Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Bzová, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 03/2019, o evidenci označených psů a jejich chovatelů, ze dne 10. 12. 2019
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 01/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 02/2023 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 02/2021 o stanovení obecního odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č.01/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 01/2019 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 02/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška obce Bzová č. 03/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
Obecně závazná vyhláška obce Bzová 01/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Obecně závazná vyhláška01/2015

Obecně závazná vyhláška
obce Bzová
č. 01/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce BZOVÁ


Požární řád obce