Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb
Informace2/2019

Dotaz na akcie Středočeské plynárenské, a.s.


Informace1/2019

Informace o podání nabídek ve smyslu veřejných zakázek.


Informace1/2018

Informace o dodávkách elektřiny a plynu


Informace/7/2017

Problémy se škodlivými ptáky


Informace/6/2017

Plán sociálního bydlení


Informace/5/2017

Zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru


Informace/4/2017

Inf/4/2017 - základní informace o soustavě veřejného osvětlení


Informace/3/2017

Inf/3/2017 ze dne 20. 3. 2017 - žádost o informaci – způsob realizace třídění a nakládání s odpady


Informace/2/2017

Inf/2/2017 ze dne 20. 2. 2017 - žádost o informaci – investiční plány obce


Informace/1/2017

Inf/1/2017 ze dne 5. 1. 2017 - žádost o informaci inventarizační zápis Lesy Bzová, přílohy k zápisu veřejného zasedání


Inf/8/2016

Ústní žádost o informaci ze dne 19. 10. 2016 - poskytnutí zápisů z veřejných zasedání


Inf/7/2016

Inf/7/2016 Žádost o informaci – seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva doručeno dne 12. 10. 2016


Inf/6/2016

Žádost o informaci – technická a provozní dokumentace společnosti Lesy Bzová, smlouva obec Bzová – Honební společenstvo, smlouva právní služby


Inf/5/2016

Inf/5/2016 Žádost o informaci – pracovní smlouvy technický pracovník obce, účetní a administrativní pracovnice


Inf/4/2016

Inf/4/2016 Žádost o informaci – nahlédnutí a pořízení kopií z účetní a provozní evidence společnosti Lesy Bzová za období říjen 2015 – únor 2016, nahlédnutí a pořízení kopií z účetních a provozních dokladů projektu Oprava cesty do Lizu, protokol z kontroly MV ČR na činnost místní samosprávy, příjmy obce Bzová z pronájmu honebních pozemků, zápis ze zasedání zastupitelstva z 1. 12. 2015.


Inf/3/2016

Inf/3/2016 - Žádost o informaci – výběrové řízení – technický pracovník obce.


Inf/2/2016

Inf/2/2016 Žádost o informaci – investiční projekty obce pro rok 2016


Inf/1/2016

Inf/1/2016 Žádost o informaci – zhotovení vrat a oplocení Oranžového hřiště, oprava káry za traktor v roce 2012, jaké částky vyplatila a vyplácí obec za své zaměstnance, odměna jednateli spol. Lesy Bzová s r.o. za rok 2015, pronájem honebních pozemků mysliveckému sdružení


Inf 9/2015-Lesy Bzová spol.s r.o. – kopie provozního sešitu - doplňující dotaz
Inf 8/2015-stavba, provoz a pronájem vodní nádrže Hlinovka
Inf 7/2015-Lesy Bzová spol.s r.o. – kopie provozního sešitu
Inf 6/2015-Lesy Bzová spol.s r.o. -nahlédnutí do kompletní Lesní hospodářské evidence
Inf 5/2015-Lesy Bzová spol.s r.o. - doplnění úplného rozsahu palivového dřeva
Inf 4/2015 - Lesy Bzová - prodej palivového dřeva
Inf 3/2015 - jednací řád, Lesy Bzová - smlouvy, evidence těžby
Inf 2/2015 - zápisy z Valných hromad Lesy Bzová
Inf 1/2015 - Lesy Bzová spol.s r.o. -stanovy, prodej dřeva
Inf 1/2014

Inf/1/2014 - Žádost o informaci – investiční projekty obce pro rok 2014