Úřední deska
Upozornění Čez - odstranění a okleštění stromoví
Svoz nebezpečného odpadu

Svoz proběhne v sobotu 12. 10. 2019 od 14.00 - do 14. 30 hod. před obchodem.


Pozvání na veřejné zasedání 24. 9. 2019
Nabídka služeb kominíka 21. 10. 2019
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
Oznámení o zahájení územního řízení
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Dovolená na OÚ

Obecní úřad bude ve dnech 22. – 26. 7. 2019 z důvodu dovolené uzavřen. V případě potřeby se obracejte na místostarostu obce pana Petra Vinše. Tel. č. 721 281 678.


Napouštění bazénů

Napouštění bazénů je možné pouze po domluvě na OÚ. Děkujeme.


Schválený závěrečný účet DSO Hořovicko
Ordinační doba dětské ambulance
Schválený závěrečný účet obce Bzová za rok 2018
Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven u Bezovky během léta takto:
12. – 15. 7.
16. – 19. 8.
20. – 23. 9.
1. - 4. 11.


Schválený závěrečný účet rok 2018 - Mikroregion Hořovicko
Možnost sportování na Oranžovém hřišti

Oranžové hřiště je možno využívat od 1. 4. do 30. 10. dle klimatických podmínek. Klíče od areálu lze vyzvednout u pana Luďka Malce, Bzová 55 nebo u starostky obce v úředních hodinách na OÚ, jindy Bzová 168. Během letních prázdnin mají děti vstup na hřiště jako v loňském roce zdarma. Platný ceník: Místní občané: 80,- Kč na hodinu (ne na osobu), děti 40,- Kč na hodinu, občané s trvalým pobytem mimo Bzovou 130,- Kč na hodinu, hromadné cvičení 250,- Kč na hodinu, celodenní nájem 1 000,- Kč.


Pozvání na veřejné zasedání 26. 6. 2019
Záměr obce Bzová prodat nemovitý majetek
Návrh závěrečného účtu obce Bzová za rok 2018
Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven k Bezovce od 7. – 9. 6. 2019.


Týden pěstounství Středočeského kraje
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Hořovicko
Návrh závěrečného účtu DSO Hořovicko
Veřejná vyhláška č. 1/2019 - Územní plán obce Bzová
Prodej palivového dřeva - Lesy Bzová spol. s r.o.
Vyúčtování vodné a stočné rok 2018
Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová 14. 5. 2019
Oznámení o době a místě konání voleb do EP
Pozvánka na májové odpoledne s Mikroregionem Hořovicko
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti 2019
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Sběr železného šrotu 20. 4. 2019
Kominické služby 8. 6. 2019
Záměr obce pronajmout pozemek
Napouštění bazénů

Napouštění bazénů je možné až po domluvě na OÚ. Děkujeme za pochopení.


Pozvánka ke zkouškám znalosti hub
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
Velkoobjemový kontejner

Velkoobjemový kontejner lze využít každou sudou sobotu od 10 - 11 hod.


Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven ve dnech 5. - 7. 4. 2019 na návsi.


Očkování psů

Očkování psů proběhne v sobotu 20. 4. 2019 od 10 hod. před OÚ.


Upozornění

Upozorňujeme na porušování obecně závazné vyhlášky o volném pohybu psů. Žádáme majitele psů, aby je nenechávali volně pobíhat po území obce.


Nebezpečný odpad - svoz 13. 4. 2019
Veřejná vyhláška vstup na pozemky
Veřejná vyhláška - aktualizace BPEJ v k.ú. Bzová
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová 11. 3. 2019
Bzová - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - aktualizace k 1. 2. 2019
Záměr obce prodat obecní pozemky
Oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu
Parkování vozidel během zimního období

Dovolujeme si požádat majitele vozidel, aby během zimního období, kdy probíhá údržba komunikací, parkovali svá vozidla na obecních pozemcích co nejméně. V některých úzkých ulicích mají problém projet i vozy popelářů a záchranného sboru. Prosíme o zaparkování vozidel na vlastních dvorech a zahradách. Děkujeme za pochopení.


Poplatky v roce 2019
Veřejná vyhláška - zrušení zákazu odběru vod
Schválený rozpočet _ mikroregion Hořovicko
Dovolená na OÚ

27. - 28. a 31. 12. 2019 bude úřad
z důvodu dovolené uzavřen.


Rozpočet DSO schválený
Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody
Pozvání na veřejné zasedání 11. 12. 2018
Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2021
Návrh rozpočtu rok 2019
Návrh rozpočtu DSO na r. 2019
Poslední svoz bioodpadu

Poslední letošní svoz bioodpadu proběhne 21. 11. 2018. Poté budou popelnice odvezeny a k použití budou zase na jaře příštího roku.


Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Bzová

Pozvání na veřejné zasedání 5. 11. 2018


17. 10. 2018 bude OÚ uzavřen

Z důvodu jednání mimo úřad a dovolené bude OÚ dne 17. 10. 2018 uzavřen.


Plánovaná odstávka elektřiny


INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Bzová, které se bude konat:

Dne
23.10.2018 7:00 16:00

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.


Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bzová
Kontejner bio

Kontejner na bioodpad bude přistaven v ulici nad Bezovkou od 11. 10. – 14. 10. 2018.


Oznámení o místě a době konání voleb
Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne 6.10. 2018 od 8.00 do 8.30 hod. před Jednotou.


Uzavření pitné vody

Ve středu 19. 9. 2018 bude od 8 do 12. 30 hod. zastaven přívod pitné vody do obce z důvodu připojování nového zdroje. Děkujeme za pochopení.


Svoz nebezpečného odpadu 6. 10. 2018
Nabídka služeb kominíka 22. 10. 2018
Pozvání na veřejné zasedání
Změna úředních hodin OÚ - pondělí 3. 9. 2018

V pondělí 3. 9. 2018 bude z důvodu dovolené OÚ otevřen od 13 hod.


Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Bzová u Hořovic
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Změna úředních hodin

OÚ bude dne 13. 8. 2018 z důvodu dovolené uzavřen. Ve středu 15. 8. bude z důvodu jednání mimo obec otevřen od 13 – 17 hod.
Děkujeme za pochopení.


Schválený závěrečný účet 2017 Mikroregion Hořovicko
Oznámení - přerušení dodávky pitné vody

Z důvodu napojování nového zdroje vody bude ve středu 25. 7. uzavřen přívod vody do obce. Přesný čas bude vyhlášen rozhlasem. Děkujeme za pochopení.


Pozvání na veřejné zasedání 24. 7. 2018
Dovolená OÚ

Dne 25. 7. 2018 bude OÚ z důvodu dovolené uzavřen.


Volný pohyb psů po území obce

Upozorňujeme na porušování obecně závazné vyhlášky o volném pohybu psů. Žádáme majitele psů, aby je nenechávali volně pobíhat po území obce.


Závěrečný účet 2017

Závěrečný účet byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Bzová 26. 6. 2018.


Počet členů zastupitelstva 2018 - 2022
Obecní úřad - 2. 7. 2018 - změna

OÚ bude v pondělí 2. 7. 2018 otevřen od 13 - 17 hod.


Závěrečný účet DSO 2017
Veřejná vyhláška - návrh územního plánu obce Bzová
Pozvání na veřejné zasedání dne 26. 6. 2018
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Návrh závěrečného účtu r. 2017
Závěrečný účet Mikroregion Hořovicko
Návrh závěrečného účtu DSO 2017
Stavba povolena - Posílení vodního zdroje v obci
Vyhláška - Opatření obecné povahy - sucho
Kominické služby 9. 6. 2018
Rozpočet Mikroregion Hořovicko
Pravidla pro poskytování dotací a finančních darů z rozpočtu obce Bzová
Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
FÚ veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
Informace VaK Beroun


Vážení občané,

vzhledem k blížícímu se období zvýšených nároků na odběry pitné vody Vás společně s firmou Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro plnění bazénů, zálivky, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.
V tomto období může dojít k situaci, kdy kapacita sítě a akumulačního objemu vodojemu nedokáže vždy pokrýt špičkové odběry a proto může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.
Z výše uvedených důvodů VaK Beroun pomáhá svým zákazníkům těmto problémům předcházet a nabízí možnost dodávky vody do bazénu pomocí přistavené cisterny. Přistavení cisterny je však služba placená, aktuální ceník je zákazníkům k dispozici na webových stránkách www.vakberoun.cz, na telefonních číslech 311 747 125, 606 666 908 nebo na e-mailové adrese petr.tomsa@vakberoun.cz. Prostřednictvím uvedených kontaktů, případně osobní návštěvy v zákaznických centrech, je pak možné službu objednat a dohodnout si s našimi pracovníky potřebné podrobnosti.
Tento způsob plnění bazénů je výhodný, protože odpadá zdlouhavé plnění standardní vodovodní přípojkou, která na takto velký odběr není dimenzována a eliminuje problémy s tlakem a příp. zákalem nejen u odběratele ale i v blízkém okolí. Nárazové odběry pitné vody způsobují významné zvýšení rychlosti proudění pitné vody v potrubí nad limitní hodnoty. Tím může dojít krátkodobě k zakalení vody zvýšenou koncentrací železa v pitné vodě a zároveň pak v některých lokalitách i k poklesu tlaku ve vodovodním řadu. Tyto negativní jevy se mohou projevit i u dalších odběratelů.
Společnost Vodovody a kanalizace Beroun se se snaží se vyjít vstříc svým zákazníkům a vyřizuje objednávky dle jejich přání – a to i v odpoledních hodinách či o víkendu na předem sjednanou dobu.

Pokud však z technických důvodů nelze domovní bazén plnit z cisterny a je nutno jej doplňovat prostřednictvím vodovodní přípojky, je nutno bazén napouštět velmi pomalu a mimo dobu odpoledních a večerních špičkových odběrů. Tím se předejde k zakalení vody způsobené zvýšenou rychlostí proudění pitné vody v potrubí a problémům s dodávkou vody. Doporučujeme napouštění bazénů předem konzultovat s pracovníky centrálního dispečinku na tel. čísle 311 747 120 nebo 606 666 990, kde budou předem upozorněni na nadměrný odběr.

Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.

Kontakty pro další informace:
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255, 266 41 Beroun
Tel.: 311 747 111
Zelená linka 800 100 663
www.vakberoun.cz

Aktuální informace o zásobování vodou Vám sdělí kolegové z dispečinku naší společnosti na číslech 606 666 990, 311 747 120.


Dovolená na OÚ

Dne 30.4. a 7.5. 2018 bude obecní úřad z důvodu dovolené uzavřen.


Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová - 24. 4. 2018
Veřejná vyhláška FÚ
Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven u Bezovky od 27. 4. do 30. 4. 2018.


Aktuální letecké snímky obce k zakoupení

Na OÚ je možno zakoupit letecké snímky obce z r. 2017.
Cena: - obyčejný snímek A3: 315,- Kč
- snímek na podložce A3 k zavěšení: 363,- Kč


Svoz nebezpečného odpadu

Svoz se uskuteční v sobotu 19.5. 2018 od 8 hod. před obchodem Jednota.


Očkování psů

Pravidelné očkování psů proběhne v sobotu 21. 4. 2018 od 10 hod. před OÚ.


Záměr obce prodat nemovitý majetek
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Informace

Velkoobjemový kontejner lze využít každou sudou sobotu počínaje 7. 4. 2018 od 10.00 - 11.00 hod.
Popelnice na bioodpad budou sváženy od 11. 4. 2018. V tomto týdnu budou přistaveny na obvyklá místa.
Dětské hřiště bude otevřeno pro veřejnost od 9. 4. 2018.


Napouštění bazénů

Napouštění bazénů
Žádáme občany, aby si napouštění bazénů předem domluvili na OÚ. Není problém bazén napustit, když je dostatek vody. Jde jen o to zkorigovat napouštění tak, aby se nestalo, že se v jeden den napustí 5 bazénů, klesne voda ve vodojemech a všichni budeme bez pitné vody. Prosíme o ohleduplnost.
Děkujeme.
Zastupitelstvo obce Bzová


Veřejná vyhláška - Projednání ÚP Plzeňského kraje
Veřejná vyhláška Magistrát města KLadna - místní poplatek
Pozvání na veřejné zasedání 5. 3. 2018
Revize katastru nemovitostí - oznámení
Nedostatečně vedená agenda - oznámení KÚ Beroun
Poplatky v roce 2018

POPLATKY V ROCE 2018
– výběry budou prováděny od 5. 3. 2018 v době úředních hodin, nebo na č. ú. 9427131/0100 s variabilním symbolem č.p. (případně uvedení jména plátce) splatnost poplatků 30. 6. 2018
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- osoba hlášená k trvalému pobytu v obci: 500,- Kč
- za rekreační objekt v obci hradí majitel stejný poplatek jako za jednu osobu hlášenou v obci k trvalému pobytu 500,- Kč
Od poplatku jsou osvobozeni:
osoby, které jsou nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,
Úleva se poskytuje:
a) osobě, která je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jejím jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu ve výši 250,- Kč
b) dětem do dosažení 15. roku věku ve výši 250,- Kč.

Poplatek ze psů:
- za jednoho psa: 100,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož majitele: 150,- Kč
- za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 50,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 100,- Kč.


Schválený střednědobý výhled DSO 2019-2021
Schválený rozpočet DSO 2018
Oznámení o době a místě konání 2. kola prezidentských voleb
Oznámení ozveřejnění

V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, oznamuje obec Bzová dle § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že schválený rozpočet obce Bzová na r. 2018 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.bzova.cz v sekci ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově OÚ Bzová, Bzová 52 v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 13 do 17 hod. Tento rozpočet byl schválen na veřejném zasedání dne 11. 12. 2017.


Oznámení o zveřejnění

V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, oznamuje obec Bzová dle § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 – 2020 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.bzova.cz v sekci ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově OÚ Bzová, Bzová 52 v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 13 do 17 hod. Tento střednědobý výhled byl schválen na veřejném zasedání dne 11. 12. 2017.


Změna úředních hodin ve středu 20. 12. 2017

Tento den bude obecní úřad od 9.00 do 15.00 hod. uzavřen z důvodu jednání mimo obec. Děkujeme za pochopení.


Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volby prezidenta ČR
Střednědobý výhled DSO Hořovicko 2018- 2021
Návrh rozpočtu DSO Hořovicko 2018
Vánoční zpívání

Přijměte srdečné pozvání na tradiční předvánoční setkání, které se koná v neděli 17. 12. od 17 hod. u stromečku před OÚ. Přijďte si s našimi nejmenšími zazpívat koledy a na chvilku se v předvánočním shonu zastavit s přáteli a se sousedy.

Radostné a klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a štěstí v celém roce 2018 přeje zastupitelstvo obce Bzová.


Pozvání na veřejné zasedání zastupitestva obce Bzová - 11. 12. 2017
Návrh rozpočtu na rok 2018 - Mikroregion Hořovicko
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby prezidenta ČR - r. 2018
Veřejná vyhláška - zrušení opatření
Oznámení

V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, oznamuje obec Bzová dle § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019 – 2020 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.bzova.cz v sekci ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově OÚ Bzová, Bzová 52 v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 13 do 17 hod. Odkaz na monitor státní pokladny zde: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00233188#


Oznámení

V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, oznamuje obec Bzová dle § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že návrh rozpočtu obce Bzová na r. 2018 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.bzova.cz v sekci ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově OÚ Bzová, Bzová 52 v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 13 do 17 hod. Odkaz na monitor státní pokladny zde: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00233188#


Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství ČR - veřejná vyhláška


Sdělení občanům

Vážení a milí spoluobčané,
v naší obci už druhým rokem funguje splašková kanalizace a ČOV. 95 procent občanů je připojeno. Zbytek je v současných dnech kontrolován státními orgány, jak splaškové vody likviduje. V neděli po ránu jsem měla konflikt s panem Elgrem z Praskoles, který přijel k mé sousedce, kde jsem nikdy předtím fekální vůz neviděla, a do očí mi tvrdil, že poveze vše na ČOV - ale až v pátek. Když jsem řekla, že ho nechám zkontrolovat, všeho nechal a řekl, že přijede až ve středu, až na čistírně někdo bude. Vidíme a hlídáme s ostatními zastupiteli, kolikrát byl u nepřipojených nemovitostí za poslední rok a půl přistavený fekální vůz. Vidíme, že v těchto dnech, poté, co bylo rozesláno oznámení o kontrole, jsou najednou vidět fekální vozy i tam, kde nikdy předtím vidět nebyly. Pokud zjistíme, že dostávají majitelé těchto nemovitostí neplatný – neúplný doklad, uděláme všechno proto, aby se to neopakovalo. To znamená, budeme věc řešit i s jinými orgány, které mohu zkontrolovat firmu, která splašky odváží, zda dělá svou činnost v souladu se zákonem. Podporovat totiž ty, kteří za celý rok nezaplatí na stočném ani korunu a pak se domluví na nějakém dokladu za pár korun, nám přijde nehorázné a především nespravedlivé vůči 95 procentům slušných lidí v naší obci.
Děkuji za pochopení a věřím, že slušnost a zodpovědnost za naše životní prostředí bude na prvním místě.
Za zastupitelstvo obce Bzová – V. Flaišmanová – starostka


Kontejner na bioodpad

Kontejner bude přistaven ve dnech 27. - 29. 10. 2017 u Bezovky.


Sběr železného šrotu

Sběr se uskuteční dne 14. 10. 2017 od 9 hod. Pořádá SDH Bzová.


OÚ - úřední hodiny ve středu 4. 10. 2017

Z důvodu školení bude OÚ ve středu 4. 10. 2017 otevřen pouze od 9.00 - 13.00 hod. Děkujeme za pochopení.


Monitoring eroze zemědělské půdy
Schůzka členů okrskové volební komise
Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
Informace o kotlíkových dotacích
Pozvání na veřejné zasedání
Oznámení - distribuce ČEZ

Odstranění a okleštění stromoví


Oznámení - přerušení dodávky elektřiny

9. 10. 2017


Oznámení město Hořovice
Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu se koná v sobotu 14. 10. 017 od 8.05 - 8. 25 hod. před prodejnou Coop.


Záměr obce prodat nemovitý majetek
Katastrální úřad - neznámí vlastníci pozemků v k.ú. Bzová
Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven od 29. 9. – 2. 10. 2017 u Bezovky.


Nabídka kominických služeb - 21. 10. 2017
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Dovolená na OÚ

V týdnu od 31. 7. – 4. 8. 2017 bude OÚ z důvodu dovolené uzavřen. V případě potřeby je možno se obrátit na pana místostarostu Petra Vinše – tel.: 721 281 678.


Upozornění - Státní veterinární správa
Dovolená MUDr. Šmíd

Ordinace MUDr. Šmída oznamuje, že ve dnech 17. – 24. 7. 2017 bude mít dovolenou. Zastupuje MUDr. Flemr.


Závěrečný účet rok 2016

Závěrečný účet roku 2016 byl schválen dne 26. 6. 2017 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Bzová.


Opatření obecné povahy - sucho
Situace s pitnou vodou

Přívod pitné vody do obce už nebude v noci uzavírán. Přesto žádáme občany o maximální šetření s pitnou vodou.


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová 26. 6. 2017
Závěrečný účet rok 2016 - návrh
Nařízení - město Hořovice - lesní hospodářské osnovy
Nedostatek pitné vody

Z důvodu poklesu vody ve vodojemech bude přívod pitné vody do obce uzavírán od 23.00 - 5 hod. do odvolání.


Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Hořovicka
Upozornění - pitná voda
Upozornění - pitná voda
Závěrečný účet Mikroregion Hořovicko
Dovolená MUDr. Šmíd

Ordinace MUDr. Šmída bude v týdnu od 22. - 26. 5. 2017 uzavřena. Zastupuje MUDr. Flemr.


Změna úředních hodin - pondělí 15. 5. 2017

Obecní úřad bude v pondělí 15. května otevřen od deseti hodin. Děkujeme za pochopení.


Očkování psů

Očkování proběhne v sobotu 20. května 2017 od 10 hod. u obecního úřadu.


Sběr železného šrotu a autobaterií

Sbor dobrovolných hasičů pořádá sběr v sobotu 6. 5. 2017 od 9.00 hod. Nepotřebné železo a autobaterie můžete zanechat před ploty svých domů.


Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
Kontrola a čištění komínů

Zájemci o kominické služby se mohou přihlásit na obecním úřadě. Kominík bude v naší obci v sobotu 3. 6. 2017.


V pondělí 24. 4. 2017 bude z důvodu dovolené obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení.
Pozvání na veřejné zasedání

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová se koná 24. 4. 2017 od 19 hod.


Informace pro konkursní věřitele - SKP ZD Kublov v likvidaci
Uzavírka a objížďka od 10. - 13. 4. 2017

V tomto termínu bude prováděna oprava komunikace III/2359 - od Bezovky na Žebrák. Objížďka povede silnicí ve směru na Březovou.


Pořízení nového územního plánu obce
Upozornění

Jako každý rok upozorňujeme na nutnost šetřit pitnou vodou. Žádáme o nahlášení napouštění bazénů.


Záměr obce propachtovat pozemky
Kontejner na bioodpad

Kontejner bude přistaven u Bezovky ve dnech 7. - 10. 4. 2017.


Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 29. 4. 2017 od 8.25 u Jednoty.


Rozpočtový výhled 2016-2017

Oznámení

Ordinace MUDr. Flemra je v týdnu od 6. - 10. 3. 2017 z důvodu dovolené uzavřena. Zastupuje MUDr. Šmíd.


Konkurz na ředitele MŠ Březová
Bzová - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Pozvání na valnou hromadu Honebního společenstva
Návrh - střednědobý rozpočtový výhled obce Bzová na rok 2018 - 2019
Usnesení - schválený rozpočet dopravní obslužnost
Usnesení - rozpočet Mikroregion Hořovicka
Rozpočtový výhled dopravní obslužnost
Rozpočtový výhled mikroregionu Hořovicka
Informace veterinární správy - ptačí chřipka
Poplatky v roce 2017
Veřejná výzva - technický pracovník obce
Změna uředních hodin na poště v týdnu od 16. 1 - 20. 1. 2016

Z důvodu nemoci bude pošta v tomto týdnu otevřena takto:
Po, Út, St: stejně
Čt: 8 - 10.30 hod.
Pá: 13 - 15 hod.


Informace pro veřejnost k nákaze aviární influenzy (ptačí chřipky)
Novoroční sbírka pro Zvířecí pohodu

Chtěli byste přispět zvířátkům ze Zvířecí pohody nějakým pamlskem, či jinou potřebnou věcí? Pan Jan Vrba - č.p. 177 organizuje pro Zvířecí pohodu novoroční sbírku. Pokud máte možnost čímkoli přispět, můžete ho kontaktovat na tel.: 605 010 667.


OÚ uzavřen

Ve středu 21. 12. 2016 bude obecní úřad z důvodu jednání mimo Bzovou uzavřen. Děkujeme za pochopení.


Odečty vodoměrů

Vodoměry budou odečítány v měsíci prosinci panem Petrem Havránkem. Žádáme o zpřístupnění vodoměrů. Stav je potřebný pro fakturaci za rok 2016.


Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 03/2016,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 02/2016 o místním poplatku ze psů
Návrh rozpočtu - dopravní obslužnost
Pozvání na veřejné zasedání
Upozornění vlastníkům pozemků
Návrh rozpočtu obce Bzová na rok 2017
Záměr obce propachtovat nemovitý majetek
Upozornění

OÚ bude v pondělí 14. 11. 2016 otevřen od 9. 15 hod.


Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Povinnost revize kotlů na pevná paliva

Novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016. Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle.

Kde je stanovena povinnost provést kontrolu kotle?

Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. Po tomto datu by měl být každý provozovatel kotle schopen na vyžádání obce s rozšířenou působností tento doklad předložit.

Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Proč provádět kontrolu?

Obec s rozšířenou působností může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.

V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.

Kdo může provést povinnou kontrolu kotle?

Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnění.

Je nutné kontrolovat též kotel zakoupený letos nebo v loňském roce?


V zákoně zohlednění stáří kotle není, je tedy nutné realizovat první kontrolu kotle v určeném termínu. Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na rok výroby či datum instalace.POKUD MÁTE ZÁJEM O KONTROLU KOTLE, NAHLAŠTE TYP VAŠEHO KOTLE NA OBECNÍ ÚŘAD. OBEC VYPRACUJE SEZNAM ZÁJEMCŮ A OSLOVÍ FIRMY, KTERÉ JSOU OPRÁVNĚNÉ KONTROLU DĚLAT. VĚTŠINA FIREM POSKYTUJE PŘI VÍCE OBJEDNÁVKÁCH ZDARMA DOPRAVU NEBO LEVNĚJŠÍ KONTROLU.

V případě, že si budete revizi zajišťovat sami, přikládáme odkaz na autorizovaný seznam techniků ve Středočeském kraji: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=ST%C4%8C
Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude letos naposledy přistaven ve dnech 4. - 6. 11. 2016 u Bezovky.


SDH Bzová zve na lampionový průvod
Veřejná vyhláška MŽP ČR
Oznámení - knihovna

Obecní knihovna bude pravidelně otevřena od soboty 22. 10. 2016.


OBCHOD COOP OTEVŘEN

Od středy 19. 10. 2016 bude znovu otevřen obchod COOP v naší obci.


Výše vodného a stočného v obci Bzová

Dne 29. 3. 2016 byla na veřejném zasedání zastupitelstva obce Bzová schválena výše vodného a stočného takto:
Vodné 31,- Kč bez DPH
Stočné 28,- Kč bez DPH
Cena stočného od 1. 10. 2016, kdy se na základě koncesního řízení stala provozovatelem společnost VAK Beroun a.s., je 39,50 Kč bez DPH. Cena vodného se nemění.


Informace - vadné hlasovací lístky
Den otevřených dveří v DPS Žebrák
Oznámení o místě a době konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje
Obecně závazná vyhláška obce Bzová, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Oznámená Agrona - výdej naturálií
Informace MUDr. Šmíd

Ordinace MUDr. Šmída oznamuje, že se již očkuje proti chřipce. Dne 16. 9. 2016 je ordinace zavřená.


Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Prodejna ve Bzové dočasně uzavřena

Od pondělí 12. 9. 2016 bude dočasně uzavřena prodejna COOP v naší obci. Coop Hořovice nutně shání prodavačku do této prodejny. Informace na tel.: 731 503 567. Možno domluvit i zkrácený úvazek.


Poděkování od rodičů Barunky Štancové
Upozornění ČEZ
Kominické práce

Na OÚ je opět možno se přihlásit, pokud potřebujete nějakou kominickou službu. Termín pro naši obec je v sobotu 22. 10. 2016.


Kontejner na bioodpad

Kontejner bude přistaven ve dnech 23. 9. - 25. 9. 2016 u Bezovky.


Svoz nebezpečného odpadu 8. 10. 2016

Svoz proběhne u Jednoty 8.10.2016 v čase 8.25 - 8.50.


Oznámení - koše na psí exkrementy

OÚ oznamuje občanům, že bylo po obci rozmístěno 5 košů na psí exkrementy. Nacházejí se u kontejnerů na tříděný odpad před OÚ, u lípy, vlevo od nástěnky před obchodem, u kontejnerů na tříděný odpad u bytovky č. p. 169 a u začátku komunikace, která vede k čistírně odpadních vod. Věříme, že budou všichni majitelé psů po svých čtyřnohých kamarádech uklízet a pomohou tak udržovat veřejné prostranství čisté.


Pozvání na veřejné zasedání 8. 9. 2016
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Informace MUDr. Flemr

Ve dnech 25.8. - 10. 9. 2016 bude mít MUDr. Flemr dovolenou. Zastupuje MUDr. Šmíd.


Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Oznámení Krajský úřad Stř. kraje - návrh na vydání opatření obecné povahy
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO Křivoklátsko na období 2017 - 2026
Hledá se pes - prosíme o pomoc
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Bzová

Z vážného důvodu je termín valné hromady Honebního společenstva Bzová změněn. Bude se konat 26. 8. 2016 od 18 hod. Podrobnosti v příloze.


Informace FÚ

Elektronická evidence tržeb


Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Koncesní řízení - Provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Bzová


Rozhodnutí - povolení uzavírky v obci Bzová
Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven od 10. 6. - 12. 6. 2016 u Bezovky.


Závěrečný účet Mikroregion Hořovicko r. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání 14. 6. 2016
Závěrečný účet- dopravní obslužnost r. 2015
Ordinační hodiny obvodních lékařů v Žebráce v době prázdnin

V období letních prázdnin budou ordinační hodiny MUDr. Šmída i MUDr. Flemra ve středu zkráceny do 16 hod. a v pátek do 11 hod. V době od 18. 7. - 22. 7. a od 11. 8. - 24. 8. 2016 bude ordinace MUDr. Šmída z důvodu dovolené uzavřena. Zastupovat bude MUDr. Flemr.
Dne 28. 6. má MUDr. Flemr dovolenou. Dále čerpá dovolenou od 4.7. - 8. 7. 2016. Zastupuje MUDr. Šmíd.


Změna provozních hodin POŠTA BZOVÁ

V příloze se můžete seznámit s novými provozními hodinami na pobočce pošty ve Bzové. Změna platí od 1. července 2016.


Oznámení Coop

Počínaje dnem 30. 5. 2016 bude prodejna až do odvolání otevřena od 7.00 do 10.00 hodin.


Závěrečný účet obce Bzová za rok 2015
Oznámení

COOP Hořovice oznamuje, že bude místní obchod ve dnech 24. - 28.5. 2016 z důvodu nemoci uzavřen.


Pozvánka

Nemocnice Hořovice zve bývalé zaměstnance a pamětníky na setkání u příležitosti 60 let od otevření nemocnice. Setkání se koná 9. 6. 2016.


Dovolená MUDr. Šmíd

Ordinace MUDr. Šmída sděluje, že v týdnu od 23. - 27. 5. 2016 čerpají dovolenou. Zastupuje MUDr. Flemr.


Vodné

Upozorňujeme občany, že v úředních hodinách je možno zaplatit platbu za vodné. Splatnost 30. 6. 2016. Platbu je možno poukázat na účet 9427131/0100 s variabilním symbolem č.p. Částku sdělíme osobně, telefonicky i emailem na požádání.


Uzavřené dětské hřiště

Upozorňujeme, že dětské hřiště bude z důvodu montáže nových herních prvků do 2. 6. 2016 uzavřeno. Děkujeme za pochopení. Doufáme, že se bude nová houpačka a skluzavka dětem líbit.


Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné
Pálení čarodejnic - informace HZS
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
Nabídka kominických služeb

Občané se mohou přihlásit na OÚ.


Výzva k podání nabídky - provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Bzová
Žádost o osazení podružného vodoměru
Informace o osazení podružného vodoměru
Protokol z provedené kontroly výkonu samostatné působnosti MV ČR

Dne 26. 1. 2016 byla provedena odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR kontrola výkonu samostatné působnosti na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Obec Bzová zveřejňuje informaci, že zastupitelstvo obce Bzová jednalo o této věci na svém veřejném zasedání dne 29. 3. 2016 a přijalo usnesením opatření, která zveřejňujeme v příloze tohoto dokumentu.


Očkování psů

Očkování psů proběhne v sobotu 16. dubna v 11 hod. před obecním úřadem.


Informace - poplatky v roce 2016, platby za vodné
Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová 29. 3. 2016
Přerušení dodávky elektřiny 8.4. 2016 v části obce
Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 23. 4. 2016
Záměr obce propachtovat nemovitý majetek
Pozvání na jednání Mikroregionu Hořovicko
Uzavírka krajské silnice III/2359 v k.ú. Točník a Bzová

Uzavírka proběhne ve dnech 15. - 26. 3. 2016.


Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2016
Ordinace MUDr. Flemra - dovolená

MUDr. Flemr oznamuje, že ve dnech 7. - 11. 3. 2016 čerpá dovolenou. Zástup zajišťuje MUDr. Šmíd.


Informace o doručování
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Zápis do MŠ Žebrák
Přerušení dodávky pitné vody

V pondělí 15. 2. 2016 bude z důvodu výměny vodoměru pravděpodobně přerušena dodávka pitné vody. Výměna se uskuteční mezi osmou a desátou hodinou ranní.


Dne 23. 2. 2016 MUDr. Šmíd ani MUDr. Flemr neordinují.
Oznámení o zahájení řízení

Posílení vodního zdroje v obci Bzová


Sazebník úhrad za poskytování informací
Veřejná vyhláška

Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 - leden 2016)


Veřejná výzva - technický pracovník Obce Bzová
Podklady pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod - evidenční list
Splatnost vodného

Splatnost vodného je prodloužena do 15. 2. 2016. Žádáme občany, aby do tohoto dne odevzdali vyplněný evidenční list - přihlášku odběratele.


Pozvánka na veřejné zasedání 27. 1. 2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zrušení
Veřejné nahlédnutí - obnovený katastrální operát Točník
Oznámení - vydání opatření obecné povahy
Informace FÚ - daň z nemovitosti
Výběr vodného

Platba za vodné je vybírána v úředních hodinách od 4. 1. do 31. 1. 2016. Platbu lze poukázat i na účet 9427131/0100, variabilní symbol č.p. dané nemovitosti. Částku sdělíme na OÚ, případně telefonicky.


Dovolená na OÚ
Oznámení - výběrové řízení OLH
Vyhlášení výběrového řízení - lesník
Pozvání na veřejné zasedání 11. 12. 2015
Podklady pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Změny v ordinacích lékařů během vánočních svátků
Výzva - nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí
Návrh rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu DSO regionu Hořovicka na rok 2016
Pozvání na veřejné zasedání 1. 12. 2015
Usnesení ze dne 11. 11. 2015
Pozvání na veřejné zasedání 11. 11. 2015
Kontejner na bioodpad

Kontejner bude přistaven od 6. - 8. 11. 2015 u Bezovky.


Usnesení ze dne 29. 10. 2015
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Usnesení ze dne 20. 10. 2015
Pozvání na veřejné zasedání 29. 10. 2015
Pozvánka na veřejné zasedání dne 20. 10. 2015
Informace k přesunu autobusového nádraží v Berouně a nový jízdní řád Bzová - Beroun
Sbírejme víčka pro Barunku z Kublova

Prosím o zapojení do sběru víček pro Barunku. Víčka můžete přinášet na OÚ. Děkujeme.


Záměr obce - pronájem nemovitého majetku
Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven ve dnech 2. - 4. 10. 2015 u kontejnerů nad Bezovkou.


Upozornění k odstranění stromoví
Přepojování vodovodního řadu - odstávka přívodu pitné vody

Ve čtvrtek 10. 9. od 12 - 15 hod. bude z důvodu přepojování nového řadu v části obce uzavřen přívod pitné vody. Děkujeme za pochopení.


Obecní knihovna - změna v září

Obecní knihovna oznamuje, že z důvodu dovolené bude v září otevřena 9. a 16. ve středu od 17. do 19. hod.


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 3.9. 2015
Veřejné zasedání 3. 9. 2015
Nabídka kominických prací

Na OÚ se mohou zájemci o kontrolu spalinových cest a čištění komínů přihlásit a zamluvit si vhodný čas. Kominictví Chotová - Chot bude ve Bzové 13. 10. 2015. Podrobnosti na OÚ.


Dodávky pitné vody

Vodojemy jsou plné, odstávky pitné vody jsou zrušeny. Děkujeme za pochopení a trpělivost.


Omezení přívodu vody

Do naplnění vodojemů (předpokládáme do středy 19. 8. 2015) bude přívod vody uzavírán od 22.00 - 05.00 hod. Děkujeme za pochopení.


Omezení přívodu pitné vody do obce

Z důvodu stále se zhoršující situace je nutno ve větší míře omezit přívod pitné vody do obce. Počítaje dneškem, tj. 12. 8. 2015, bude voda uzavírána i o víkendu od 21.00 hod. a znovu puštěna v 8.00 hod. ráno. Situace je kritická, mnoho obcí v našem regionu je již bez pitné vody úplně. Proto žádáme o trpělivost a děkujeme za pochopení.


Informace z FÚ

FÚ Hořovice oznamuje ukončení provozu pokladny.


Uzavření přívodu pitné vody

Z důvodu přepojování nového vodovodního řadu bude dne 6. 8. 2015 přibližně od 9. 30 do 12. 30 hod. uzavřen přívod vody do obce. S pokračující výstavbou se zvětšují úniky vody na starém vodovodu a společně se suchem, které dlouhodobě trvá, bychom bez přepojování na nový vodovodní řad nebyli schopni zajistit zásobování obyvatel pitnou vodou. Děkujeme za pochopení.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody
Rozhodnutí - zákaz vstupu do obecních lesů
Rozhodnutí - Žebrácká "25"
Zákaz zalévání a omezení přívodu pitné vody v nočních hodinách

Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu a možné skryté poruše vzniklé při výstavbě nového vodovodu a kanalizace vyhlašuje Obec Bzová zákaz zalévání. Do odvolání bude přívod vody do obce v době od 22.00 do 05.00 hod zastaven. Děkujeme za pochopení.


Nebezpečí vzniku požárů

Nebezpečí vzniku požáru – období mimořádného sucha a vysokých teplot

Zveřejňujeme na úřední desce upozornění nebezpečí vzniku požárů z důvodu velkého sucha a vysokých teplot. Vyhlašujeme tato preventivní opatření: zákaz kouření a rozdělávání ohňů v lese a jeho blízkosti, na polích, v blízkosti stohů a na místech a prostorách, kde může dojít k šíření ohně. V tomto období též žádáme občany o omezení vstupu do lesních porostů.Vyvěšeno: 22. 7. 2015


Výzva k podání nabídky

Organizační a procesní audit - Lesy Bzová spol. s r.o.


Vnitřní směrnice 1/2015

Vnitřní směrnice - zadávání veřejných zakázek malého rozsahu


Veřejná vyhláška
Oznámení o projednávání vyhodnocení územního plánu obce Bzová
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bzová 21. 7. 2015
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bzová - jediného společníka obchodní korporace Lesy Bzová s r.o.
Odstávka pitné vody

Dne 30. 6. 2015 bude od 8.00 - 10.00 hod. uzavřen přívod vody do obce.


Pozvánka FBC Bzová -6. ročník Florbal Bzová Open Air Cupu
Uzavření přívodu vody

Z důvodu výstavby vodovodního řadu bude ve čtvrtek 18. 6. 2015 od 8 do 11 hod. uzavřen přívod vody do obce. Děkujeme za pochopení.


Zavřená knihovna

Z důvodu nemoci bude knihovna 20. 6. 2015 uzavřena.


Pozvání na veřejné zasedání 22. 6. 2015
Valná hromada Lesy Bzová spol. s r.o.
Pronájem movitého zařízení kulturního sálu Bezovka
Závěrečný účet obce Bzová za rok 2014
Zprávy z DPS Žebrák
Napouštění bazénů


Žádáme občany, aby bazény napouštěli až po domluvě na obecním úřadě. Děkujeme.


Voda z nového řadu

Oznamujeme občanům, kteří jsou již přepojeni na nový řad, že voda je již pitná. Děkujeme za trpělivost.


Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí za rok 2014
Závěrečný účet Mikroregionu Hořovicka za rok 2014
Obecní knihovna

Obecní knihovnu můžete navštívit vždy v sobotu od 16.00 do 18.00 hod a na těchto webových stránkách http://knihovnabzova.webk.cz/. Těší se na vás knihovnice a kronikářka paní Dana Schovánková.


Celkové vyúčtování všech položek pro vodné za rok 2014
Veřejná vyhláška FÚ
Prezentace evidence pálení HZS Středočeského kraje
Zápis do MŠ Březová
Platnost obnoveného katastrálního operátu
Pozvánka - Krajská hygienická stanice
Pozvánka

Muzeum Českého krasu - Muzeum Žebrák zve na výstavu Svět kostiček.


Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven ve dnech 30.4.- 4.5. 2015 nad Bezovku.


Návrh rozpočtu Mikroregion Hořovicko
Očkování psů

Očkování psů proběhne v pátek 24. 4. 2015 od 17.30 před OÚ.


Otevření zrekonstruovaného obchodu

Coop Hořovice, družstvo oznamuje, že obchod ve Bzové bude od čtvrtka 26. 3. 2015 znovu otevřen.


Svoz nebezpečného odpadu 25. 4. 2015
Veřejné zasedání 23. 3. 2015
Záměry obce prodat nemovitý majetek
Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost na úseku agendy přestupků
Oznámení - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Oznámení

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí


Nádoba na kovy

Obecní úřad sděluje občanům, že u kontejnerů na tříděný odpad na návsi je nová nádoba na kovy. Občané mohou do této nádoby umísťovat např. plechovky, víčka od jogurtů apod.


UPOZORNĚNÍ – PROBLÉMY S DODÁVKOU PITNÉ VODYBěhem výstavby kanalizace a vodovodu dochází k poruchám na vodovodním řadu. Je to dáno stářím a stavem obecního vodovodu a nutností jeho rekonstrukce. Budeme-li vědět, že dojde k uzavření vody, budeme se snažit uzavření přívodu pitné vody vyhlásit. Dochází však i k okamžitým nečekaným událostem, a tak prosíme obyvatele, aby byli trpěliví a pochopili, že bez nutných rychlých zásahů a oprav, nový vodovod mít nebudeme. Bylo by také dobré, aby měl doma každý po dobu stavby alespoň menší zásobu pitné vody.

Děkujeme za pochopení.Upozornění

Důrazně upozorňujeme občany, aby dodržovali obecně závaznou vyhlášku o volném pohybu psů v katastru obce Bzová. V poslední době došlo k několika napadením psů, kteří buď majiteli utekli ze dvora, nebo se pohybovali bez vodítka.


Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí
Upozornění v souvislosti s blížícím se výběrem místních poplatků
OznámeníObec Bzová se stala 25. 9. 2014 plátcem DPH.


Poplatky v roce 2015

Poplatky budou vybírány od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015.


Hlasujte pro naše dobráky

Pomozte našim dobrovolným hasičům vyhrát. Zaslouží si to!!!!


Oznámení ordinace MUDr. Flemra

MUDr. Flemr oznamuje, že bude jeho ordinace ve dnech 19.- 23. 1. 2015 z důvodu dovolené uzavřena. Zástup zajistí MUDr. Šmíd. Dne 16. 1. je ordinace otevřena pouze do 10.00 hod.


Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe"
Pozvání na veřejné zasedání
Obecní knihovna zve na výstavu
Dovolená na OÚ
Pozvání a přání

Zastupitelstvo obce zve občany na tradiční vánoční zpívání, které se uskuteční před obecním úřadem v neděli 21. 12. od 17.00 hod.


Návrh rozpočtu na rok 2015
Usnesení z 10. 11. 2014
Kanalizační přípojky
Výběr vodného
Usnesení z 3. 11. 2014
Pozvánka na veřejné zasedání 10. 11. 2014
Kanalizace – územní rozhodnutí
Vodovod a kanalizace
ČEZ – kolaudační rozhodnutí
Prodloužení – vodovod
Rozhodnutí SFŽP kanalizace
Rozhodnutí SFŽP vrty – průzkum
Upozornění: Zneškodňování odpadních vod
Uzavírka silnice - výstavba
Rozhodnutí - dřeviny mimo les
Pozvánka na ustavující veřejné zasedání
Kanalizace a ČOV stavba povolena
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bzová ze dne 29. 9. 2014
Závěrečná zpráva starostky 2010 - 2014
Standardní postup při výměně přípojek
Mapka 1. etapy výstavby (říjen-prosinec 2014)
Nabídka firmy Risl na vodovodní přípojky
Informace o rekonstrukcích vodovodních přípojek
Oznámení o zahájení územního řízení kanalizační a vodovodní přípojky v obci Bzová
Závěrečný účet obce Bzová za rok 2013
Oznámení o zakázce: Výstavba kanalizace, ČOV a vodovodu v obci Bzová
Stavební povolení na vodovod, kanalizaci a ČOV
Opravy v jímání Bzovského vodovodu
Projekty na objednané přípojky
Výzva k podání nabídky
Domovní přípojky ke kanalizaci – informace k přípravám projektové dokumentace
Pozvánka na veřejnou schůzi
Úřední deska - archiv změn