Úřední deska

Výzva k podání nabídky

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem: Technický dozor investora a koordinátor BOZP rámci akce „Bzová – kanalizace, ČOV a vodovod“ (dále také „Veřejná zakázka“) zadávaná v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP – verze ke dni 25. 11. 2013, účinná od 28. 11. 2013 (dále jen „Pokyny“).

Zadavatel, Obec Bzová, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Technický dozor investora a koordinátor BOZP v rámci akce „Bzová – kanalizace, ČOV a vodovod“. Předmětem plnění Veřejné zakázky je jménem příkazce – Obec Bzová – obstarat a zařídit na jeho účet na stavbě „Bzová – kanalizace, ČOV a vodovod“ (dále také „Stavba“) výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Vyzva_k_podani_nabidky857574834.doc 125.4 Kb