Výroční zprávy
Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023


o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Bzová vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:
•počet podaných žádostí o informace : 0
•počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
•opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
•výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
•počet stížností: 0
•další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : V roce 2023 nebyla podána žádná další informace vztahující se uplatňování zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím.

Ve Bzové, dne 24. 1. 2023


Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022


o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Bzová vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:
•počet podaných žádostí o informace : 0
•počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
•opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
•výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
•počet stížností: 0
•další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : V roce 2022 nebyla podána žádná další informace vztahující se uplatňování zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím.

Ve Bzové, dne 21.1.2023


Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021


o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Bzová vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:
•počet podaných žádostí o informace : 0
•počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
•opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
•výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
•počet stížností: 0
•další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : V roce 2021 nebyla podána žádná další informace vztahující se uplatňování zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím.

Ve Bzové, dne 21.1.2022


Výroční zpráva za rok 2020




Výroční zpráva za rok 2020


o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Bzová vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:
•počet podaných žádostí o informace : 0
•počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
•opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
•výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
•počet stížností: 0
•další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : V roce 2020 nebyla podána žádná další informace vztahující se uplatňování zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím.

Ve Bzové, dne 22.2.2021


Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008