Úřední deska

Informace o rekonstrukcích vodovodních přípojek

Vážený odběrateli,

obec Bzová zahajuje v měsíci září výstavbu kanalizace a rekonstrukci vodovodu. V případech, kdy je vodovodní přípojka zhotovena z materiálu nevyhovujícího současným technickým a hygienickým požadavkům (ocel, litina, olovo, pozinkovaná ocel nebo starší typ plastového potrubí), bude nucena s ohledem na zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou a na pokládku nových povrchů trvat na výměně takových přípojek.

Dovolujeme si Vás jako vlastníka vodovodní přípojky proto vyzvat k protokolárnímu prošetření stavu Vaší vodovodní přípojky tak, aby do zahájení zemních prací na rekonstrukci vodovodu byla dohodnuta koordinace s případnou rekonstrukcí přípojky. Termíny budou s předstihem vhodnou formou oznámeny podle toho, jak se bude odvíjet průběh stavby. Za účasti zástupce obce Bzová provede prověření přípojky pracovník – VAK Beroun. Obec Vám v případě rekonstrukce vyjde vstříc bezplatnou dodávkou trubního materiálu na vodovodní přípojku od vodovodního řadu k vodoměru.

V případě Vašeho zájmu můžeme nabídnout zajištění komplexní dodávky výměny přípojky, vč. zemních prací, případně zprostředkovat bezvýkopovou dodávku, budou-li to umožňovat technické podmínky.
Rozhodnete-li se provést výměnu svépomocí, provede dodavatel stavby pouze přepojení na nový řad a vnitřní rozvod vč. instalace vodoměrné sestavy. V takovém případě však odpovědnost za výkopové práce ponese vlastník přípojky či dodavatel zemních prací.

Více se o připravovaných stavbách dozvíte na veřejném zasedání zastupitelstva, které proběhne v druhé polovině září.