Úřední deska

Výše vodného a stočného v obci Bzová

Dne 29. 3. 2016 byla na veřejném zasedání zastupitelstva obce Bzová schválena výše vodného a stočného takto:
Vodné 31,- Kč bez DPH
Stočné 28,- Kč bez DPH
Cena stočného od 1. 10. 2016, kdy se na základě koncesního řízení stala provozovatelem společnost VAK Beroun a.s., je 39,50 Kč bez DPH. Cena vodného se nemění.