Úřední deska

Obecní knihovna

Obecní knihovnu můžete navštívit vždy v sobotu od 16.00 do 18.00 hod a na těchto webových stránkách http://knihovnabzova.webk.cz/. Těší se na vás knihovnice a kronikářka paní Dana Schovánková.