Úřední deska

Standardní postup při výměně přípojek

Standardní postup při výměně přípojek v obci Bzová u zákazníků, jejichž přípojky nesplňují technické požadavky na kvalitu materiálu.

Při výměně přípojky se bude používat standard společnosti VAK Beroun, který vychází ze státních norem, to znamená, že přípojka bude pokud možno kolmá na vodovodní řad, bude přímého směru a bude z jednoho kusu potrubí od vodovodu až po vodoměr.

Budou přípustné pouze dvě výjimky od tohoto standardu a to v případě, že zákazník doloží, že nestandardní provedení ať už směrové, nebo délkové měl povoleno buď ve stavebním povolení nebo kolaudačním povolní na přípojku či nemovitost.

Druhou výjimku bude možno udělat v takovém případě, že dojde k jedné změně směru obloukem v úhlu 90° od přímého směru k plášti budovy bezprostředně u prostupu do budovy.

V případě, že zákazník nebude ochoten k výměně přípojky tak, aby splňovala tento standard, bude muset na hranici pozemku udělat vodoměrnou šachtu, ve které bude ukončena nová část přípojky a osazen vodoměr. Za vodoměrnou šachtou může zůstat přípojka stávající.