Úřední deska

Domovní přípojky ke kanalizaci – informace k přípravám projektové dokumentace

V současné době navštěvují projektanti jednotlivé nemovitosti a řeší s majiteli trasy domovních přípojek. Upozorňujeme občany, aby projektantům, kteří je ohledně projektu domovních přípojek navštíví, sdělovali, kam mají v současné době napojené odpady např. z kuchyní, koupelen atd. Je nutné, aby byly vyřešeny všechny odpady vedoucí z domů. Po výstavbě kanalizace bude do dešťové kanalizace svedena pouze voda dešťová.

Žádáme občany, aby na OÚ přinášeli podepsané smlouvy a plné moci. Děkujeme všem za spolupráci a trpělivost.