná doprava v plném rozsahu.

Autobus Bzová - Beroun v 6.55 už od 11. 5. 2020 jezdí.


Oznámení - nábor nových hráčů - Spartak Žebrák
Ministerstvo zdravotnictví - informace

V příloze najdete informace o rozvolňování opatření od 11. 5. 2020.


Nabídka kominických služeb 30. 5. 2020
Napouštění bazénů

Upozorňujeme občany, že napouštění i dopouštění bazénů je možné pouze po domluvě na OÚ. Děkujeme za dodržení a ohleduplnost k ostatním.


Obecní knihovna

Obecní knihovna je od 29. 4. 2020 opět v provozu. Žádáme vás o dodržování stanovených hygienických opatření.


Vyúčtování vodné a stočné za rok 2019
Uvolňování opatření

Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 23. 4. 2020 rozhodla o urychlení uvolňování vybraných opatření. Časový harmonogram níže byl aktualizován a je platný k 23. 4. K dispozici je nomto odkazu. https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/.

Přehled nejdůležitějších opatření, které se bezprostředně týkají i života v naší obci - především sportovišť a činnosti spolků - zdroj web Ministerstva zdravotnictví ČR - https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni-co-a-kdy-mohu/

Od 24. dubna 2020 se povoluje:

Na veřejně dostupných místech lze pobývat nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a je nutno zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry
Trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností v menší skupině za splnění definovaných podmínek
Bohoslužby s účastí nejvýše 15 osob za splnění definovaných podmínek
Účast na spolkové činnosti za splnění definovaných podmínek - zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob, mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry, bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
Sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech v menší skupině za splnění definovaných podmínek - nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
Tréninky jsou stále povoleny pouze pro profesionální sportovce. Zatím tedy nejsou povoleny žádné tréninky na našich obecních sportovištích.

Kdy se plánuje otevření venkovních sportovních kroužků pro děti např. fotbalové a jiné sportovní tréninky?

U sportovců s profesionální smlouvou je třeba brát v úvahu, že sport je jejich zaměstnání, zdroj jejich obživy, proto měli prioritu při otevření. Otevření venkovních sportovních kroužků se bude zvažovat dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví nejdříve v červnu na základě epidemiologické situace.
Vzhledem k tomu, že nelze na našich obecních sportovištích zajistit provádění zvýšených hygienických opatření je do odvolání zakázáno využívat nejen kabin, šaten, pergoly na Oranžovém hřišti, ale ani toalet na obou sportovištích. Oranžové hřiště bude zprovozněno až po provedení pravidelné roční kontroly.
Do odvolání je též uzavřeno dětské hřiště.


Kontejnery

Kontejner na bioodpad bude přestaven ke kontejnerům nad Bezovkou od 24. - 26. 4. 2020.
Velkoobjemový kontejner lze využít každou sudou sobotu počínaje 2. 5. 2020 od 10.00 - 11.00 hod.


Veřejná vyhláška FÚ
Veřejná vyhláška č.01/2020
Důležité upozornění - provoz na Oranžovém a fotbalovém hřišti

Nařízení vlády ČR stále zakazuje využívání sportovišť tak, jak jsme byli zvyklí. V současné době je možné sportovat pouze ve dvou. Nelze využít sprchy ani šatny. Nebude-li dodržen počet sportujících (dětí i dospělých) v počtu dva, bude přivolána Policie ČR. V žádném případě tam také není možné posedávat ve skupinách.


Jak teď nakládat s odpady?
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Důležité informace

Úřední hodiny našeho úřadu jsou od 20. 4. 2020 obnoveny v plném rozsahu – pondělí a středa 8.00 – 11.30, 13.00 – 17.00 hod.
Poplatky za odpady stále můžete platit pouze na účet obce. Hotovost nepřijímáme! Žádáme vás o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním. Pokud je nutné úřad navštívit osobně, mějte vždy ochranu úst a nosu. Desinfekce na ruce je na OÚ k dispozici. Doporučujeme před osobní návštěvou objednání přesného času schůzky na OÚ telefonicky nebo emailem.
Důležité kontakty:
www. bzova.cz
tel.: 311 533 435, 311 532 140, 606 516 792
email: obec.bzova@iol.cz
Datová schránka: kwnbmhg
č.ú.: 9427131/0100 jako VS uvádějte při platbě za odpady vaše číslo popisné.


Sbírka zákonů č. 62/2020 ze dne 14. 4. 2020
Roušky, desinfekce a poděkování

Vážení spoluobčané, do všech domů trvale obydlených i těch, kde není nikdo hlášen, ale víme, že tam někdo bydlí, byl roznesen 1 l desinfekce. Pokud by ale někdo ještě potřeboval, prosím, ať se na mne obrátí v úředních hodinách na OÚ (zatím stále Po 8 - 11 a St 14 - 17 hod.) nebo kdykoli na tel. čísle 606 516 792. Stejně tak máme k dispozici množství bavlněných roušek, které jsou také zdarma. Děkuji všem za respektování vládních nařízení, za to, že jsme zvládli oslavit jarní svátky v klidu a povětšinou doma. Snad i díky tomu není v naší obci zatím žádný případ nákazy a doufám, že tomu tak bude i nadále. Také chci poděkovat znovu těm, kteří šijí roušky. Těm, kteří mi nabízejí pomoc, ať z řad zastupitelů tak i ostatních občanů. Když v této době přijde SMS: "Mám nucenou dovolenou, jsem tedy celý týden doma a mohu kdykoli s čímkoli pomoci", je to stonásobně cenné. Stejně tak děkuju místním zdravotním sestřičkám, které mi opakovaně nabízejí pomoc, když přijdou ze svých směn.


Veřejná vyhláška FÚ
Přehled nových opatření vlády
Zápis MŠ Žebrák
Opatření obecné povahy MZe ČR
Opatření obecné povahy Agentura ochrany přírody
Dezinfekce a roušky pro občany obce

Stále máme k dispozici dostatek ušitých roušek. K vyzvednutí jsou v úředních hodinách na OÚ, jindy pak u starostky obce doma.Koncem tohoto týdne bychom chtěli do každého trvale obydleného domu roznést 1 litr univerzálního dezinfekčního roztoku. Roztok už k dispozici máme, čekáme na dodávku lahví. Poté, co rozlijeme, rozneseme po domech. Necháme vždy pověšené na plotě, případně v poštovní schránce. U roztoku bude papír s jeho složením. Nejlepší bude přípravek přelít do rozstřikovací lahve a z ní pak používat.Jde o tento přípravek:

Detailní popis produktu
Dezinfekční přípravek ANTICOVID, dezinfekce rukou. Možno použít i na povrchy. Vyrobeno na základě doporučené receptury WHO.

Přípravek Anticovid ničí: Bakterie, plísně, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria rhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV a.i.)

Návod k použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Může se lišit podle velikosti rukou a stavu kůže. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.


Sdělení VaK Beroun
Nová nařízení vlády ČR platná od 1. 4. 2020
Informace OÚ

Chtěla bych velmi poděkovat Ivaně Trkovské, Dianě Petkové a Věře Kuncové z naší obce, které už našily mnoho roušek. Každý si je může v případě zájmu vyzvednout u mne doma, případně je donesu tomu, kdo potřebuje. V současné době sháníme desinfekční prostředky na ruce a lahve na naplnění, abychom mohli do každého domu dodat. Hned jak budou k dispozici, budeme informovat o dalším postupu. V. Flaišmanová


Informace HZS ČR
Doporučení ministerstva zdravotnictví
Změna otevírací doba COOP

Upozorňujeme, že v prodejně COOP byla v naší obci změněna otevírací doba. Pondělí a sobota zůstává otevřeno stejně od 7 - 10 hod. Úterý až pátek je otevřeno od 7 do 14.30 hod. Obědová pauza je od 12 - 12.30 hod.


Aktuální informace - mimořádná opatření vlády ČR
Informace České pošty - naše pobočka změna - ve středu jen od 15 - 16 hod.

Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, naše postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů. Dovoluji si Vás informovat o aktuálně přijatých opatřeních:

1. Vyplácení důchodů

Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.
Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.

2. Doporučené zásilky

Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.

3. Otevírací doba pro seniory

Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.

Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích hodinách poboček, bude Česká pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v návaznosti na úpravu již přijatých opatření.
Přílohou zasílám seznam uzavřených poboček k dnešnímu dni. V současné době evidujeme celkem 138 uzavřených poboček. Zároveň z původně uzavřených poboček evidujeme již osm otevřených.


Výlukové jízdní řády

V příloze naleznete aktuální jízdní řády linek Bzová - Beroun a Hořovice - Broumy. Spoje označené černým číslem 14 jsou až do odvolání zrušené.


Sdělení KHS Beroun

Dle sdělení KHS Beroun jsou na okrese Beroun 4 osoby s pozitivním testem na koronavirus. Bližší informace podávány nejsou.


Prodejní doba určená seniorům

Vážení spoluobčané, prodejní doba je v našem obchodě (stejně jako v celé ČR) určena v době od 7 - 9 hod. pouze osobám starším 65 let. Respektujte to, prosím!


Stanovisko k likvidaci odpadů

Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V tomto smyslu by měli být občané obce informováni.
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Stanovisko SZÚ:


http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1Doporučení MŽP:


https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami


Výkon práva myslivosti, rybářství a včelařství ve stavu nouze
Algoritmus testování COVID - 19
Rozhodnutí hejtmanky - určené základní školy s péčí o děti a mládež

Na základě rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje byly určeny základní, mateřské školy a střední školy, které budou vykonávat péči o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, tj. ti, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil.

Základní škola, mateřská škola a střední škola nejblíže Bzové:
2. základní škola a mateřská škola Beroun, Preislerova 1335
Mateřská škola Pod Homolkou 1601, Beroun
Gymnázium Václava Hraběte Hořovice


Zákaz vycházení bez roušky či jiného zakrytí tváře

Vláda schválila zákaz vycházení bez roušky či jiného zakrytí tváře, v celé zemi začne platit o půlnoci ze středy 18. 3. na čtvrtek 19. 3. 2020.


Nařízení vlády - nákupy

Vláda rozhodla, že mezi 10. a 12. hodinou budou v maloobchodních prodejnách moci nakupovat pouze lidé důchodového věku nad 65 let. Prosíme, respektujte toto nařízení. Buďme teď především ohleduplní!


Rozhodnutí hejtmanky o pohy bu osob za nouzového stavu
Dopis hejtmanky kraje - ochranné pomůcky

Vážené paní starostky, vážení páni primátoři, vážení páni starostové,
dovolte mi, abych Vás na úvod informovala, že ochrana zdraví zdravotníků, lékařů, zdravotních sester, zaměstnanců a klientů domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb, hasičů, řidičů, zaměstnanců příspěvkových krajského úřadu a všech Středočechů, je pro nás na v tuto chvíli jednoznačně to nejdůležitější! Abychom zdraví obyvatel mohli zajistit, musíme v první řadě vybavit potřebnými pomůckami ty složky, které zabezpečí fungování základních služeb.

V průběhu tohoto víkendu jsme obdrželi od Ministerstva zdravotnictví dodávku v celkovém počtu 1150 respirátorů třídy FFP3 a FFP2, které byly ihned prioritně distribuovány Zdravotní záchranné službě SK, nemocnicím zajištujícím odběrná místa na vyšetření vzorků na COVID-19, krajským nemocnicím a taktéž nemocnicím ve Slaném, Nymburce, Mělníku, Rakovníku, Berouně a v Čáslavi. Včera jsme distribuovali poskytovatelům sociální péče v našem kraji více než 7650 roušek. Dnes proběhne distribuce 1500 ks respirátorů třídy FFP3 a 3000 ks třídy FFP2, určených pro zdravotní záchrannou službu, lůžková zařízení a praktické lékaře.

Středočeský kraj má připravený systém distribuce OOP nemocnicím, praktickým a ambulantním lékařům, stomatologům, lékárníkům a poskytovatelům sociálních služeb na minimálně týden provozu dopředu. Jak bylo uvedeno, centrální nákup probíhá kontinuálně. Jednotliví příjemci budou postupně, v závislosti na frekvenci a objemu dodávek prostředků od MZ a z jiných zdrojů, vyzváni k jeho odběru ve spádovém okresním výdejovém místě. Kraj zveřejní podrobné informace k distribuci ochranných prostředků v území kraje na svých internetových stránkách a rovněž cestou portálu krizového řízení kraje. Máme připravený distribuční systém pro desinfekci obcím a tento systém bude využit i například pro distribuci roušek a ochranných prostředků pro obyvatele, jakmile budou k dispozici.

Veškeré informace potřebné pro občany i starosty jsou k dispozici na internetových stránkách krajského úřadu, na facebooku a na portále krizového řízení.
Tyto stránky a sociální sítě jsou neustále aktualizovány.
Nicméně, zde přináším souhrn opatření z jednotlivých oblastí pro Vás:

ŠKOLSTVÍ
 zavřené školy a školská zařízení (fungují pouze dětské domovy)
 zajištění škol pro děti ve věku 3 - 10 let pro rodiče IZS (celkem 46 míst)
 někteří studenti nabídli pomoc formou dobrovolnictví v sociálních službách a zdravotnických zařízeních ještě před tím, než jim byla uložena pracovní povinnost
 zajišťujeme desinfekční prostředky a ochranné pomůcky pro dětské domovy
 2 školy (Kladno, Lysá n. L.), které mají obor oděvní design, šijí roušky
 školy zřizované Středočeským krajem byly vyzvány k maximálnímu využití prostředků k výuce on-line

ZDRAVOTNICTVÍ
 v současné době jsou zprovozněna čtyři odběrová místa pro vzorky v případě podezření na nákazu koronavirem. Jsou v Benešově, Kladně, v Mladé Boleslavi a Kolíně. Jsme připraveni další zprovoznit v Příbrami. Testy se provádějí na základě doporučení KHS SK
 postupně jsou distribuovány roušky a respirátory, a to především ZSS SK, ale i subjektům zařazeným v síti poskytovatelů zdravotnických zařízení
 ZZS SK na žádost KHS SK zajištuje transporty odběrových pracovníků, které jsou vysílány k pacientům v domácí karanténě (5 odběrových sanitek a jedna sanitka určená pro převoz infekčních pacientů)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 doposud bylo distribuováno 7650 ks roušek pro sociální zařízení. Zařízení sociálních služeb jsou při vybavování OOP s ohledem na rizikovost důsledků nákazy u seniorů další prioritou, a to hned za zdravotnickými zařízeními
 sociální zařízení pro seniory byly uzavřeny pro návštěvy už v prvních dnech začínající krize
 pozastavila se činnost center denních služeb, týdenních stacionářů nebo nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Ve spolupráci s ORP chystáme kompenzaci za tyto služby u pacientů, jejichž stav by to v souladu s vládním nařízením vyžadoval

DOPRAVA
 po uzavření škol byla dopravní obslužnost určena na provoz podle tzv. „prázdninových jízdních řádů
 na základě výzvy od MD ČR byl uplatněn požadavek na přidělení finančních prostředků na krytí nákladů spojených s desinfekcí dopravních prostředků a na pořízení ochranných pomůcek pro řidiče
 byla zajištěna pravidelná desinfekce dopravních prostředků veřejné dopravy
 bylo stanoveno opatření k zamezení styku cestujících a řidiče v autobusech veřejné dopravy ve Středočeském kraji (uzavření předních dveří), řidičům bylo doporučeno nepoužívat ventilátory a cestujícím, aby měli nos a ústa zakrytá
 připravujeme zásobování dopravců desinfekčními prostředky z vlastní produkce

DALŠÍ
 Krajský úřad zřídil informační linku 800 710 710 pro příjemce osobních ochranných prostředků. Je určena pro předávání základních informací poskytovatelům zdravotní a sociální péče
 až do odvolání byly zrušeny všechny akce pro děti a mládež pořádané základními uměleckými školami a domy mládeže
 došlo k omezení úředních hodin na Krajském úřadě Středočeského kraje na pondělí a středu vždy od 9 do 12 hodin dopoledne
 v prostorech KÚ byly instalovány dávkovače desinfekce a zvýšen také denní úklidový servis
 Středočeský kraj uzavřel pro veřejnost veškeré kulturní instituce, tak aby nedocházelo k šíření nákazy
 komunikace se starosty a primátory středočeských měst a obcí je nastavena prostřednictvím KOPIS, e-mailovou cestou a nově jsme připravili možnost se spojit s krajským úřadem prostřednictvím videokonferencí, informace byla zaslána i zástupcům Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv


Současně si dovolím upozornit, že kromě respirátorů třídy FFP3 MZ nezakazuje a ani neomezuje vývoz, nákup či prodej jakéhokoliv dalšího druhu nebo typu osobních ochranných pomůcek (roušky, brýle apod.). Centrální distribuce se týká výhradně respirátorů třídy FFP3 a FFP2 (případně dalšího materiálu, který do centrální distribuce zahrne MZ). Středočeský kraj však nespoléhá pouze na tyto dodávky, sami poptáváme. Jsme dohodnuti na dodávce 20 tisíc respirátorů FFP2.

Za Středočeský kraj musím sdělit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili bezproblémový provoz nezbytných služeb v našem kraji a vykryli požadavky především všech zdravotnických a sociálních zařízení. Toto je pro nás prioritou. Doufám, že co nejdříve vybavíme ochrannými pomůckami i obyvatele kraje. V současné době, jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, jich k dispozici potřebné množství není, a to nejen v ČR, ale ani ve většině evropských zemí.
Děláme skutečně vše pro to, aby byly ochranné pomůcky všem k dispozici.

Děkuji Vám za pochopení této situace a věřím, že ji společně zvládneme.

V úctě

Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka kraje
Roušky

Žádáme občany, aby vždy při vstupu do obchodu používali roušky nebo šátky přes ústa.


Důležité upozornění

Vážení spoluobčané, jelikož byl hygienickou stanicí potvrzen první případ nákazy v Žebráce, velmi vás všechny žádám o přísné dodržování všech bezpečnostních nařízeních. Je pravděpodobné, že se nákaza objevila kvůli nezodpovědnosti a mohla být dále šířena ve svém okolí. Prosím ať senioři vůbec neopouštějí svá bydliště, pokud je někdo, kdo nemá osobu blízkou, obraťte se na mne s žádostí o pomoc s nákupem či zařízením léků. Všem děkuji a věřím, že vše společně zvládneme. tel. 606 516 792


Informace OÚ

Poplatky je možné hradit pouze na účet. Hotovost nyní nebereme. Děkujeme za pochopení.
Č.Ú. 9427131/0100

OÚ bude do odvolání otevřen pro veřejnost pouze v pondělí od 8 – 11 hod. a ve středu od 14 – 17 hod. Zkrácené úřední hodiny vycházejí z nařízení vlády ČR. V případě potřeby jsem k dispozici 24 hodin denně na mobilním čísle 606 516 792.


Informace z ordinací praktických lékařů v Žebráce

Vzhledem k situaci v ČR a vyhlášení karanténních opatření jsme nuceni omezit neakutní péči. Prosíme pacienty, aby si léky žádali jen telefonicky a ve vlastním zájmu nenavštěvovali ordinaci. Do odvolání se nebudou provádět žádné zdravotní prohlídky z preventivních důvodů ( prevence, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, výpisy z dokumentace, závodní péče) Po tuto dobu nedoporučujeme ani žádné očkování. Vstup do ordinací je jen pro akutní případy. Rizikový pacient s kontaktem nebo z rizikové oblasti VŮBEC ordinaci nenavštíví, jen nás kontaktuje telefonicky, při příznacích respiračního onemocnění kontaktuje linku 112. Odběry jen po předchozí telefonické domluvě. Ordinace mimo Žebrák jsou po dobu karanténních opatření zrušeny. Tato omezení vycházejí z doporučení odborných společností a MZ. Doporučené omezení ordinační doby nebo úplné uzavření ordinací se budeme snažit zatím neaplikovat.

Moc děkujeme za spolupráci a doufáme že tato omezení budou jen po co nejkratší dobu

MUDr. L. Flemr
MUDr. P.Šmíd


Mimořádná opatření a nařízení vlády ze dne 15. 3. 2020
Opatření obecné povahy - Vláda ČR
Mimořádné opatření
Naše obec zavádí mobilní rozhlas

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů u nás zavádíme novou službu - Mobilní Rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů. Informace naleznete v příloze této zprávy. Rádi Vám je též poskytneme na OÚ.

Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat:

SMS zprávy,
hlasové zprávy,
e-maily,
zprávy do aplikace
o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.

Nejrychlejší je registrace na této webové adrese:


bzova.mobilnirozhlas.cz

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19
Upozornění - Honební společenstvo Bzová
Doporučení ministerstva zdravotnictví COVID - 19
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Nabídka - prodej majetku
Pozvání na veřejné zasedání 9. 3. 2020
Poplatky v roce 2020Kotlíkové dotace naposledy v našem kraji
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení ochranného pásma vodního zdroje
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Oznámení - Státní pozemkový úřad
Oznámení FÚ - daň z nemovitosti
Sběrný dvůr v Hořovicích i pro občany Mikroregionu Hořovicko

Občané Bzové mohou nově využít sběrný dvůr v Hořovicích. Po prokázání se trvalým bydlištěm v naší obci je uložení na sběrném dvoře v Hořovicích zdarma. Sběrný dvůr se nachází na výjezdu z Hořovic směr na Lochovice, v areálu bývalého Školního statku. Otevírací doba sběrného dvora: úterý, čtvrtek: 8:00 - 10:30 a 11:30 - 17:00. sobota: 8:00 - 15:00.


Bruslení

Další bruslení se koná:

11. 1. 2020 - 13.00 - 14.15 hod.

1. 2. 2020 - 11.45 - 13.00 hod.

16. 2. 2020 - 17.30 - 19.00 hod.


Dovolená na OÚ

OÚ bude ve středu 18. 12. 2019 otevřen od 8.00 – 11.30 a od 15.00 do 17.00 hod.
Ve dnech 23. 12. a 30. 12. 2019 bude OÚ z důvodu dovolené uzavřen.


Obecně závazná vyhláška č. 03/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 02/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 01 / 2019 o místním poplatku ze psů
Komplexní pozemkové úpravy Bzová u Hořovic - pověření k vstupu a vjezdu na pozemky
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Velkoobjemový kontejner

Velkoobjemový kontejner bude opět k dispozici od 1. 4. 2020.


Opatření obecné povahy - MZe ČR
Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová
Veřejná vyhláška ochranné pásmo vodního zdroje
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Návrh střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022
Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2020
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO 2021 - 2023
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
Veřejná vyhláška o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Upozornění Čez - odstranění a okleštění stromoví
Svoz nebezpečného odpadu

Svoz proběhne v sobotu 12. 10. 2019 od 14.00 - do 14. 30 hod. před obchodem.


Pozvání na veřejné zasedání 24. 9. 2019
Nabídka služeb kominíka 21. 10. 2019
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
Oznámení o zahájení územního řízení
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Dovolená na OÚ

Obecní úřad bude ve dnech 22. – 26. 7. 2019 z důvodu dovolené uzavřen. V případě potřeby se obracejte na místostarostu obce pana Petra Vinše. Tel. č. 721 281 678.


Napouštění bazénů

Napouštění bazénů je možné pouze po domluvě na OÚ. Děkujeme.


Schválený závěrečný účet DSO Hořovicko
Ordinační doba dětské ambulance
Schválený závěrečný účet obce Bzová za rok 2018
Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven u Bezovky během léta takto:
12. – 15. 7.
16. – 19. 8.
20. – 23. 9.
1. - 4. 11.


Schválený závěrečný účet rok 2018 - Mikroregion Hořovicko
Možnost sportování na Oranžovém hřišti

Oranžové hřiště je možno využívat od 1. 4. do 30. 10. dle klimatických podmínek. Klíče od areálu lze vyzvednout u pana Luďka Malce, Bzová 55 nebo u starostky obce v úředních hodinách na OÚ, jindy Bzová 168. Během letních prázdnin mají děti vstup na hřiště jako v loňském roce zdarma. Platný ceník: Místní občané: 80,- Kč na hodinu (ne na osobu), děti 40,- Kč na hodinu, občané s trvalým pobytem mimo Bzovou 130,- Kč na hodinu, hromadné cvičení 250,- Kč na hodinu, celodenní nájem 1 000,- Kč.


Pozvání na veřejné zasedání 26. 6. 2019
Záměr obce Bzová prodat nemovitý majetek
Návrh závěrečného účtu obce Bzová za rok 2018
Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven k Bezovce od 7. – 9. 6. 2019.


Týden pěstounství Středočeského kraje
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Hořovicko
Návrh závěrečného účtu DSO Hořovicko
Veřejná vyhláška č. 1/2019 - Územní plán obce Bzová
Prodej palivového dřeva - Lesy Bzová spol. s r.o.
Vyúčtování vodné a stočné rok 2018
Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová 14. 5. 2019
Oznámení o době a místě konání voleb do EP
Pozvánka na májové odpoledne s Mikroregionem Hořovicko
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti 2019
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Sběr železného šrotu 20. 4. 2019
Kominické služby 8. 6. 2019
Záměr obce pronajmout pozemek
Napouštění bazénů

Napouštění bazénů je možné až po domluvě na OÚ. Děkujeme za pochopení.


Pozvánka ke zkouškám znalosti hub
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
Velkoobjemový kontejner

Velkoobjemový kontejner lze využít každou sudou sobotu od 10 - 11 hod.


Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven ve dnech 5. - 7. 4. 2019 na návsi.


Očkování psů

Očkování psů proběhne v sobotu 20. 4. 2019 od 10 hod. před OÚ.


Upozornění

Upozorňujeme na porušování obecně závazné vyhlášky o volném pohybu psů. Žádáme majitele psů, aby je nenechávali volně pobíhat po území obce.


Nebezpečný odpad - svoz 13. 4. 2019
Veřejná vyhláška vstup na pozemky
Veřejná vyhláška - aktualizace BPEJ v k.ú. Bzová
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová 11. 3. 2019
Bzová - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - aktualizace k 1. 2. 2019
Záměr obce prodat obecní pozemky
Oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu
Parkování vozidel během zimního období

Dovolujeme si požádat majitele vozidel, aby během zimního období, kdy probíhá údržba komunikací, parkovali svá vozidla na obecních pozemcích co nejméně. V některých úzkých ulicích mají problém projet i vozy popelářů a záchranného sboru. Prosíme o zaparkování vozidel na vlastních dvorech a zahradách. Děkujeme za pochopení.


Poplatky v roce 2019
Veřejná vyhláška - zrušení zákazu odběru vod
Schválený rozpočet _ mikroregion Hořovicko
Dovolená na OÚ

27. - 28. a 31. 12. 2019 bude úřad
z důvodu dovolené uzavřen.


Rozpočet DSO schválený
Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody
Pozvání na veřejné zasedání 11. 12. 2018
Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2021
Návrh rozpočtu rok 2019
Návrh rozpočtu DSO na r. 2019
Poslední svoz bioodpadu

Poslední letošní svoz bioodpadu proběhne 21. 11. 2018. Poté budou popelnice odvezeny a k použití budou zase na jaře příštího roku.


Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Bzová

Pozvání na veřejné zasedání 5. 11. 2018


17. 10. 2018 bude OÚ uzavřen

Z důvodu jednání mimo úřad a dovolené bude OÚ dne 17. 10. 2018 uzavřen.


Plánovaná odstávka elektřiny


INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Bzová, které se bude konat:

Dne
23.10.2018 7:00 16:00

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.


Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bzová
Kontejner bio

Kontejner na bioodpad bude přistaven v ulici nad Bezovkou od 11. 10. – 14. 10. 2018.


Oznámení o místě a době konání voleb
Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne 6.10. 2018 od 8.00 do 8.30 hod. před Jednotou.


Uzavření pitné vody

Ve středu 19. 9. 2018 bude od 8 do 12. 30 hod. zastaven přívod pitné vody do obce z důvodu připojování nového zdroje. Děkujeme za pochopení.


Svoz nebezpečného odpadu 6. 10. 2018
Nabídka služeb kominíka 22. 10. 2018
Pozvání na veřejné zasedání
Změna úředních hodin OÚ - pondělí 3. 9. 2018

V pondělí 3. 9. 2018 bude z důvodu dovolené OÚ otevřen od 13 hod.


Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Bzová u Hořovic
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Změna úředních hodin

OÚ bude dne 13. 8. 2018 z důvodu dovolené uzavřen. Ve středu 15. 8. bude z důvodu jednání mimo obec otevřen od 13 – 17 hod.
Děkujeme za pochopení.


Schválený závěrečný účet 2017 Mikroregion Hořovicko
Oznámení - přerušení dodávky pitné vody

Z důvodu napojování nového zdroje vody bude ve středu 25. 7. uzavřen přívod vody do obce. Přesný čas bude vyhlášen rozhlasem. Děkujeme za pochopení.


Pozvání na veřejné zasedání 24. 7. 2018
Dovolená OÚ

Dne 25. 7. 2018 bude OÚ z důvodu dovolené uzavřen.


Volný pohyb psů po území obce

Upozorňujeme na porušování obecně závazné vyhlášky o volném pohybu psů. Žádáme majitele psů, aby je nenechávali volně pobíhat po území obce.


Závěrečný účet 2017

Závěrečný účet byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Bzová 26. 6. 2018.


Počet členů zastupitelstva 2018 - 2022
Obecní úřad - 2. 7. 2018 - změna

OÚ bude v pondělí 2. 7. 2018 otevřen od 13 - 17 hod.


Závěrečný účet DSO 2017
Veřejná vyhláška - návrh územního plánu obce Bzová
Pozvání na veřejné zasedání dne 26. 6. 2018
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Návrh závěrečného účtu r. 2017
Závěrečný účet Mikroregion Hořovicko
Návrh závěrečného účtu DSO 2017
Stavba povolena - Posílení vodního zdroje v obci
Vyhláška - Opatření obecné povahy - sucho
Kominické služby 9. 6. 2018
Rozpočet Mikroregion Hořovicko
Pravidla pro poskytování dotací a finančních darů z rozpočtu obce Bzová
Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
FÚ veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
Informace VaK Beroun


Vážení občané,

vzhledem k blížícímu se období zvýšených nároků na odběry pitné vody Vás společně s firmou Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro plnění bazénů, zálivky, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.
V tomto období může dojít k situaci, kdy kapacita sítě a akumulačního objemu vodojemu nedokáže vždy pokrýt špičkové odběry a proto může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.
Z výše uvedených důvodů VaK Beroun pomáhá svým zákazníkům těmto problémům předcházet a nabízí možnost dodávky vody do bazénu pomocí přistavené cisterny. Přistavení cisterny je však služba placená, aktuální ceník je zákazníkům k dispozici na webových stránkách www.vakberoun.cz, na telefonních číslech 311 747 125, 606 666 908 nebo na e-mailové adrese petr.tomsa@vakberoun.cz. Prostřednictvím uvedených kontaktů, případně osobní návštěvy v zákaznických centrech, je pak možné službu objednat a dohodnout si s našimi pracovníky potřebné podrobnosti.
Tento způsob plnění bazénů je výhodný, protože odpadá zdlouhavé plnění standardní vodovodní přípojkou, která na takto velký odběr není dimenzována a eliminuje problémy s tlakem a příp. zákalem nejen u odběratele ale i v blízkém okolí. Nárazové odběry pitné vody způsobují významné zvýšení rychlosti proudění pitné vody v potrubí nad limitní hodnoty. Tím může dojít krátkodobě k zakalení vody zvýšenou koncentrací železa v pitné vodě a zároveň pak v některých lokalitách i k poklesu tlaku ve vodovodním řadu. Tyto negativní jevy se mohou projevit i u dalších odběratelů.
Společnost Vodovody a kanalizace Beroun se se snaží se vyjít vstříc svým zákazníkům a vyřizuje objednávky dle jejich přání – a to i v odpoledních hodinách či o víkendu na předem sjednanou dobu.

Pokud však z technických důvodů nelze domovní bazén plnit z cisterny a je nutno jej doplňovat prostřednictvím vodovodní přípojky, je nutno bazén napouštět velmi pomalu a mimo dobu odpoledních a večerních špičkových odběrů. Tím se předejde k zakalení vody způsobené zvýšenou rychlostí proudění pitné vody v potrubí a problémům s dodávkou vody. Doporučujeme napouštění bazénů předem konzultovat s pracovníky centrálního dispečinku na tel. čísle 311 747 120 nebo 606 666 990, kde budou předem upozorněni na nadměrný odběr.

Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.

Kontakty pro další informace:
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255, 266 41 Beroun
Tel.: 311 747 111
Zelená linka 800 100 663
www.vakberoun.cz

Aktuální informace o zásobování vodou Vám sdělí kolegové z dispečinku naší společnosti na číslech 606 666 990, 311 747 120.


Dovolená na OÚ

Dne 30.4. a 7.5. 2018 bude obecní úřad z důvodu dovolené uzavřen.


Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová - 24. 4. 2018
Veřejná vyhláška FÚ
Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven u Bezovky od 27. 4. do 30. 4. 2018.


Aktuální letecké snímky obce k zakoupení

Na OÚ je možno zakoupit letecké snímky obce z r. 2017.
Cena: - obyčejný snímek A3: 315,- Kč
- snímek na podložce A3 k zavěšení: 363,- Kč


Svoz nebezpečného odpadu

Svoz se uskuteční v sobotu 19.5. 2018 od 8 hod. před obchodem Jednota.


Očkování psů

Pravidelné očkování psů proběhne v sobotu 21. 4. 2018 od 10 hod. před OÚ.


Záměr obce prodat nemovitý majetek
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Informace

Velkoobjemový kontejner lze využít každou sudou sobotu počínaje 7. 4. 2018 od 10.00 - 11.00 hod.
Popelnice na bioodpad budou sváženy od 11. 4. 2018. V tomto týdnu budou přistaveny na obvyklá místa.
Dětské hřiště bude otevřeno pro veřejnost od 9. 4. 2018.


Napouštění bazénů

Napouštění bazénů
Žádáme občany, aby si napouštění bazénů předem domluvili na OÚ. Není problém bazén napustit, když je dostatek vody. Jde jen o to zkorigovat napouštění tak, aby se nestalo, že se v jeden den napustí 5 bazénů, klesne voda ve vodojemech a všichni budeme bez pitné vody. Prosíme o ohleduplnost.
Děkujeme.
Zastupitelstvo obce Bzová


Veřejná vyhláška - Projednání ÚP Plzeňského kraje
Veřejná vyhláška Magistrát města KLadna - místní poplatek
Pozvání na veřejné zasedání 5. 3. 2018
Revize katastru nemovitostí - oznámení
Nedostatečně vedená agenda - oznámení KÚ Beroun
Poplatky v roce 2018

POPLATKY V ROCE 2018
– výběry budou prováděny od 5. 3. 2018 v době úředních hodin, nebo na č. ú. 9427131/0100 s variabilním symbolem č.p. (případně uvedení jména plátce) splatnost poplatků 30. 6. 2018
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- osoba hlášená k trvalému pobytu v obci: 500,- Kč
- za rekreační objekt v obci hradí majitel stejný poplatek jako za jednu osobu hlášenou v obci k trvalému pobytu 500,- Kč
Od poplatku jsou osvobozeni:
osoby, které jsou nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,
Úleva se poskytuje:
a) osobě, která je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jejím jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu ve výši 250,- Kč
b) dětem do dosažení 15. roku věku ve výši 250,- Kč.

Poplatek ze psů:
- za jednoho psa: 100,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož majitele: 150,- Kč
- za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 50,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 100,- Kč.


Schválený střednědobý výhled DSO 2019-2021
Schválený rozpočet DSO 2018
Oznámení o době a místě konání 2. kola prezidentských voleb
Oznámení ozveřejnění

V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, oznamuje obec Bzová dle § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že schválený rozpočet obce Bzová na r. 2018 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.bzova.cz v sekci ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově OÚ Bzová, Bzová 52 v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 13 do 17 hod. Tento rozpočet byl schválen na veřejném zasedání dne 11. 12. 2017.


Oznámení o zveřejnění

V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, oznamuje obec Bzová dle § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 – 2020 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.bzova.cz v sekci ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově OÚ Bzová, Bzová 52 v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 13 do 17 hod. Tento střednědobý výhled byl schválen na veřejném zasedání dne 11. 12. 2017.


Změna úředních hodin ve středu 20. 12. 2017

Tento den bude obecní úřad od 9.00 do 15.00 hod. uzavřen z důvodu jednání mimo obec. Děkujeme za pochopení.


Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volby prezidenta ČR
Střednědobý výhled DSO Hořovicko 2018- 2021
Návrh rozpočtu DSO Hořovicko 2018
Vánoční zpívání

Přijměte srdečné pozvání na tradiční předvánoční setkání, které se koná v neděli 17. 12. od 17 hod. u stromečku před OÚ. Přijďte si s našimi nejmenšími zazpívat koledy a na chvilku se v předvánočním shonu zastavit s přáteli a se sousedy.

Radostné a klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a štěstí v celém roce 2018 přeje zastupitelstvo obce Bzová.


Pozvání na veřejné zasedání zastupitestva obce Bzová - 11. 12. 2017
Návrh rozpočtu na rok 2018 - Mikroregion Hořovicko
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby prezidenta ČR - r. 2018
Veřejná vyhláška - zrušení opatření
Oznámení

V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, oznamuje obec Bzová dle § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019 – 2020 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.bzova.cz v sekci ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově OÚ Bzová, Bzová 52 v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 13 do 17 hod. Odkaz na monitor státní pokladny zde: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00233188#


Oznámení

V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, oznamuje obec Bzová dle § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že návrh rozpočtu obce Bzová na r. 2018 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.bzova.cz v sekci ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově OÚ Bzová, Bzová 52 v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 13 do 17 hod. Odkaz na monitor státní pokladny zde: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00233188#


Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství ČR - veřejná vyhláška


Sdělení občanům

Vážení a milí spoluobčané,
v naší obci už druhým rokem funguje splašková kanalizace a ČOV. 95 procent občanů je připojeno. Zbytek je v současných dnech kontrolován státními orgány, jak splaškové vody likviduje. V neděli po ránu jsem měla konflikt s panem Elgrem z Praskoles, který přijel k mé sousedce, kde jsem nikdy předtím fekální vůz neviděla, a do očí mi tvrdil, že poveze vše na ČOV - ale až v pátek. Když jsem řekla, že ho nechám zkontrolovat, všeho nechal a řekl, že přijede až ve středu, až na čistírně někdo bude. Vidíme a hlídáme s ostatními zastupiteli, kolikrát byl u nepřipojených nemovitostí za poslední rok a půl přistavený fekální vůz. Vidíme, že v těchto dnech, poté, co bylo rozesláno oznámení o kontrole, jsou najednou vidět fekální vozy i tam, kde nikdy předtím vidět nebyly. Pokud zjistíme, že dostávají majitelé těchto nemovitostí neplatný – neúplný doklad, uděláme všechno proto, aby se to neopakovalo. To znamená, budeme věc řešit i s jinými orgány, které mohu zkontrolovat firmu, která splašky odváží, zda dělá svou činnost v souladu se zákonem. Podporovat totiž ty, kteří za celý rok nezaplatí na stočném ani korunu a pak se domluví na nějakém dokladu za pár korun, nám přijde nehorázné a především nespravedlivé vůči 95 procentům slušných lidí v naší obci.
Děkuji za pochopení a věřím, že slušnost a zodpovědnost za naše životní prostředí bude na prvním místě.
Za zastupitelstvo obce Bzová – V. Flaišmanová – starostka


Kontejner na bioodpad

Kontejner bude přistaven ve dnech 27. - 29. 10. 2017 u Bezovky.


Sběr železného šrotu

Sběr se uskuteční dne 14. 10. 2017 od 9 hod. Pořádá SDH Bzová.


OÚ - úřední hodiny ve středu 4. 10. 2017

Z důvodu školení bude OÚ ve středu 4. 10. 2017 otevřen pouze od 9.00 - 13.00 hod. Děkujeme za pochopení.


Monitoring eroze zemědělské půdy
Schůzka členů okrskové volební komise
Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
Informace o kotlíkových dotacích
Pozvání na veřejné zasedání
Oznámení - distribuce ČEZ

Odstranění a okleštění stromoví


Oznámení - přerušení dodávky elektřiny

9. 10. 2017


Oznámení město Hořovice
Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu se koná v sobotu 14. 10. 017 od 8.05 - 8. 25 hod. před prodejnou Coop.


Záměr obce prodat nemovitý majetek
Katastrální úřad - neznámí vlastníci pozemků v k.ú. Bzová
Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven od 29. 9. – 2. 10. 2017 u Bezovky.


Nabídka kominických služeb - 21. 10. 2017
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Dovolená na OÚ

V týdnu od 31. 7. – 4. 8. 2017 bude OÚ z důvodu dovolené uzavřen. V případě potřeby je možno se obrátit na pana místostarostu Petra Vinše – tel.: 721 281 678.


Upozornění - Státní veterinární správa
Dovolená MUDr. Šmíd

Ordinace MUDr. Šmída oznamuje, že ve dnech 17. – 24. 7. 2017 bude mít dovolenou. Zastupuje MUDr. Flemr.


Závěrečný účet rok 2016

Závěrečný účet roku 2016 byl schválen dne 26. 6. 2017 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Bzová.


Opatření obecné povahy - sucho
Situace s pitnou vodou

Přívod pitné vody do obce už nebude v noci uzavírán. Přesto žádáme občany o maximální šetření s pitnou vodou.


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová 26. 6. 2017
Závěrečný účet rok 2016 - návrh
Nařízení - město Hořovice - lesní hospodářské osnovy
Nedostatek pitné vody

Z důvodu poklesu vody ve vodojemech bude přívod pitné vody do obce uzavírán od 23.00 - 5 hod. do odvolání.


Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Hořovicka
Upozornění - pitná voda
Upozornění - pitná voda
Závěrečný účet Mikroregion Hořovicko
Dovolená MUDr. Šmíd

Ordinace MUDr. Šmída bude v týdnu od 22. - 26. 5. 2017 uzavřena. Zastupuje MUDr. Flemr.


Změna úředních hodin - pondělí 15. 5. 2017

Obecní úřad bude v pondělí 15. května otevřen od deseti hodin. Děkujeme za pochopení.


Očkování psů

Očkování proběhne v sobotu 20. května 2017 od 10 hod. u obecního úřadu.


Sběr železného šrotu a autobaterií

Sbor dobrovolných hasičů pořádá sběr v sobotu 6. 5. 2017 od 9.00 hod. Nepotřebné železo a autobaterie můžete zanechat před ploty svých domů.


Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
Kontrola a čištění komínů

Zájemci o kominické služby se mohou přihlásit na obecním úřadě. Kominík bude v naší obci v sobotu 3. 6. 2017.


V pondělí 24. 4. 2017 bude z důvodu dovolené obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení.
Pozvání na veřejné zasedání

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová se koná 24. 4. 2017 od 19 hod.


Informace pro konkursní věřitele - SKP ZD Kublov v likvidaci
Uzavírka a objížďka od 10. - 13. 4. 2017

V tomto termínu bude prováděna oprava komunikace III/2359 - od Bezovky na Žebrák. Objížďka povede silnicí ve směru na Březovou.


Pořízení nového územního plánu obce
Upozornění

Jako každý rok upozorňujeme na nutnost šetřit pitnou vodou. Žádáme o nahlášení napouštění bazénů.


Záměr obce propachtovat pozemky
Kontejner na bioodpad

Kontejner bude přistaven u Bezovky ve dnech 7. - 10. 4. 2017.


Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 29. 4. 2017 od 8.25 u Jednoty.


Rozpočtový výhled 2016-2017

Oznámení

Ordinace MUDr. Flemra je v týdnu od 6. - 10. 3. 2017 z důvodu dovolené uzavřena. Zastupuje MUDr. Šmíd.


Konkurz na ředitele MŠ Březová
Bzová - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Pozvání na valnou hromadu Honebního společenstva
Návrh - střednědobý rozpočtový výhled obce Bzová na rok 2018 - 2019
Usnesení - schválený rozpočet dopravní obslužnost
Usnesení - rozpočet Mikroregion Hořovicka
Rozpočtový výhled dopravní obslužnost
Rozpočtový výhled mikroregionu Hořovicka
Informace veterinární správy - ptačí chřipka
Poplatky v roce 2017
Veřejná výzva - technický pracovník obce
Změna uředních hodin na poště v týdnu od 16. 1 - 20. 1. 2016

Z důvodu nemoci bude pošta v tomto týdnu otevřena takto:
Po, Út, St: stejně
Čt: 8 - 10.30 hod.
Pá: 13 - 15 hod.


Informace pro veřejnost k nákaze aviární influenzy (ptačí chřipky)
Novoroční sbírka pro Zvířecí pohodu

Chtěli byste přispět zvířátkům ze Zvířecí pohody nějakým pamlskem, či jinou potřebnou věcí? Pan Jan Vrba - č.p. 177 organizuje pro Zvířecí pohodu novoroční sbírku. Pokud máte možnost čímkoli přispět, můžete ho kontaktovat na tel.: 605 010 667.


OÚ uzavřen

Ve středu 21. 12. 2016 bude obecní úřad z důvodu jednání mimo Bzovou uzavřen. Děkujeme za pochopení.


Odečty vodoměrů

Vodoměry budou odečítány v měsíci prosinci panem Petrem Havránkem. Žádáme o zpřístupnění vodoměrů. Stav je potřebný pro fakturaci za rok 2016.


Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 03/2016,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 02/2016 o místním poplatku ze psů
Návrh rozpočtu - dopravní obslužnost
Pozvání na veřejné zasedání
Upozornění vlastníkům pozemků
Návrh rozpočtu obce Bzová na rok 2017
Záměr obce propachtovat nemovitý majetek
Upozornění

OÚ bude v pondělí 14. 11. 2016 otevřen od 9. 15 hod.


Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Povinnost revize kotlů na pevná paliva

Novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016. Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle.

Kde je stanovena povinnost provést kontrolu kotle?

Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. Po tomto datu by měl být každý provozovatel kotle schopen na vyžádání obce s rozšířenou působností tento doklad předložit.

Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Proč provádět kontrolu?

Obec s rozšířenou působností může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.

V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.

Kdo může provést povinnou kontrolu kotle?

Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnění.

Je nutné kontrolovat též kotel zakoupený letos nebo v loňském roce?


V zákoně zohlednění stáří kotle není, je tedy nutné realizovat první kontrolu kotle v určeném termínu. Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na rok výroby či datum instalace.POKUD MÁTE ZÁJEM O KONTROLU KOTLE, NAHLAŠTE TYP VAŠEHO KOTLE NA OBECNÍ ÚŘAD. OBEC VYPRACUJE SEZNAM ZÁJEMCŮ A OSLOVÍ FIRMY, KTERÉ JSOU OPRÁVNĚNÉ KONTROLU DĚLAT. VĚTŠINA FIREM POSKYTUJE PŘI VÍCE OBJEDNÁVKÁCH ZDARMA DOPRAVU NEBO LEVNĚJŠÍ KONTROLU.

V případě, že si budete revizi zajišťovat sami, přikládáme odkaz na autorizovaný seznam techniků ve Středočeském kraji: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=ST%C4%8C
Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude letos naposledy přistaven ve dnech 4. - 6. 11. 2016 u Bezovky.


SDH Bzová zve na lampionový průvod
Veřejná vyhláška MŽP ČR
Oznámení - knihovna

Obecní knihovna bude pravidelně otevřena od soboty 22. 10. 2016.


OBCHOD COOP OTEVŘEN

Od středy 19. 10. 2016 bude znovu otevřen obchod COOP v naší obci.


Výše vodného a stočného v obci Bzová

Dne 29. 3. 2016 byla na veřejném zasedání zastupitelstva obce Bzová schválena výše vodného a stočného takto:
Vodné 31,- Kč bez DPH
Stočné 28,- Kč bez DPH
Cena stočného od 1. 10. 2016, kdy se na základě koncesního řízení stala provozovatelem společnost VAK Beroun a.s., je 39,50 Kč bez DPH. Cena vodného se nemění.


Informace - vadné hlasovací lístky
Den otevřených dveří v DPS Žebrák
Oznámení o místě a době konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje
Obecně závazná vyhláška obce Bzová, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Oznámená Agrona - výdej naturálií
Informace MUDr. Šmíd

Ordinace MUDr. Šmída oznamuje, že se již očkuje proti chřipce. Dne 16. 9. 2016 je ordinace zavřená.


Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Prodejna ve Bzové dočasně uzavřena

Od pondělí 12. 9. 2016 bude dočasně uzavřena prodejna COOP v naší obci. Coop Hořovice nutně shání prodavačku do této prodejny. Informace na tel.: 731 503 567. Možno domluvit i zkrácený úvazek.


Poděkování od rodičů Barunky Štancové
Upozornění ČEZ
Kominické práce

Na OÚ je opět možno se přihlásit, pokud potřebujete nějakou kominickou službu. Termín pro naši obec je v sobotu 22. 10. 2016.


Kontejner na bioodpad

Kontejner bude přistaven ve dnech 23. 9. - 25. 9. 2016 u Bezovky.


Svoz nebezpečného odpadu 8. 10. 2016

Svoz proběhne u Jednoty 8.10.2016 v čase 8.25 - 8.50.


Oznámení - koše na psí exkrementy

OÚ oznamuje občanům, že bylo po obci rozmístěno 5 košů na psí exkrementy. Nacházejí se u kontejnerů na tříděný odpad před OÚ, u lípy, vlevo od nástěnky před obchodem, u kontejnerů na tříděný odpad u bytovky č. p. 169 a u začátku komunikace, která vede k čistírně odpadních vod. Věříme, že budou všichni majitelé psů po svých čtyřnohých kamarádech uklízet a pomohou tak udržovat veřejné prostranství čisté.


Pozvání na veřejné zasedání 8. 9. 2016
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Informace MUDr. Flemr

Ve dnech 25.8. - 10. 9. 2016 bude mít MUDr. Flemr dovolenou. Zastupuje MUDr. Šmíd.


Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Oznámení Krajský úřad Stř. kraje - návrh na vydání opatření obecné povahy
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO Křivoklátsko na období 2017 - 2026
Hledá se pes - prosíme o pomoc
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Bzová

Z vážného důvodu je termín valné hromady Honebního společenstva Bzová změněn. Bude se konat 26. 8. 2016 od 18 hod. Podrobnosti v příloze.


Informace FÚ

Elektronická evidence tržeb


Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Koncesní řízení - Provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Bzová


Rozhodnutí - povolení uzavírky v obci Bzová
Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven od 10. 6. - 12. 6. 2016 u Bezovky.


Závěrečný účet Mikroregion Hořovicko r. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání 14. 6. 2016
Závěrečný účet- dopravní obslužnost r. 2015
Ordinační hodiny obvodních lékařů v Žebráce v době prázdnin

V období letních prázdnin budou ordinační hodiny MUDr. Šmída i MUDr. Flemra ve středu zkráceny do 16 hod. a v pátek do 11 hod. V době od 18. 7. - 22. 7. a od 11. 8. - 24. 8. 2016 bude ordinace MUDr. Šmída z důvodu dovolené uzavřena. Zastupovat bude MUDr. Flemr.
Dne 28. 6. má MUDr. Flemr dovolenou. Dále čerpá dovolenou od 4.7. - 8. 7. 2016. Zastupuje MUDr. Šmíd.


Změna provozních hodin POŠTA BZOVÁ

V příloze se můžete seznámit s novými provozními hodinami na pobočce pošty ve Bzové. Změna platí od 1. července 2016.


Oznámení Coop

Počínaje dnem 30. 5. 2016 bude prodejna až do odvolání otevřena od 7.00 do 10.00 hodin.


Závěrečný účet obce Bzová za rok 2015
Oznámení

COOP Hořovice oznamuje, že bude místní obchod ve dnech 24. - 28.5. 2016 z důvodu nemoci uzavřen.


Pozvánka

Nemocnice Hořovice zve bývalé zaměstnance a pamětníky na setkání u příležitosti 60 let od otevření nemocnice. Setkání se koná 9. 6. 2016.


Dovolená MUDr. Šmíd

Ordinace MUDr. Šmída sděluje, že v týdnu od 23. - 27. 5. 2016 čerpají dovolenou. Zastupuje MUDr. Flemr.


Vodné

Upozorňujeme občany, že v úředních hodinách je možno zaplatit platbu za vodné. Splatnost 30. 6. 2016. Platbu je možno poukázat na účet 9427131/0100 s variabilním symbolem č.p. Částku sdělíme osobně, telefonicky i emailem na požádání.


Uzavřené dětské hřiště

Upozorňujeme, že dětské hřiště bude z důvodu montáže nových herních prvků do 2. 6. 2016 uzavřeno. Děkujeme za pochopení. Doufáme, že se bude nová houpačka a skluzavka dětem líbit.


Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné
Pálení čarodejnic - informace HZS
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
Nabídka kominických služeb

Občané se mohou přihlásit na OÚ.


Výzva k podání nabídky - provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Bzová
Žádost o osazení podružného vodoměru
Informace o osazení podružného vodoměru
Protokol z provedené kontroly výkonu samostatné působnosti MV ČR

Dne 26. 1. 2016 byla provedena odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR kontrola výkonu samostatné působnosti na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Obec Bzová zveřejňuje informaci, že zastupitelstvo obce Bzová jednalo o této věci na svém veřejném zasedání dne 29. 3. 2016 a přijalo usnesením opatření, která zveřejňujeme v příloze tohoto dokumentu.


Očkování psů

Očkování psů proběhne v sobotu 16. dubna v 11 hod. před obecním úřadem.


Informace - poplatky v roce 2016, platby za vodné
Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová 29. 3. 2016
Přerušení dodávky elektřiny 8.4. 2016 v části obce
Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 23. 4. 2016
Záměr obce propachtovat nemovitý majetek
Pozvání na jednání Mikroregionu Hořovicko
Uzavírka krajské silnice III/2359 v k.ú. Točník a Bzová

Uzavírka proběhne ve dnech 15. - 26. 3. 2016.


Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2016
Ordinace MUDr. Flemra - dovolená

MUDr. Flemr oznamuje, že ve dnech 7. - 11. 3. 2016 čerpá dovolenou. Zástup zajišťuje MUDr. Šmíd.


Informace o doručování
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Zápis do MŠ Žebrák
Přerušení dodávky pitné vody

V pondělí 15. 2. 2016 bude z důvodu výměny vodoměru pravděpodobně přerušena dodávka pitné vody. Výměna se uskuteční mezi osmou a desátou hodinou ranní.


Dne 23. 2. 2016 MUDr. Šmíd ani MUDr. Flemr neordinují.
Oznámení o zahájení řízení

Posílení vodního zdroje v obci Bzová


Sazebník úhrad za poskytování informací
Veřejná vyhláška

Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 - leden 2016)


Veřejná výzva - technický pracovník Obce Bzová
Podklady pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod - evidenční list
Splatnost vodného

Splatnost vodného je prodloužena do 15. 2. 2016. Žádáme občany, aby do tohoto dne odevzdali vyplněný evidenční list - přihlášku odběratele.


Pozvánka na veřejné zasedání 27. 1. 2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zrušení
Veřejné nahlédnutí - obnovený katastrální operát Točník
Oznámení - vydání opatření obecné povahy
Informace FÚ - daň z nemovitosti
Výběr vodného

Platba za vodné je vybírána v úředních hodinách od 4. 1. do 31. 1. 2016. Platbu lze poukázat i na účet 9427131/0100, variabilní symbol č.p. dané nemovitosti. Částku sdělíme na OÚ, případně telefonicky.


Dovolená na OÚ
Oznámení - výběrové řízení OLH
Vyhlášení výběrového řízení - lesník
Pozvání na veřejné zasedání 11. 12. 2015
Podklady pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Změny v ordinacích lékařů během vánočních svátků
Výzva - nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí
Návrh rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu DSO regionu Hořovicka na rok 2016
Pozvání na veřejné zasedání 1. 12. 2015
Usnesení ze dne 11. 11. 2015
Pozvání na veřejné zasedání 11. 11. 2015
Kontejner na bioodpad

Kontejner bude přistaven od 6. - 8. 11. 2015 u Bezovky.


Usnesení ze dne 29. 10. 2015
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Usnesení ze dne 20. 10. 2015
Pozvání na veřejné zasedání 29. 10. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání dne 20. 10. 2015
Informace k přesunu autobusového nádraží v Berouně a nový jízdní řád Bzová - Beroun
Sbírejme víčka pro Barunku z Kublova

Prosím o zapojení do sběru víček pro Barunku. Víčka můžete přinášet na OÚ. Děkujeme.


Záměr obce - pronájem nemovitého majetku
Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven ve dnech 2. - 4. 10. 2015 u kontejnerů nad Bezovkou.


Upozornění k odstranění stromoví
Přepojování vodovodního řadu - odstávka přívodu pitné vody

Ve čtvrtek 10. 9. od 12 - 15 hod. bude z důvodu přepojování nového řadu v části obce uzavřen přívod pitné vody. Děkujeme za pochopení.


Obecní knihovna - změna v září

Obecní knihovna oznamuje, že z důvodu dovolené bude v září otevřena 9. a 16. ve středu od 17. do 19. hod.


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 3.9. 2015
Veřejné zasedání 3. 9. 2015
Nabídka kominických prací

Na OÚ se mohou zájemci o kontrolu spalinových cest a čištění komínů přihlásit a zamluvit si vhodný čas. Kominictví Chotová - Chot bude ve Bzové 13. 10. 2015. Podrobnosti na OÚ.


Dodávky pitné vody

Vodojemy jsou plné, odstávky pitné vody jsou zrušeny. Děkujeme za pochopení a trpělivost.


Omezení přívodu vody

Do naplnění vodojemů (předpokládáme do středy 19. 8. 2015) bude přívod vody uzavírán od 22.00 - 05.00 hod. Děkujeme za pochopení.


Omezení přívodu pitné vody do obce

Z důvodu stále se zhoršující situace je nutno ve větší míře omezit přívod pitné vody do obce. Počítaje dneškem, tj. 12. 8. 2015, bude voda uzavírána i o víkendu od 21.00 hod. a znovu puštěna v 8.00 hod. ráno. Situace je kritická, mnoho obcí v našem regionu je již bez pitné vody úplně. Proto žádáme o trpělivost a děkujeme za pochopení.


Informace z FÚ

FÚ Hořovice oznamuje ukončení provozu pokladny.


Uzavření přívodu pitné vody

Z důvodu přepojování nového vodovodního řadu bude dne 6. 8. 2015 přibližně od 9. 30 do 12. 30 hod. uzavřen přívod vody do obce. S pokračující výstavbou se zvětšují úniky vody na starém vodovodu a společně se suchem, které dlouhodobě trvá, bychom bez přepojování na nový vodovodní řad nebyli schopni zajistit zásobování obyvatel pitnou vodou. Děkujeme za pochopení.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody
Rozhodnutí - zákaz vstupu do obecních lesů
Rozhodnutí - Žebrácká "25"
Zákaz zalévání a omezení přívodu pitné vody v nočních hodinách

Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu a možné skryté poruše vzniklé při výstavbě nového vodovodu a kanalizace vyhlašuje Obec Bzová zákaz zalévání. Do odvolání bude přívod vody do obce v době od 22.00 do 05.00 hod zastaven. Děkujeme za pochopení.


Nebezpečí vzniku požárů

Nebezpečí vzniku požáru – období mimořádného sucha a vysokých teplot

Zveřejňujeme na úřední desce upozornění nebezpečí vzniku požárů z důvodu velkého sucha a vysokých teplot. Vyhlašujeme tato preventivní opatření: zákaz kouření a rozdělávání ohňů v lese a jeho blízkosti, na polích, v blízkosti stohů a na místech a prostorách, kde může dojít k šíření ohně. V tomto období též žádáme občany o omezení vstupu do lesních porostů.Vyvěšeno: 22. 7. 2015


Výzva k podání nabídky

Organizační a procesní audit - Lesy Bzová spol. s r.o.


Vnitřní směrnice 1/2015

Vnitřní směrnice - zadávání veřejných zakázek malého rozsahu


Veřejná vyhláška
Oznámení o projednávání vyhodnocení územního plánu obce Bzová
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová 21. 7. 2015
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bzová - jediného společníka obchodní korporace Lesy Bzová s r.o.
Odstávka pitné vody

Dne 30. 6. 2015 bude od 8.00 - 10.00 hod. uzavřen přívod vody do obce.


Pozvánka FBC Bzová -6. ročník Florbal Bzová Open Air Cupu
Uzavření přívodu vody

Z důvodu výstavby vodovodního řadu bude ve čtvrtek 18. 6. 2015 od 8 do 11 hod. uzavřen přívod vody do obce. Děkujeme za pochopení.


Zavřená knihovna

Z důvodu nemoci bude knihovna 20. 6. 2015 uzavřena.


Pozvání na veřejné zasedání 22. 6. 2015
Valná hromada Lesy Bzová spol. s r.o.
Pronájem movitého zařízení kulturního sálu Bezovka
Závěrečný účet obce Bzová za rok 2014
Zprávy z DPS Žebrák
Napouštění bazénů


Žádáme občany, aby bazény napouštěli až po domluvě na obecním úřadě. Děkujeme.


Voda z nového řadu

Oznamujeme občanům, kteří jsou již přepojeni na nový řad, že voda je již pitná. Děkujeme za trpělivost.


Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí za rok 2014
Závěrečný účet Mikroregionu Hořovicka za rok 2014
Obecní knihovna

Obecní knihovnu můžete navštívit vždy v sobotu od 16.00 do 18.00 hod a na těchto webových stránkách http://knihovnabzova.webk.cz/. Těší se na vás knihovnice a kronikářka paní Dana Schovánková.


Celkové vyúčtování všech položek pro vodné za rok 2014
Veřejná vyhláška FÚ
Prezentace evidence pálení HZS Středočeského kraje
Zápis do MŠ Březová
Platnost obnoveného katastrálního operátu
Pozvánka - Krajská hygienická stanice
Pozvánka

Muzeum Českého krasu - Muzeum Žebrák zve na výstavu Svět kostiček.


Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven ve dnech 30.4.- 4.5. 2015 nad Bezovku.


Návrh rozpočtu Mikroregion Hořovicko
Očkování psů

Očkování psů proběhne v pátek 24. 4. 2015 od 17.30 před OÚ.


Otevření zrekonstruovaného obchodu

Coop Hořovice, družstvo oznamuje, že obchod ve Bzové bude od čtvrtka 26. 3. 2015 znovu otevřen.


Svoz nebezpečného odpadu 25. 4. 2015
Veřejné zasedání 23. 3. 2015
Záměry obce prodat nemovitý majetek
Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost na úseku agendy přestupků
Oznámení - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Oznámení

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí


Nádoba na kovy

Obecní úřad sděluje občanům, že u kontejnerů na tříděný odpad na návsi je nová nádoba na kovy. Občané mohou do této nádoby umísťovat např. plechovky, víčka od jogurtů apod.


UPOZORNĚNÍ – PROBLÉMY S DODÁVKOU PITNÉ VODYBěhem výstavby kanalizace a vodovodu dochází k poruchám na vodovodním řadu. Je to dáno stářím a stavem obecního vodovodu a nutností jeho rekonstrukce. Budeme-li vědět, že dojde k uzavření vody, budeme se snažit uzavření přívodu pitné vody vyhlásit. Dochází však i k okamžitým nečekaným událostem, a tak prosíme obyvatele, aby byli trpěliví a pochopili, že bez nutných rychlých zásahů a oprav, nový vodovod mít nebudeme. Bylo by také dobré, aby měl doma každý po dobu stavby alespoň menší zásobu pitné vody.

Děkujeme za pochopení.Upozornění

Důrazně upozorňujeme občany, aby dodržovali obecně závaznou vyhlášku o volném pohybu psů v katastru obce Bzová. V poslední době došlo k několika napadením psů, kteří buď majiteli utekli ze dvora, nebo se pohybovali bez vodítka.


Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí
Upozornění v souvislosti s blížícím se výběrem místních poplatků
OznámeníObec Bzová se stala 25. 9. 2014 plátcem DPH.


Poplatky v roce 2015

Poplatky budou vybírány od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015.


Hlasujte pro naše dobráky

Pomozte našim dobrovolným hasičům vyhrát. Zaslouží si to!!!!


Oznámení ordinace MUDr. Flemra

MUDr. Flemr oznamuje, že bude jeho ordinace ve dnech 19.- 23. 1. 2015 z důvodu dovolené uzavřena. Zástup zajistí MUDr. Šmíd. Dne 16. 1. je ordinace otevřena pouze do 10.00 hod.


Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe"
Pozvání na veřejné zasedání
Obecní knihovna zve na výstavu
Dovolená na OÚ
Pozvání a přání

Zastupitelstvo obce zve občany na tradiční vánoční zpívání, které se uskuteční před obecním úřadem v neděli 21. 12. od 17.00 hod.


Návrh rozpočtu na rok 2015
Usnesení z 10. 11. 2014
Kanalizační přípojky
Výběr vodného
Usnesení z 3. 11. 2014
Pozvánka na veřejné zasedání 10. 11. 2014
Kanalizace – územní rozhodnutí
Vodovod a kanalizace
ČEZ – kolaudační rozhodnutí
Prodloužení – vodovod
Rozhodnutí SFŽP kanalizace
Rozhodnutí SFŽP vrty – průzkum
Upozornění: Zneškodňování odpadních vod
Uzavírka silnice - výstavba
Rozhodnutí - dřeviny mimo les
Pozvánka na ustavující veřejné zasedání
Kanalizace a ČOV stavba povolena
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bzová ze dne 29. 9. 2014
Závěrečná zpráva starostky 2010 - 2014
Standardní postup při výměně přípojek
Mapka 1. etapy výstavby (říjen-prosinec 2014)
Nabídka firmy Risl na vodovodní přípojky
Informace o rekonstrukcích vodovodních přípojek
Oznámení o zahájení územního řízení kanalizační a vodovodní přípojky v obci Bzová
Závěrečný účet obce Bzová za rok 2013
Oznámení o zakázce: Výstavba kanalizace, ČOV a vodovodu v obci Bzová
Stavební povolení na vodovod, kanalizaci a ČOV
Opravy v jímání Bzovského vodovodu
Projekty na objednané přípojky
Výzva k podání nabídky
Domovní přípojky ke kanalizaci – informace k přípravám projektové dokumentace
Pozvánka na veřejnou schůzi
Úřední deska - archiv změn