Úřední deska

Projekty na objednané přípojky

Projektová kancelář již vypracovala a předala projekty na všechny objednané přípojky, prosíme tedy o úhradu částky 2. 500,- Kč do pokladny OÚ, případně na č. ú. 9427131/0100. Děkujeme.